• AIR PRODUCTS SOUTH AFRICA EIENDOMS BEPERK (AIR PRODUCTS)

  Air Products het ‘n September-jaareinde en gevolglik is die maatskappy se resultate vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2018 by Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig ingesluit. Air Products se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die tydperk onder oorsig het met 3.0% tot R289 miljoen (2017: R298 miljoen) afgeneem.

  Vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2018 het Air Products se omset met 3.7% tot R2 894 miljoen (2017: R2 791 miljoen) toegeneem, terwyl die maatskappy se bedryfswins vir dieselfde tydperk met 0.2% tot R855 miljoen (2017: R857 miljoen) afgeneem het.

  Air Products is die grootste vervaardiger van industriële gasse in Suider-Afrika. Die maatskappy is ook ‘n invoerder en verspreider van ‘n verskeidenheid spesialiteitsgasse en chemiese produkte wat aan ‘n wye reeks nywerhede verskaf word, waaronder staal, chemikalieë, olie-raffinering, hulpbronminerale, glas, pulp en papier, voedselverpakking, asook algemene vervaardiging, fabriekswese en sweiswerke.

  Handelstoestande was moeilik gedurende die tydperk met gedempde vraag na die maatskappy se produkte in meeste van die sektore van die besigheid.

 • KAGISO TISO HOLDINGS EIENDOMS BEPERK (KTH)

  KTH is ‘n vooraanstaande swart beheerde beleggings-maatskappy met ‘n sterk en gediversifiseerde beleggings-portefeulje wat die hulpbronne-, industriële, media-, finansiële dienste- en gesondheidsorgsektore dek.

  KTH se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het R55 miljoen (2017: R34 miljoen) bedra. Die toename in KTH se wesensverdienste was grootliks te danke aan laer netto finansieringskoste ten bedrae van R208 miljoen (2017: R373 miljoen) weens die terugbetaling van skuld gedurende die oorsigtydperk, sowel as KTH se netto toeskryfbare deel van positiewe billike waarde aanpassings op ekwiteitsbeleggings in Exxaro Resources Beperk (R139 miljoen). Dit is teengewerk deur ‘n verlies wat erken is op die belegging in MMI Holdings Beperk voorkeuraandele (R48 miljoen).

  KTH se verdienste vir die jaar het R738 miljoen (2017: R157 miljoen) bedra. Inkomste uit geëkwiteerde beleggings het tot R1 207 miljoen (2017: R119 miljoen) toegeneem, hoofsaaklik as gevolg van verhoogde winste van Servest Group Eiendoms Beperk (R962 miljoen) uit die verkoop van ‘n beduidende buitelandse bedrywigheid, asook verhoogde bydraes van Fidelity Bank (Ghana) weens verbeterde prestasie oor die tydperk. Anders as Servest en Fidelity, die belangrikste bydraers tot die geëkwiteerde verdienste gedurende die verslagdoeningstydperk was Aurora Wind Power Eiendoms Beperk, MMI Holdings Beperk en XK Platinum Vennootskap. Die huidige moeilike makro-ekonomiese toestande het ‘n impak gehad op ander geëkwiteerde beleggings wat laer bydraes teenoor die vergelykende tydperk gemaak het.

 • TOTAL SOUTH AFRICA EIENDOMS BEPERK (TOTAL)

  Total het ‘n Desember-jaareinde, maar die maatskappy se resultate vir die 12 maande geëindig 30 Junie 2018 is in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig ingesluit. Total se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het R501 miljoen (2017: R224 miljoen) bedra.

  Die resultate is beïnvloed deur gunstige voorraadherwaardasies van R1 205 miljoen (2017: R454 miljoen, ongunstig) weens die toename in internasionale oliepryse vanaf VSA$46.5 per vat op 30 Junie 2017 tot VSA$75.8 per vat op 30 Junie 2018.

  Total se omset vir die 12 maande geëindig 30 Junie 2018 het met 10.7% tot R59 637 miljoen (2017: R53 866 miljoen) toegeneem. Die toename in omset was hoofsaaklik weens groter volumes verkoop aan die mynbou- en kommersiële sektore.

  Die maatskappy het volgehou met sy beleggings ten opsigte van gesondheids-, veiligheids-, omgewings- en kwaliteitsaspekte (GVOK) in ooreenstemming met strenger wetgewing en groepvereistes. Die belangrikste fokusareas is omgewingsnakoming, asook gesondheids- en veiligheids-nakoming, nakoming deur ons personeel, vervoerders en konstruksiekontrakteurs.

  Natref het laer raffineringsmarges teenoor die vergelykende tydperk gelewer weens die impak van ‘n groot beplande sluiting gedurende Oktober en November 2017, ander onbeplande sluitings en ‘n minder gunstige ekonomiese omgewing.

 • PGSI BEPERK (PGSI)

  PGSI het ‘n Desember-jaareinde, maar sy resultate vir die 12 maande geëindig 30 Junie 2018 is ingesluit in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. PGSI se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het R4 miljoen (2017: R25 miljoen) bedra.

