Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2021
R miljoen
30 Junie
2020
R miljoen
Air Products 322 333
TotalEnergies 366 (20)
Wispeco 264 80
PGSI 62 (126)
1 014 267

Profiel:

Air Products produseer suurstof, stikstof, argon, waterstof en koolstofdioksied vir verkoop in gasvorm deur middel van pyplyne ingevolge langtermynkontrakte aan groot industriële gebruikers. Air Products versprei ook industriële gasse, saam met die toepaslike toerusting, aan die handelsmark. Die ander 50% van die gewone aandele word deur Air Products and Chemicals Incorporated, ’n VSA-maatskappy, gehou.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2021 R9 046 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte R Richardson
Remgro genomineerde direkteure H J Carse, N J Williams

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering R21.7 miljoen
Aantal werknemers 681
BBSEB-status Vlak 4
Jaar geëindig
30 September 2020
Finansiële hoogtepunte R miljoen
Omset 3 138 (2.4)
Bedryfswins 886 (6.4)
Wesensverdienste 634 (6.4)

Air Products South Africa Eiendoms Beperk (Air Products)

Air Products het ‘n September-jaareinde, maar sy resultate vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2021 is ingesluit by Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. Air Products se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het in die tydperk met 3.3% tot R322 miljoen (2020: R333 miljoen) afgeneem.

Air Products se omset vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2021 het met 0.3% tot R3 222 miljoen (2020: R3 232 miljoen) afgeneem, terwyl die maatskappy se bedryfswins in dieselfde tydperk met 3.4% tot R898 miljoen (2020: R930 miljoen) afgeneem het.

Air Products is die grootste vervaardiger van nywerheidsgasse in Suider-Afrika en voer ook ‘n verskeidenheid spesialiteitsgasse in, wat aan ‘n wye reeks nywerhede, waaronder staal, chemikalieë, olie-raffinering, hulpbronminerale, glas, pulp en papier, voedselverpakking, asook algemene vervaardiging en sweiswerke, versprei word.

Die eerste twee maande van die tydperk onder oorsig is erg geraak deur die Covid-19-verwante sluiting van nie-noodsaaklike besighede. Volumes was in hierdie tydperk aansienlik laer, behalwe dié in noodsaaklike besighede.

Sedert Junie 2020 het handelsomstandighede na byna normaal teruggekeer en was daar ‘n geleidelike verbetering namate die vraag na staal en ander kommoditeite herstel en sommige vervaardigingsbedrywighede op dreef gekom het. Terwyl handelstoestande verbeter het, bly groeigeleenthede beperk weens die lae vlakke van kapitaalinvestering in die ekonomie.

Profiel:

Filiaal van TotalEnergies SE (Frankryk). TotalEnergies se besigheid behels die raffinering en bemarking van petroleum en petroleumprodukte in Suid-Afrika, asook die verspreiding daarvan aan buurlande. Die maatskappy het ’n ekwiteitsbelang van 36% in National Petroleum Refiners of South Africa Eiendoms Beperk (Natref).

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2021 R10 197 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte M Kane-Garcia
Remgro genomineerde direkteure M Morobe, N J Williams

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering R60 miljoen
Aantal werknemers 714
BBSEB-status Vlak 1
Omgewingsaspek Vlak 1-uitlatings van 505 ton CO2e
Jaar geëindig
31 Desember 2020
Finansiële hoogtepunte R miljoen
Omset 54 018 (27.0)
Bedryfsverlies (515) (124.0)
Wesensverlies (354) (122.4)

TotalEnergies Marketing South Africa Eiendoms Beperk (TotalEnergies)

TotalEnergies het ‘n Desember-jaareinde en sy resultate vir die 12 maande tot 30 Junie 2021 is by dié van Remgro ingesluit vir die jaar onder oorsig. TotalEnergies se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het ‘n wins van R366 miljoen (2020: R20 miljoen verlies) bedra.

Die resultate is beïnvloed deur gunstige voorraadwaardasies van R1 039 miljoen (2020: R1 277 miljoen, ongunstig) as gevolg van die internasionale olieprys wat van $40.1 per vat op 30 Junie 2020 tot $73.0 per vat op 30 Junie 2021 toegeneem het.

