Jaar
geëindig
30 Junie
2021
Jaar
geëindig
30 Junie
2020
Jaar
geëindig
30 Junie
2019
Jaar
geëindig
30 Junie
2018
Jaar
geëindig
30 Junie
2017
Geweegde aantal ongenoteerde B-gewone aandele (’000) 39 057 39 057 39 057 39 057 38 171
JSE Beperk
Geweegde aantal Remgro gewone aandele uitgereik
– ongenoteerde B-gewone aandele uitgesluit (’000) 525 928 525 904 526 562 527 717 515 252
Markkapitalisasie teen einde van tydperk (R miljoen)
– alleenlik gewone aandele 60 648 52 869 99 440 108 114 112 967
Prys (sent per aandeel)
– Laaste dag van tydperk 11 460 9 990 18 790 20 429 21 346
– Hoogste 12 327 20 131 21 760 24 460 27 026
– Laagste 8 388 9 990 17 541 19 400 20 273
Aantal aandele verhandel (’000) 410 887 404 004 291 284 339 366 328 691
Waarde van aandele verhandel (R miljoen) 40 883 64 127 57 624 74 311 74 685
Aandele verhandel/geweegde aantal gewone aandele (%) 78.1 76.8 55.3 64.4 63.8
Aantal transaksies 988 095 1 244 812 1 068 333 929 257 1 122 177