Jaar
geëindig
30 Junie
2016 
Jaar
geëindig
30 Junie
2015 
Jaar
geëindig
30 Junie
2014 
Jaar
geëindig
30 Junie
2013 
Jaar
geëindig
30 Junie
2012 
Vyftien
maande
geëindig
30 Junie
2011 
Geweegde aantal ongenoteerde B-gewone aandele (‘000)  35 506  35 506  35 506  35 506  35 506  35 506 
JSE Beperk
Geweegde aantal Remgro gewone aandele uitgereik
– ongenoteerde B-gewone aandele uitgesluit (‘000) 
479 128  478 695  477 898  478 020  478 584  477 703 
Markkapitalisasie teen einde van tydperk (R miljoen)
– alleenlik gewone aandele 
122 519  123 134  110 654  91 386  63 261  53 691 
Prys (sent per aandeel)
– Laaste dag van tydperk 25 466  25 594 23 000 18 995  13 149  11 160 
– Hoogste 28 106  28 190 23 000  20 107  13 649  11 539 
– Laagste  21 455  21 850  18 000  13 168  10 050  9 100 
Aantal aandele verhandel (‘000)  281 917  235 156  202 660  254 250  231 837  311 457 
Waarde van aandele verhandel (R miljoen)  70 671  58 994  39 935  41 975  28 131  32 652 
Aandele verhandel/geweegde aantal gewone aandele (%)  59.0  49.1  42.4  53.2  48.4  65.2 
Aantal transaksies  859 300  780 733  501 423  436 606  351 209  431 614