Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2021
R miljoen
30 Junie
2020
R miljoen
CIVH (435) (649)
Grindrod 16 (12)
SEACOM 26 (10)
Ander 17 (45)
(376) (716)

Profiel:

CIVH is aktief in die telekommunikasie- en inligtingstegnologiesektor. Die belangrikste bedryfsmaatskappye van die groep is Dark Fibre Africa Eiendoms Beperk (DFA) en Vumatel Eiendoms Beperk (Vumatel), wat optiese veselnetwerke bou en besit.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2021 R21 849 miljoen
Hoofuitvoerende beampte van CIVH R S M Ndlovu
Remgro genomineerde direkteure C W Ceasar, P J Uys

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering R17 miljoen
Aantal werknemers 1 332
BBSEB-status DFA: Vlak 2
Jaar geëindig 31 Maart 2021
Finansiële hoogtepunte R miljoen %
Omset 4 759 28.5
Bedryfswins 648 32.0
Wesensverlies (797) 37.1

Community Investment Ventures Holdings Eiendoms Beperk (CIVH)

CIVH is aktief in die telekommunikasie- en inligtings- tegnologiesektor en is die houermaatskappy van ‘n groep maatskappye waarvan DFA en Vumatel die grootste bedryfsfiliale is.

DFA is die voorste verskaffer wat vrye toegang tot vesel- en verbindingsinfrastruktuur in Suid-Afrika bied. Dit bou, installeer, bestuur en onderhou ‘n optieseveselnetwerk wat telekommunikasieverkeer in stedelike gebiede, asook op langafstandroetes, hanteer en aan klante (telekommunikasiemaatskappye en internetdiensverskaffers (IDVs)) verhuur word deur van ‘n groothandelsmodel gebruik te maak wat vrye toegang bied. DFA beskik oor veselbates wat oor meer as 13 200 km strek en besit netwerke in Johannesburg, Kaapstad, Durban, Midrand, Centurion en Pretoria, sowel as in 24 kleiner stedelike gebiede soos Oos-Londen, Polokwane, Tlokwe, Emalahleni en George, om slegs ‘n paar te noem.

Vumatel is ‘n vesel-tot-huis (FTTH)-verskaffer wat vrye toegang bied. Die maatskappy verskaf FTTH in woongebiede en beskik oor meer as 27 500 km se veselbates. Nadat die vesel geïnstalleer is, verhuur Vumatel sy infrastruktuur aan IDVs, wat op hul beurt breëbandkleinhandelsinternetdienste aan eindgebruikers verskaf.

CIVH het ‘n Maart-jaareinde en gevolglik is sy resultate vir die 12 maande tot 31 Maart 2021 by dié van Remgro ingesluit vir die tydperk onder oorsig. CIVH se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het ‘n verlies van R435 miljoen bedra teenoor ‘n verlies van R649 miljoen die vorige jaar. CIVH se verliese is laer as gevolg van ‘n aansienlike verbetering in inkomste, sowel as beter bruto marges en laer rentekoste, wat deur ‘n styging in waardeverminderingskoste teengewerk is.

Die groep genereer aansienlike kontant uit sy bedrywighede en het gedurende die tydperk R1.8 miljard tot ‘n herinvestering van meer as R3.1 miljard bygedra om sy bedrywighede en netwerkvoetspoor uit te brei.

CIVH het, ingevolge ‘n regte-uitgifte, aandelekapitaal ten bedrae van R2.8 miljard in Januarie 2021 uitgereik. Die kapitaal is deels gebruik om ‘n deel van die CIVH-houermaatskappy se skuld te delg, terwyl DFA en Vumatel ‘n kapitaalinspuiting ontvang het om bykomende leenfasiliteite ten bedrae van R2.5 miljard te ontsluit, waarvan R1.5 miljard in die jaar opgeneem is. In Julie 2021 het CIVH nog ‘n regte-uitgifte voltooi, waardeur R3.72 miljard suksesvol bekom is om alle skuld op houermaatskappyvlak terug te betaal. Die ekwiteitsinspuiting het CIVH se kapitaalstruktuur, asook sy beweeglikheid, versterk om toekomstige geleenthede te benut.

Vumatel het sy posisie as die FTTH-markleier in huisverbindings en aktiewe intekenaars in Suid-Afrika behou, sowat 39% markaandeel in beide kategorieë. Die besigheid gaan voort om deur sy Reach-produkaanbieding vesel suksesvol na laer lewenstandaardmeting (LSM)-gebiede te versprei. Dit sluit ‘n vooruitbetaalde “Reach”-platform in, wat alle verwagtinge oortref het. Bykomend tot die bevordering van bestaande infrastruktuur het sleutelfokusgebiede die afgelope jaar steeds die uitbreiding van sy Active Eternet- en Gigabit Passive Optic Network (GPON)-netwerke in Ekurhuleni en Kaapstad ingesluit, asook die uitbreiding van sy vermoë in “Reach”-gebiede soos Mitchells Plein, Vosloorus en Soweto.

Die Vumatel-groep se omset vir die tydperk het met 50% tot R2.4 miljard toegeneem, vergeleke met die vorige jaar, en is aangehelp deur intekenaregroei vir die jaar.

