NYWERHEID

 

BYDRAE TOT WESENSVERDIENSTE 30 Junie  2020
R miljoen
30 Junie  2019
R miljoen
Air Products 333 343
Total (20) 328
KTH (164) 161
Wispeco 80 121
PGSI (126) (9)
103 944

PROFIEL: Air Products produseer suurstof, stikstof, argon, waterstof en koolstofdioksied vir verkoop in gasvorm deur middel van pyplyne, ingevolge langtermynkontrakte aan groot industriële gebruikers. Air Products versprei ook industriële gasse, saam met die toepaslike toerusting, aan die handelsmark. Die ander 50% van die gewone aandele word deur Air Products and Chemicals Incorporated, ’n VSA-maatskappy, gehou.

KORPORATIEWE INLIGTING
Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2020
R7 958 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte
R Richardson
Remgro genomineerde direkteure
H J Carse, N J Williams
Webwerf
www.airproductsafrica.co.za
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig
30 September 2019
R miljoen %
Omset 3 217 6.6
Bedryfsverlies 946 4.5
Wesensverdienste 677 5.8
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
R16 miljoen
Aantal werknemers
670
BBSEB-status
Vlak 4

AIR PRODUCTS SOUTH AFRICA EIENDOMS BEPERK (AIR PRODUCTS)

Air Products het ‘n September-jaareinde en gevolglik is die maatskappy se resultate vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2020 by Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig ingesluit. Air Products se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die tydperk onder oorsig het met 2.9% tot R333 miljoen (2019: R343 miljoen) afgeneem.

Air Products se omset vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2020 het met 2.7% tot R3 232 miljoen (2019: R3 148 miljoen) toegeneem, terwyl die maatskappy se bedryfswins vir dieselfde tydperk met 3.6% tot R930 miljoen (2019: R964 miljoen) afgeneem het.

Air Products is die grootste vervaardiger van industriële gasse in Suider-Afrika. Die maatskappy is ook ‘n invoerder en verspreider van ‘n verskeidenheid spesialiteitsgasse wat aan ‘n wye reeks nywerhede verskaf word, waaronder staal, chemikalieë, olie-raffinering, hulpbronminerale, glas, pulp en papier, voedselverpakking, asook algemene vervaardiging, fabrikasie en sweiswerke.

Handelstoestande in die tydperk onder oorsig was moeilik. Volgehoue swakheid in vervaardiging en die meeste ander sektore van die ekonomie het tot ‘n gedempte vraag na die maatskappy se produkte gelei en druk op pryse uitgeoefen.

Vanaf 31 Maart 2020 tot 30 Junie 2020 is sakebedrywighede, ook dié van die meeste van Air Products se belangrikste klante, deur die Covid-19-pandemie en gevolglike inperkingsmaatreëls ontwrig. Dit het ’n aansienlike daling in verkoopsvolumes tot gevolg gehad, met ‘n gepaardgaande afname in bedryfswins.

Sedert 30 Junie 2020 het Air Products by sy grootste klante ‘n herstel tot net benede voor-Covid-19-vlakke ervaar, sowel as ten opsigte van verbruikers van verpakte en vloeibare gas.

PROFIEL: Filiaal van Total (Frankryk). Total se besigheid behels die raffinering en bemarking van petroleum en petroleumprodukte in Suid-Afrika, asook die verspreiding daarvan aan buurlande. Die maatskappy het ’n belang van 36% in National Petroleum Refiners of South Africa Eiendoms Beperk (Natref).

KORPORATIEWE INLIGTING
Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2020
R10 100 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte
M Kane-Garcia
Remgro genomineerde direkteure
M Morobe, N J Williams
Webwerf
www.total.co.za
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig
31 Desember 2019
R miljoen %
Omset 73 944 6.0
Bedryfsverlies 2 147 18.0
Wesensverdienste 1 582 4.8
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
R52 miljoen
Aantal werknemers
719
BBSEB-status
Vlak 1
Omgewingsaspek
Vlak 1- en 2-uitlatings
van 13 254 ton CO2e

TOTAL SOUTH AFRICA EIENDOMS BEPERK (TOTAL)

Total het ‘n Desember-jaareinde, maar die maatskappy se resultate vir die 12 maande geëindig 30 Junie 2020 is in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig ingesluit. Total se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het ‘n verlies van R20 miljoen (2019: wins van R328 miljoen) bedra.

Die resultate is beïnvloed deur ongunstige voorraadherwaardasies van R1 277 miljoen (2019: R2 miljoen, ongunstig) weens die internasionale olieprys, wat vanaf $64.1 per vat op 30 Junie 2019 tot $40.1 per vat op 30 Junie 2020 afgeneem het.

