Mediclinic Transaksie 2023
Grindrod uitkering 2022
 • Aankondiging
Transaksie met Vodacom 10 November 2021
 • Aankondiging
 • Persverklaring
Remgro se reaksie op COVID-19 - 14 April 2020
RMH-ontbondeling 2020
 • Kontant fraksiebetalings en basiskoste toedeling aankondiging - 4 Junie 2020
 • Finale aankondiging - 26 Mei 2020
 • Aankondiging oor die uitstel van die datum vir die opskortende voorwaarde - 30 April 2020
 • Aankondiging oor die distribusie van Remgro se RMB Holdings Beperk aandele - 14 April 2020
 • Remgro omsigtigheidsaankondiging - 31 Maart 2020
 • Remgro omsigtigheidsaankondiging - 19 November 2019
Persverklaring – Unilever Transaksie – 22 Junie 2018
Voorgestelde herstrukturering deur Distell van sy eienaarskapstruktuur
 • Remgro aankondiging
 • Distell aankondiging
 • Capevin aankondiging
Resultate van die regte-uitgifte – 24 Oktober 2016
Regte-uitgifte verklarings- en finaliseringsaankondiging – 27 September 2016
"Ruling published by the SA Competition Commission" – 1 Junie 2016
"Pricing of the offer of exchangeable bonds" ‐ 15 Maart 2016
"Launching an offer of exchangeable bonds" ‐ 15 Maart 2016
"European non-deal roadshow" – London/Parys – Januarie 2016
Samevoeging van Mediclinic en Al Noor en GBP 600 miljoen subskripsie vir aandele in Al Noor deur Remgro – 14 Oktober 2015
Verslag oor verrigtinge by algemene jaarvergadering – 18 Augustus 2010
Gedetaileerde aankondiging en terugtrekking van omsigtigheidskennisgewing – 23 Junie 2008
Verdere omsigtigheidsaankondiging – 20 Maart 2008
Verdere omsigtigheidsaankondiging – 08 Februarie 2008
Tussenverslag – Ongeouditeerde resultate vir die ses maande geëindig 30 September 2007
Omsigtigheidsaankondiging: Remgro oorweeg herstrukturering – 19 November 2007
Aankondiging van volledige bepalings – 13 September 2007
Verandering van die Raad van Direkteure – 26 Julie 2007
Rainbow Chicken transaksie
 • Uitslag van skemavergadering en bepalings van alternatiewe aanbod – 5 Junie 2007
 • Die voorgestelde reëlingskema en bepalings van die alternatiewe aanbod – 11 Mei 2007
 • Kennis van Skemavergadering
Omsendbrief aan Remgro-aandeelhouers – 8 Februarie 2006
Die verkryging deur Remgro van 'n 37%-belang in KTI – 29 September 2005
Verklaring van spesiale dividend – 27 Julie 2005
Terugkoop van Remgro gewone aandele – 20 Julie 2005

Remgro kondig aan dat sedert die aankondiging van sy jaarlikse resultate op 21 Junie 2005 die maatskappy ’n verdere 5 187 563 gewone aandele teruggekoop het.

Eindresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2005
ABSA transaksie

Bepalingsaankondiging ten opsigte van die verkoop deur Remgro van sy totale of ’n gedeeltelike belang in Absa Groep Beperk (“Absa”) (“die verkoop”)

Aankondiging van die bepalings ten opsigte van die verkryging deur Remgro van ’n bykomende belang in British American Tobacco Plc (“BAT”) (“die verkryging”)
Resultate vir die tussentydperk geëindig 30 September 2004
 • Toename in wesensverdienste per aandeel: + 3.0%
 • Toename in intrinsieke waarde per aandeel gedurende die ses maande: + 6.5%
 • Toename in tussendividend per aandeel: + 14.9%
Universal/ABSA transaksies – 20 Augustus 2002

Universa-aandeelhouers is voornemens om die totale aandeelhouding van Universa in ABSA te ontbondel

HL&H transaksies – 8 Augustus 2002

HL&H sal 'n volfiliaal van Industrial Partnership Investments Beperk ("IPI") word nadat IPI reëlingskemas tussen HL&H en sy gewone en voorkeuraandeelhouers voorgestel het

Omsigtigheidsaankondiging – 5 Julie 2002

Industrial Partnership Investments Beperk ("IPI"), 'n filiaal van Remgro Beperk, oorweeg dit om die HL&H gewone en voorkeuraandele wat skemalede besit te verkry

Rand Aksepbank transaksies – 9 Februarie 2001

Uitslag van 'n algemene vergadering gehou op Vrydag, 9 Februarie 2001 en implementering van transaksie

Verkryging deur Remgro van 'n belang in FirstRand en inskrywing deur Remgro op aandele in RABB – 9 Februarie 2001
Transvaal Suiker Beperk transaksies – 14 Desember 2000

Onttrekking van omsigtigheidsaankondiging

Afkeuring deur die Kompetisietribunaal van die verkoop van die suikerbelange van Transvaal Suiker Beperkaan Tongaat – 4 Desember 2000
Gesamentlike aankondiging deur HL&H en Tongaat – 26 September 2000

Ten opsigte van die voorgestelde samesmelting tussenTongaat en Transvaal Suiker Beperk, Middenin Ontwikkeling (Eiendoms) Beperk, Senteeko (Eiendoms) Beperk, New Komati Sugar Millers Vennootskap en TSB Bestuursdienste (Eiendoms) Beperk

Uitslag van algemene vergadering en wysiging van die voorgestelde reëlingskemas wat deur Industrial Partnership Investments Beperk ("IPI") oorweeg word ten einde HL&H as 'n volfiliaal van IPI te vestig en 'n verdere omsigtigheidsaankondiging – 15 Augustus 2000
Verdere omsigtigheidsaankondiging – 21 Julie 2000

Industrial Partnership Investments Beperk ("IPI"), 'n filiaal van Rembrandt Groep Beperk ("Rembrandt"), oorweeg om reëlingskemas tussen HL&H en sy gewone en voorkeuraandeelhouers voor te stel

Verkoop van suikerbelange en verdere omsigtigheidsaankondiging – 29 Junie 2000
Gesamentlike omsigtigheidsaankondiging – 18 Februarie 2000

HL&H en Tongaat-Hulett voer steeds samesprekings in verband met dieverkryging, deur Tongaat, van Transvaal Suiker Beperk van HL&H

Omsigtigheidsaankondiging – 28 Januarie 2000

Industrial Partnership Investments Beperk ("IPI"), 'n filiaal van Rembrandt Groep Beperk ("Rembrandt"), oorweeg dit om reëlingskemas tussen HL&Hen sy gewone en voorkeuraandeelhouers voor te stel