Regte-uitgifte Sirkulêr – 5 Oktober 2016

Omsendbrief om gemagtigde aandelekapitaal te verhoog – 15 Julie 2016

Regte-uitgifte verklarings- en finaliseringsaankondiging – 27 September 2016

Omsendbrief aan Remgro-aandeelhouers – 24 Julie 2009 (VenFin merger)

Omsendbrief aan Remgro-aandeelhouers – 15 Augustus 2008 (BAT transaction)

Omsendskrywe aan aandeelhouers in verband met STRATE – 14 September 2001

Omsendbrief aan aandeelhouers – 25 Januarie 2001
Ruil van aandele in Billiton plc en Gold Fields Beperk vir aandele in FirstRand Beperk
Ruil van aandele in FirstRand Beperk vir aandele in RMB Holdings Beperk

Omsendskrywe aan aadeelhouers en kennisgewings van algemene jarvergaderings
Herstrukturering van die Rembrandt Groep – 30 Augustus 2000