Total se omset vir die 12 maande geëindig 30 Junie 2020 het met 14.4% tot R64 605 miljoen (2019: R75 432 miljoen) afgeneem. Dit was hoofsaaklik te wyte aan die impak wat die Covid-19-inperking gehad het op die volumes wat verkoop is in die mynbou- en handelsektor teen ‘n laer gemiddelde basiese brandstofprys vergeleke met die vorige tydperk.

Die maatskappy het volgehou met sy beleggings ten opsigte van gesondheids-, veiligheids-, en omgewingsaspekte in ooreenstemming met strenger wetgewing en groepvereistes. Die belangrikste fokusareas is omgewingsnakoming, asook gesondheids- en veiligheidsnakoming deur personeel, vervoerders en konstruksiekontrakteurs.

Natref se resultate het erg verswak in die tydperk onder oorsig, veral in die vierde kwartaal van die huidige tydperk toe die raffinadery van middel April tot middel Junie gesluit was in die afwesigheid van vraag weens Covid-19.

PROFIEL: KTH is ’n gevestigde swart ekonomies beheerde maatskappy, met ’n fokus op beleggingsbankdienste, media- en strategiese beleggings. KTH se hoofbeleggings sluit Kagiso Media Beperk, Momentum Metropolitan Holdings Beperk en Servest Group Eiendoms Beperk in.

KORPORATIEWE INLIGTING
Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2020
R5 401 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte
P J Makosholo
Remgro genomineerde direkteure
S Crouse, P J Uys
Webwerf
www.kagiso.com
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig
30 Junie 2020
R miljoen %
Omset 1 456 (9.0)
Bedryfsverlies (488) (382.1)
Wesensverdienste (452) (207.4)
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
R0.3 miljoen
Aantal werknemers
16

KAGISO TISO HOLDINGS EIENDOMS BEPERK (KTH)

KTH is ‘n toonaangewende beleggingsmaatskappy in swart besit, met ‘n sterk en gediversifiseerde bateportefeulje, bestaande uit ‘n mengsel van genoteerde en private beleggings in die media, finansiële dienste-, nywerheid-, dienste- en gesondheidsorgsektor.

KTH se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar het ‘n verlies van R164 miljoen (2019: wins van R161 miljoen) bedra. Die afname in KTH se wesensverdienste was hoofsaaklik te wyte aan negatiewe billike waarde-aanpassings op die aandeelhouerslenings aan Actom Investment Holdings Eiendoms Beperk (Actom) (R260 miljoen), aandeelhouerslening in MeCure Healthcare Beperk (R60 miljoen) en Momentum Metropolitan Holdings Beperk (MMH) (R69 miljoen).

Netto finansieringskoste vir die tydperk het R105 miljoen (2019: R105 miljoen) bedra.

KTH se verdienste vir die jaar was ‘n verlies van R610 miljoen (2019: verlies van R90 miljoen) as gevolg van:

  • Inkomste uit geëkwiteerde beleggings wat tot ‘n verlies van R55 miljoen (2019: wins van R244 miljoen) afgeneem het weens ‘n verlies vanaf Servest Group Eiendoms Beperk (Servest) (R109 miljoen) as gevolg van voorraadwaardedalings en die erkenning van ‘n waarborgverpligting. Daarby het geëkwiteerde resultate van MMH beduidend van R129 miljoen tot R10 miljoen afgeneem.
  • Die belegging in Fidelity Bank (Ghana) Beperk (Fidelity) is herklassifiseer ingevolge IFRS 5 en ‘n wins (R84 miljoen) is ten opsigte van beëindigde bedrywighede erken. KTH gaan van sy hele beleggingstruktuur in Fidelity ontslae raak as deel van ‘n ooreengekome aandeelhouerstransaksie. In die vorige tydperk het Fidelity geëkwiteerde verdienste van R96 miljoen bygedra.
  • Beduidende waardedalings is gedurende die tydperk ten opsigte van Servest, Kaya FM Eiendoms Beperk erken, sowel as klandisiewaarde ten bedrae van R215 miljoen, met betrekking tot Urban Brew Studios Eiendoms Beperk en MediaMark Eiendoms Beperk.

PROFIEL: Wispeco se hoofbesigheid is die vervaardiging en verspreiding van uitgeperste aluminiumprofiele vir gebruik in die bou-, ingenieurs- en duursame goederesektor.

