DATUMS VAN BELANG VIR AANDEELHOUERS

Finansiële jaareinde 30 Junie
Algemene jaarvergadering Maandag, 30 November 2020
Finansiële verslae
Aankondiging van tussenresultate Maart
Tussenverslag Maart
Aankondiging van jaarresultate September
Finansiële jaarstate Oktober
Dividende
Tussendividend
– verklaar Maart
– betaal April
Finale dividend
– verklaar September
– betaal November
Finale dividend Nr. 40
Gewone dividend per aandeel 50 sent
Laaste dag van verhandeling ten einde vir
die dividend te kwalifiseer
Dinsdag, 10 November 2020
Aandele verhandel ex dividend Woensdag, 11 November 2020
Rekorddatum Vrydag, 13 November 2020
Betaaldatum Maandag, 16 November 2020