Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2022
R miljoen
30 Junie
2021
R miljoen
Air Products 422 322
TotalEnergies 1 076 366
Wispeco 281 264
PGSI 21 62
1 800 1 014

Profiel:

Air Products produseer suurstof, stikstof, argon, waterstof en koolstofdioksied vir verkoop in gasvorm deur middel van pyplyne ingevolge langtermynkontrakte aan groot industriële gebruikers. Air Products versprei ook industriële gasse, saam met die toepaslike toerusting, aan die handelsmark. Die ander 50% van die gewone aandele word deur Air Products and Chemicals Incorporated, ’n VSA-maatskappy, gehou.

KORPORATIEWE INLIGTING

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2022 R9 380 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte R Richardson
Remgro genomineerde direkteure H J Carse, N J Williams

VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE

KMB/Opleidingspandering R9.9 miljoen
Aantal werknemers 685
BBSEB-status Vlak 4
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE Jaar geëindig
30 September 2021 
R miljoen 
Omset 3 695 17.8
Bedryfswins 1 075 21.3
Wesensverdienste 765 20.7

Air Products South Africa Eiendoms Beperk (Air Products)

Air Products het ‘n September-jaareinde, maar sy resultate vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2022 is ingesluit by dié van Remgro vir die jaar onder oorsig. Air Products se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het met 31.1% tot R422 miljoen (2021: R322 miljoen) toegeneem.

Air Products se omset vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2022 het met 23.8% tot R3 990 miljoen (2021: R3 222 miljoen) toegeneem, terwyl die maatskappy se bedryfswins vir dieselfde periode met 32.0% tot R1 185 miljoen (2021: R898 miljoen) toegeneem het.

Air Products is die grootste vervaardiger van nywerheidsgasse in Suider-Afrika en voer ook ‘n verskeidenheid spesialiteitsgasse in wat aan ‘n wye reeks nywerhede, waaronder staal, chemikalieë, olie-raffinering, hulpbronminerale, glas, pulp en papier, voedselverpakking, asook algemene vervaardiging en sweiswerke, versprei word.

Handelsomstandighede het in die jaar onder oorsig aansienlik verbeter namate die impak van Covid-19-verwante besigheidsluitings verminder het. Die vraag na die meeste van Air Products se gasse het tot voor-Covid-19-vlakke herstel. Stygende brandstof- en elektrisiteitspryse bied groot uitdagings om koste in bedwang te hou.

Profiel:

Filiaal van TotalEnergies SE (Frankryk). TotalEnergies se besigheid behels die raffinering en bemarking van petroleum en petroleumprodukte in Suid-Afrika, asook die verspreiding daarvan aan buurlande. Die maatskappy het ’n ekwiteitsbelang van 36.36% in National Petroleum Refiners of South Africa Eiendoms Beperk (Natref).

KORPORATIEWE INLIGTING

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2022 R13 150 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte M Kane-Garcia
Remgro genomineerde direkteure M Morobe, N J Williams

VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE

KMB/Opleidingspandering R48 miljoen
Aantal werknemers 706
BBSEB-status Vlak 1
Omgewingsaspek Vlak 1-uitlatings van 603 ton CO2e
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE Jaar geëindig
31 Desember 2021
R miljoen 
Omset 72 166 33.6
Bedryfswins 3 134 708.5
Wesensverdienste 2 283 744.9

TotalEnergies Marketing South Africa Eiendoms Beperk (TotalEnergies)

TotalEnergies het ‘n Desember-jaareinde en sy resultate vir die 12 maande tot 30 Junie 2022 is ingesluit by dié van Remgro vir die jaar onder oorsig. TotalEnergies se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het ‘n wins van R1 076 miljoen (2021: R366 miljoen) bedra.

Die resultate is positief beïnvloed deur gunstige voorraad-waardasies van R3 581 miljoen (2021: R1 039 miljoen), hoofsaaklik vanweë Rusland se inval in Oekraïne wat daartoe gelei het dat die internasionale olieprys van $73.0 per vat op 30 Junie 2021 tot $122.71 per vat op 30 Junie 2022 toegeneem het.

TotalEnergies se omset vir die 12 maande geëindig 30 Junie 2022 het met 43% tot R87 383 miljoen (2021: R61 280 miljoen) toegeneem, hoofsaaklik die gevolg van toenames in pryse en verkoopsvolumes.