TotalEnergies se omset vir die 12 maande geëindig 30 Junie 2021 het met 5.1% tot R61 280 miljoen (2020: R64 605 miljoen) afgeneem. Die afname in omset was hoofsaaklik weens die regering se Covid-19-inperkingsregulasies, wat verkoops- volumes, veral in die tweede helfte van 2020, geraak het.

Die maatskappy het voortgegaan met sy beleggings in gesondheid, veiligheid en die omgewing om aan toenemende strenge wetlike en ontwikkelende groepsvereistes te voldoen. Die sleutelfokusgebiede is omgewingsnakoming, asook gesondheids- en veiligheidsnakoming deur personeel, vervoerders en konstruksiekontrakteurs.

Natref se resultate het in die tydperk onder oorsig verswak weens neerdrukkende raffineringsmarges (4.1$/t) en die swak ekonomie wat ‘n domino-effek op ru-oliebehandeling gehad het.

Profiel:

Wispeco se hoofbesigheid is die vervaardiging en verspreiding van uitgeperste aluminiumprofiele vir gebruik in die bou-, ingenieurs- en duursame goederesektor.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2021 R1 188 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte H Rolfes
Remgro genomineerde direkteure N R Boonzaier, S J de Villiers

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering R15.8 miljoen
Aantal werknemers 1 259
BBSEB-status Vlak 5
Omgewingsaspek Vlak 1- en 2-uitlatings van 41 997 ton CO2e
Jaar geëindig 30 Junie 2021
Finansiële hoogtepunte R miljoen
Omset 2 925 46.9
Bedryfswins 403 280.3
Wesensverdienste 264 230.0

Wispeco Holdings Eiendoms Beperk (Wispeco)

Wispeco se omset vir die jaar geëindig 30 Junie 2021 het met 46.9% tot R2 925 miljoen (2020: R1 991 miljoen) toegeneem. Die styging kan toegeskryf word aan aansienlike hoër verkoopsvolumes vir die jaar. Wesensverdienste, uitgesluit die wins met die verkoop van die Parow-eiendom, het met 229% tot R264 miljoen (2020: R80 miljoen) toegeneem. Skaalekonomie, saam met beter vervaardigingsdoeltreffendheid, het kostevoordele meegebring en tot winsgewendheid bygedra. Daarby het ‘n opwaartse kommoditeitspryssiklus ook voordele ingehou.

Die swakker rand en stygende internasionale verskepingskoste het invoerders genoop om bestellings na plaaslike uitpers te herlei. Na die ingebruikstelling van sy nuwe gietaanleg en twee nuwe uitperslyne vroeg in 2020 is Wispeco in ‘n gunstige posisie om verhoogde vraag te hanteer. Verdere belegging in nog ‘n uitperslyn en ‘n tweede vertikale poeierverfaanleg word in die 2022-finansiële jaar beplan. Wispeco bly daartoe verbind om die kortste moontlike lewertyd van bestellings te handhaaf en daardeur die klant se ervaring te optimaliseer.

Die maatskappy se reeks Crealco argitektoniese produkte bly steeds die aanvaarde norm vir gehalte en betroubaarheid en het die naam dat dit die voorkeurkeuse in die boubedryf is. Die reeks is wyd beskikbaar en word ondersteun deur ‘n netwerk van eie en onafhanklike verspreiders regoor Suider-Afrika.

Die Starfront-sagteware-pakket ondersteun die pasmaak- en koste-effektiewe ontwerp van fenestrasieprodukte, terwyl verseker word dat bouregulasies nagekom word. Om in die spesifieke behoefte van kleiner en informele aluminiumvervaardigers te voorsien, ontwikkel Wispeco ‘n toepassing vir handapparate om akkurate metings op persele te registreer, asook om vinnige ontwerp-, beramings- en kwotasie-inligting te bekom.

PGSI Beperk (PGSI)

Profiel:

PGSI het ‘n belang van 80% in PG Group Holdings. Die PG-groep is Suid-Afrika se bedryfsleier op die gebied van geïntegreerde plaatglas vir die vervaardiging, verspreiding en installering van hoëgehalte motor- en bouglasprodukte.

Webwerf www.pggroup.co.za