KORPORATIEWE INLIGTING
Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2020
R810 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte
H Rolfes
Remgro genomineerde direkteure
N R Boonzaier, S J de Villiers
Webwerf
www.wispeco.co.za
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig
30 Junie 2020
R miljoen %
Omset 1 991 (16.2)
Bedryfsverlies 106 (26.9)
Wesensverdienste 80 (33.9)
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
R4 miljoen
Aantal werknemers
1 330
BBSEB-status
Vlak 5
Omgewingsaspek
Vlak 1- en 2-uitlatings
van 39 330 ton CO2e

WISPECO HOLDINGS EIENDOMS BEPERK (WISPECO)

Wispeco se omset vir die jaar geëindig 30 Junie 2020 het met 16.2 % tot R1 991 miljoen (2019: R2 376 miljoen) afgeneem. Die afname was hoofsaaklik toe te skryf aan die Covid-19-pandemie wat sakebedrywighede tydens die verlengde nasionale inperkingstyd in Suid-Afrika ontwrig het. Bedrywighede is vir die hele April gesluit, het tot 50% in Mei hervat en daarna ten volle in Junie ingevolge die nasionale risiko-aangepaste strategieraamwerk. Die afname in omset het ook ‘n negatiewe impak op wesensverdienste gehad en was die belangrikste bydraer tot die afname van 33.9% tot R80 miljoen (2019: R121 miljoen) wat ervaar is. Oor die algemeen het die Suider-Afrikaanse vraag na aluminium-uitpersprodukte gedurende die afgelope jaar gestagneer terwyl prysmededinging gehandhaaf is.

Wispeco gaan voort met sy strewe om aluminium-uitpersprodukte van wêreldgehalte te vervaardig, soos bewys deur die installering en inbedryfstelling van ‘n nuwe topgehalte knuppelgietaanleg en twee moderne uitpersproduksielyne in Alrode. In die komende jaar sal daarop gefokus word om die maksimum voordele uit hierdie beleggings te verkry. Wispeco bly daartoe verbind om die kortste moontlike lewertyd van bestellings te handhaaf en daardeur die klant se ervaring te optimaliseer.

Die maatskappy se Crealco-reeks argitektoniese produkte bly steeds die aanvaarde norm vir aluminiumvensters en -deure in Suid-Afrika. Die handelsmerk het die reputasie dat dit die voorkeurkeuse vir argitekspesifikasies, asook ‘n aanduiding van ‘n nuwigheid en gehalte is. Die reeks is wyd beskikbaar en word ondersteun deur ‘n netwerk van eie en onafhanklike verspreiders regoor Suider-Afrika. Wispeco se leidende ontwerpsagteware (aangebied aan sy klante) ontwikkel deurlopend om moderne aanpassing, koste-effektiewe ontwerp en voldoening aan bouregulasies te ondersteun.

PROFIEL: PGSI hou ‘n belang van 80% in PG Group Holdings (2019: 90%). Die PG-groep is Suid-Afrika se leier in die geïntegreerde plaatglasbedryf sover dit die vervaardiging, verspreiding en installering van hoëgehalte motor- en konstruksieglasprodukte betref.

KORPORATIEWE INLIGTING
Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2020
R819 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte
(PG Group)
C Bromley
Remgro genomineerde
direkteure (PG Group)
S J de Villiers, J J du Toit
Webwerf
www.pggroup.co.za
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig
25 Desember 2019
R miljoen %
Omset 4 093 (4.9)
Bedryfsverlies 32 (64.7)
Wesensverdienste (99) (194.1)
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
R1.5 miljoen
Opleidingspandering
R18.6 miljoen
Aantal werknemers
3 620
BBSEB-status
Vlak 2
Omgewingsaspek
Vlak 1- en 2-uitlatings
van 155 351 ton CO2e

PGSI BEPERK (PGSI)

PGSI het ‘n Desember-jaareinde, maar sy resultate vir die 12 maande geëindig 30 Junie 2020 is ingesluit in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. PGSI se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar het ‘n verlies van R126 miljoen (2019: ‘n verlies van R9 miljoen) bedra.

PGSI se omset het in die tydperk onder oorsig met 22% tot R3 388 miljoen (2019: R4 331 miljoen) afgeneem. Die groep se bedryfswins het van R265 miljoen tot R103 miljoen afgeneem. Resultate is in die laaste kwartaal van die tydperk negatief deur die Covid-19-ramptoestand en inperkings geraak.

Die groep se hoofbedryfsfiliaal in Suid-Afrika, PG Group, vervaardig en verskaf glas vir die bou- en motorbedryf. Beide sektore het swak aanvraag gerapporteer, met die plaaslike ekonomie wat reeds voor die Covid-19-uitbreking in ‘n resessie was.

Die resultate weerspieël die impak van die swakker plaaslike mark en die ooraanbod in die globale glasmark, wat tot beduidende mededinging met laaggeprysde invoerprodukte gelei het. Ekonomiese druk op verbruikers het die motormark ook negatief geraak, waar die verkope van nuwe motors traag en eise in die versekeringsektor aansienlik laer was.

Die groep onderneem verskeie inisiatiewe om doeltreffendheid te verhoog en koste te verminder, wat kritiek is om in die huidige moeilike ekonomiese klimaat mededingend te wees.