Die maatskappy het voortgegaan met sy beleggings in gesondheid, veiligheid en die omgewing word nie gebruik om aan toenemende streng wetlike en ontwikkelende maatskappyvereistes te voldoen. Die sleutelfokusgebiede is omgewingsnakoming, asook gesondheids- en veiligheids-nakoming deur personeel, vervoerders en konstruksiekontrakteurs.

Natref se resultate het in die tydperk onder oorsig verbeter danksy gunstige raffineringsmarges vanweë die styging in ru-oliepryse en vraagdruk op geraffineerde produkte.

Profiel:

Wispeco se hoofbesigheid is die vervaardiging en verspreiding van uitgeperste aluminiumprofiele vir gebruik in die bou-, ingenieurs en duursame goederesektor.

KORPORATIEWE INLIGTING

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2022 R1 402 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte H Rolfes
Remgro genomineerde direkteure N R Boonzaier, S J de Villiers

VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE

KMB/Opleidingspandering R11.4 miljoen
Aantal werknemers 1 320
BBSEB-status Vlak 4
Omgewingsaspek Vlak 1- en 2-uitlatings van 41 802 ton CO2e
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE Jaar geëindig
30 Junie 2022
R miljoen 
Omset 3 598 23.0
Bedryfswins 408 1.2
Wesensverdienste 281 6.4

Wispeco Holdings Eiendoms Beperk (Wispeco)

Wispeco se omset vir die jaar geëindig 30 Junie 2022 het met 23% tot R3 598 miljoen (2021: R2 925 miljoen) toegeneem. Die toename was grootliks die gevolg van hoër verkooppryse wat opwaarts gedryf is deur die sterk kommoditeitsiklus wat die grootste gedeelte van die jaar ervaar is. Die verkooppryse van aluminium-uitpersprodukte is aangepas in ooreenstemming met hierdie bewegings, hoewel dit meesal eers ‘n paar weke later was, wat veroorsaak het dat die gemiddelde bruto marge laer as die vorige jaar was. Die uitvoer van brass sproeierrame het belowende winste gelewer danksy beter marges, wat die gevolg was van ‘n swakker wisselkoers, sowel as hoër uitvoervolumes. Wesensverdienste vir die jaar geëindig 30 Junie 2022 het met 6.4% tot R281 miljoen (2021: R264 miljoen) verbeter.

Wispeco installeer sy tweede vertikale poeierverfaanleg met die doel om die bottelnekprobleme wat in die plaaslike mark met die verskaffing van geverfde uitpersprodukte ervaar word, op te los. Verdere investering in brassgiet- en masjineringsvermoë gaan voort, met die oog daarop om in die groeiende uitvoervraag na vormgietprodukte te voorsien.

Die maatskappy se reeks Crealco-argitektoniese produkte bly steeds die aanvaarde norm vir gehalte en betroubaarheid en het die naam dat dit die voorkeurkeuse in die boubedryf is. Die reeks is wyd beskikbaar en word ondersteun deur ‘n netwerk van eie en onafhanklike verspreiders regoor Suider-Afrika. Toevoegings tot Wispeco se verspreidingsnetwerk is ‘n deurlopende inisiatief en ‘n nuwe tak is onlangs in Johannesburg-suid geopen, met nog een wat binnekort in Thohoyandou volg.

Die nuwe Starlite Mobi-toepassing vir handslimtoestelle het ‘n oorweldigende reaksie by Suid-Afrikaanse aluminium-vervaardigers gehad. Die toepassing help die vervaardigers van aluminiumvensters en -deure om mates op persele te neem, ontwerp standaarde na te kom en vinnige beramingsinligting te bekom vanaf die handtoestel.

Na ‘n verlengde verposing gedurende die Covid-19-pandemie is Wispeco se eksterne gefokusde opleidingsinisiatiewe vir gestremde en voorheen benadeelde jongmense, met die oog op indiensneming in die aluminiumbedryf, weer op koers. Interne opleidingsprogramme is gemik op produktiwiteitsverbetering en die ontwikkeling van vaardighede om toekomstige groei te ondersteun.

PGSI Beperk (PGSI)

Profiel:

PGSI het ‘n belang van 80% in PG Group Holdings. Die PG-groep is Suid-Afrika se bedryfsleier op die gebied van geïntegreerde plaatglas vir die vervaardiging, verspreiding en installering van hoëgehalte motor- en bouglasprodukte.

Webwerf www.pggroup.co.za