Jaar geëindig
30 Junie
2023
Jaar geëindig
30 Junie
2022
Jaar geëindig
30 Junie
2021
Jaar geëindig
30 Junie
2020
Jaar geëindig
30 Junie
2019
Geweegde aantal ongenoteerde B-gewone aandele (‘000) 39 057 39 057 39 057 39 057 39 057
JSE Beperk
Geweegde aantal Remgro gewone aandele uitgereik
– ongenoteerde B-gewone aandele uitgesluit (‘000) 523 688 525 361 525 928 525 904 526 562
Markkapitalisasie teen einde van tydperk (R miljoen)
– alleenlik gewone aandele 77 821 68 751 60 648 52 869 99 440
Prys (sent per aandeel)
– Laaste dag van tydperk 14 705 12 991 11 460 9 990 18 790
– Hoogste 14 757 15 355 12 327 20 131 21 760
– Laagste 12 573 10 800 8 388 9 990 17 541
Aantal aandele verhandel (‘000) 283 470 339 250 410 887 404 004 291 284
Waarde van aandele verhandel (R miljoen) 38 755 45 148 40 883 64 127 57 624
Aandele verhandel/geweegde aantal gewone aandele (%) 54.1 64.6 78.1 76.8 55.3
Aantal transaksies 823 782 804 568 988 095 1 244 812 1 068 333