Jaar
geëindig
30 Junie
2020
Jaar
geëindig
30 Junie
2019
Jaar
geëindig
30 Junie
2018
Jaar
geëindig
30 Junie
2017
Jaar
geëindig
30 Junie
2016
Herstateer
Geweegde aantal ongenoteerde B-gewone aandele (’000) 39 057 39 057 39 057 38 171 36 244
JSE Beperk
Geweegde aantal Remgro gewone aandele uitgereik
– ongenoteerde B-gewone aandele uitgesluit (’000) 525 904 526 562 527 717 515 252 488 384
Markkapitalisasie teen einde van tydperk (R miljoen)
– alleenlik gewone aandele 52 869 99 440 108 114 112 967 122 519
Prys (sent per aandeel)
– Laaste dag van tydperk 9 990 18 790 20 429 21 346 25 466
– Hoogste 20 131 21 760 24 460 27 026 28 106
– Laagste 9 990 17 541 19 400 20 273 21 455
Aantal aandele verhandel (’000) 404 004 291 284 339 366 328 691 281 917
Waarde van aandele verhandel (R miljoen) 64 127 57 624 74 311 74 685 70 671
Aandele verhandel/geweegde aantal gewone aandele (%) 76.8 55.3 64.4 63.8 57.7
Aantal transaksies 1 244 812 1 068 333 929 257 1 122 177 859 300