Jaarverslag

2022 Geïntegreerde Jaarverslag van Remgro Beperk

Besigheidsoorsig

Remgro se benadering tot verslagdoening
Finansiële hooftrekke
Ons besigheidsmodel
Groepprofiel
Begrip vir die besigheid van Remgro
Maatskappygeskiedenis
Kerndoelwitte en vernaamste geïntegreerde risiko’s

Verslae aan aandeelhouers

Voorsitter se verslag
Hoofuitvoerende beampte se verslag
Hoof finansiële beampte se verslag
Beleggingsoorsig

ESG en volhoubaarheid

Oorsig van ESG- en volhoubaarheidstrategie
Verkorte volhoubaarheidsverslag
Korporatiewe bestuursverslag
Direksie en lede van komitees
Uitvoerende bestuurstruktuur
Vergoedingsverslag
Risiko- en geleentheidsbestuursverslag
Maatskaplike-en-etiesekomiteeverslag

Finansiële verslag

Verklaring van verantwoordelikheid deur die raad van direkteure
Verantwoordelikheidsverklaring van die HUB en HFB
Verklaring deur die maatskappysekretaris
Verslag van die oudit-en-risikokomitee
Verslag van die raad van direkteure
Verslag van die onafhanklike ouditeur
Verkorte finansiële state

Addisionele inligting

Aandeelhouersdagboek en maatskappy-inligting
Vyfjaar-oorsig en aandelestatistiek
Aandeelhouersinligting
Kennisgewing aan aandeelhouers
Volmagvorm