  PGSI se omset vir die tydperk onder oorsig van R4 175 miljoen was plat op die vorige tydperk (2017: R4 173 miljoen). Die groep se genormaliseerde bedryfswins, wat die impak van waardedalings op bates uitsluit, het van R206 miljoen tot R89 miljoen afgeneem. Dit was ‘n besonder uitdagende jaar hoofsaaklik as gevolg van die uitwerking van ‘n sterker rand en aansienlike mededinging van laer prys ingevoerde produkte. Die gebrek aan vraag in die konstruksie- en motormarkte is vererger deur die voortgesette impak van hierdie kompetisie op beide prys en volumes in binnelandse markte. Eweneens is die winsgewendheid van uitvoerverkope ook deur die sterk rand geraak.

  Die groep se hoofbedryfsfiliaal in Suid-Afrika, PG Group, vervaardig en verskaf glas vir die bou- en motorbedryf. ‘n 10%-belang in PG Group is gedurende die verslagtydperk aan ‘n SEB-trust verkoop. Die boubedryf bly onder druk en die bouglasbesighede het ‘n afname in winste gedurende die tydperk gerapporteer wat deur swak binnelandse vraag gedryf word en toenemende druk op verkooppryse in ‘n mededingende en oorbenutte mark. Oorskot kapasiteit in globale markte het daartoe bygedra dat verhoogde glasvolumes in Suid-Afrika ingevoer word. Die Afrika-ondernemings wat die afgelope paar jaar sterk groei getoon het, het ‘n afname in winsgewendheid getoon, met baie gebiede wat geraak word deur swakker ekonomiese bedrywighede en politieke onstabiliteit en die impak van ingevoerde randvoorrade moet met goedkoper invoer van elders in die wêreld meeding.

  Marktoestande in die motorbedryf is ook steeds moeilik. Hierdie sektor is negatief beïnvloed deur die ekonomiese klimaat, met druk op verbruikers, laer volume versekeringseise en gemengde vraag in die uitvoermark. Die relatief sterker rand het ‘n negatiewe impak op die winsgewendheid van voertuigverwante uitvoere gehad. Voorsienings aan plaaslike motorvervaardigingsbedrywighede is uitgedaag met baie mededingende pryse, veral vanaf China. Die marges word saamgepers met Oorspronklike Toerusting Vervaardigers wat prysvergelyking doen met globale mededingers wat die voordeel het van beter skaalvoordele. Nuwe plaaslike voertuigverkope het die afgelope 12 maande marginale groei getoon ná ‘n driejaar-neiging van negatiewe groei.

  Terwyl die ekonomiese klimaat uitdagend bly, het die groep goeie vordering gemaak op die gebied van kostevermindering, vervaardigingskwaliteit en prestasie-doeltreffendheid. Dit het ‘n beter strategiese basis vir toekomstige groei gevestig. Die inisiatiewe om te fokus op markvereistes en die diensaanbod aan sy kliënte te verbeter, vorder goed.

 • WISPECO HOLDINGS EIENDOMS BEPERK (WISPECO)

  Wispeco se omset vir die jaar geëindig 30 Junie 2018 het met 1.5% tot R2 266 miljoen (2017: R2 232 miljoen) toegeneem. Die vraag na aluminium ekstrusies in Suider-Afrika was gedemp en pryskompetisie was intens. Alhoewel invoertariewe op aluminium ekstrusies gedurende die jaar met 10% verhoog is, is die effek op plaaslike uitpersers teen gewerk deur die daaropvolgende versterking van die rand. Marges het verminder weens die toename in rou materiaalkoste terwyl verkooppryse grootliks plat gebly het. Dit het veroorsaak dat wesensverdienste vir die jaar onder oorsig met 28% tot R122 miljoen (2017: R169 miljoen) afgeneem het.

  Voortdurende verbetering in effektiwiteit en produktiwiteit bly ‘n kritiese fokusarea deur die besigheid. Verskeie projekte is aan die gang om uitset te verbeter en koste te verminder in alle bedryfsafdelings. Wispeco belê steeds in toonaangewende aanleg en prosesse as deel van sy strewe om ‘n wêreldklas vervaardiger van aluminium ekstrusies te bly. Die maatskappy gebruik sy kapasiteit en buigsaamheid om kort wagtye te kan aanbied ten einde die beste moontlike kliëntediens te lewer.

  Die maatskappy se Crealco-reeks van argitektoniese produkte is die maatstaf in Suider-Afrika vir die gebruik van aluminium in geboue en is die voorkeurkeuse van argitekte en gebou-ontwerpers. Die Crealco-produkreeks word deurlopend verbeter terwyl dit ondersteun word deur gesertifiseerde sagteware wat kreatiewe, dog koste-effektiewe ontwerpe, wat aan bou-regulasies voldoen, moontlik maak.

  Intern en ekstern gefokusde opleidings- en vaardigheids-ontwikkelingsinisiatiewe is die kern van Wispeco se volhou-baarheid en sosiale verantwoordelikheid. Ekstern gefokusde inisiatiewe sluit die verbetering van gestremde en voorheen benadeelde jeugdiges in met die doel om vir hulle werk in die aluminiumbedryf te vind. Interne opleiding fokus op produktiwiteitsverbetering en sluit verskeie leerlingskappe in om maatskappygroei te ondersteun.