Jaar
geëindig
30 Junie
2022 
Jaar
geëindig
30 Junie
2021
Jaar
geëindig
30 Junie
2020
Jaar
geëindig
30 Junie
2019
Jaar
geëindig
30 Junie
2018
Geweegde aantal ongenoteerde B-gewone aandele (’000) 39 057 39 057 39 057 39 057 39 057
JSE Beperk 
Geweegde aantal Remgro gewone aandele uitgereik
– ongenoteerde B-gewone aandele uitgesluit (’000) 525 361 525 928 525 904 526 562 527 717
Markkapitalisasie teen einde van tydperk (R miljoen)
– alleenlik gewone aandele 68 751 60 648 52 869 99 440 108 114
Prys (sent per aandeel)
– Laaste dag van tydperk 12 991 11 460 9 990 18 790 20 429
– Hoogste 15 355 12 327 20 131 21 760 24 460
– Laagste 10 800 8 388 9 990 17 541 19 400
Aantal aandele verhandel (’000) 339 250 410 887 404 004 291 284 339 366
Waarde van aandele verhandel (R miljoen) 45 148 40 883 64 127 57 624 74 311
Aandele verhandel/geweegde aantal gewone aandele (%) 64.6 78.1 76.8 55.3 64.4
Aantal transaksies 804 568 988 095 1 244 812 1 068 333 929 257