Die huidige boekwaarde van DFA se optieseveselnetwerk is meer as R9.8 miljard. Die netwerk se bedryfstyd vir die jaar onder oorsig was 99.98% en die gemiddelde tyd vir herstelwerk was minder as 2.5 uur, heelwat bo bedryfstandaarde. DFA se omsetmodel pas goed by klante se behoeftes aan en bied buigsame betalingsopsies, met ‘n mengsel van ‘n voorafbetaalde bedrag en maandelikse annuïteit, of meerjarige kontrakte, van tot 15 jaar, op ‘n annuïteitsgrondslag. Die toekomstige waarde van huidige annuïteitskontrakte (bestellings uitgesluit) bedra meer as R12.4 miljard.

Die DFA-groep se omset vir die finansiële jaar geëindig 31 Maart 2021 het op ‘n jaargrondslag marginaal tot R2 483 miljoen (2020: R2 465 miljoen) toegeneem en is geraak deur laer eenmalige inkomste as gevolg van die impak van Covid-19 op markte. Annuïteitsinkomste het op 31 Maart 2021 tot meer as R192 miljoen per maand (31 Maart 2020: R179 miljoen per maand) toegeneem, die meeste daarvan uit langtermynkontrakte met klante.

Vumatel ondersteun steeds sy onafhanklike KMB-stigting, wat ten doel het om volhoubare ekostelsels te skep in gemeenskappe waar sake gedoen word. Die doel is om ‘n betekenisvolle en volhoubare bydrae in hierdie gemeenskappe te maak en sodoende bande te versterk wat die Vuma- handelsmerk ondersteun en dit van mededingers onderskei.Fokusgebiede sluit onderwys, veiligheid, omgewing en gesondheidsorg in. Die besigheid gaan voort met die Vuma- skoolprojek en 445 skole is reeds verbind in gebiede waar vesel geïnstalleer word – elke skool waar Vumatel verbybeweeg, ontvang ‘n gratis internetdiensaanbod van 1 Gbps.

DFA het in die jaar sy BBSEB-gradering (vlak 2) behou. Kritieke leemtes in infrastruktuurontwikkeling, bv. plattelandse skoolverbindings, bly ‘n sleutelfokusgebied van KMB om die digitale kloof in gebiede met hoë armoede te oorbrug. Die positiewe impak hiervan sal wees om leerders toegang tot e-onderrig te gee, en uiteindelik om werkskepping en toegang tot die ekonomie te bevorder.

Profiel:

Grindrod is ‘n geïntegreerde verskaffer van vraglogistiek en vervoer van vrag per pad, spoor en lug, met verskaffing van geïntegreerde logistieke en gespesialiseerde dienste tydens die vervoer, met behulp van gespesialiseerde bates en infrastruktuur, insluitend voertuie, lokomotiewe, hawens, terminale, pakhuise en depots. Grindrod besit ook Grindrod Bank, ’n beleggingsbank wat finansiële dienste aan privaat, korporatiewe en institusionele kliënte verskaf.

Korporatiewe inligting

Markkapitalisasie op 30 Junie 2021 R3 265 miljoen
Genoteer op die JSE Beperk
Hoofuitvoerende beampte A G Waller
Remgro genomineerde direkteure P J Uys, W O van Wyk (alternate)

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering R8 miljoen
Aantal werknemers 4 330
BBSEB-status Vlak 2
Omgewingsaspek Vlak 1-, 2- en 3-uitlatings van 156 200 ton CO2e
Jaar geëindig
31 Desember 2020
Finansiële hoogtepunte R miljoen
%
Omset 3 751 (2.2)
Bedryfsverlies (193) (651.4)
Wesensverlies (168) (9.8)

Grindrod Beperk (Grindrod)

Grindrod het ‘n Desember-jaareinde en daarom is sy resultate vir die 12 maande tot 30 Junie 2021 ingesluit in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. Die maatskappy se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het ‘n verlies van R16 miljoen (2020: ‘n verlies van R12 miljoen) bedra.

Grindrod se kernbesighede het goed herstel in die tweede helfte om bevredigende resultate vir die 12 maande tot 31 Desember 2020 (die tydperk) te lewer. Dit is moontlik gemaak deurdat baie van die besighede as noodsaaklike dienste onder die Covid-19-regulasies geklassifiseer is.

Hawens en skeepsterminusse kon die 2019-EBITDA ewenaar ondanks ‘n daling in volumes regdeur die besighede, hoofsaaklik as gevolg van die swakker rand. Die groep se beweeglikheid en strategie, wat op die deurgangbenadering gefokus is, het hierdie besighede in staat gestel om goeie verdienste te rapporteer.

Maputo-hawe het verdienstegroei van 18%, teenoor 2019, getoon en het voordeel getrek uit die swakker rand teenoor die VSA-dollar, wat gehelp het om die impak van die 13%-afname in volumes tot 18.4 miljoen ton teen te werk. Die hawe het veerkragtigheid en ‘n prysenswaardige herstel in die laaste kwartaal van die tydperk getoon, met ‘n verbetering in daaglikse vragmotor- en spoorvervoer na Mosambiek. Daar word hard gewerk om te verseker dat die prestasie volhoubaar is.

Matola-terminus se beter tariewe en kostebestuur het die daling in volume teengewerk. Die terminus het 5.5 miljoen ton hanteer, met volumes wat 10% hoër in die tweede helfte van die tydperk, vergeleke met die eerste helfte, was.

Die kusskeepsvaart-, behoueringsdepots- en veeldoelige terminusbesighede het verdienstegroei van 15%, teenoor 2019, getoon. Dit was danksy verhoogde skeepsaktiwiteit, ‘n florerende sitrusseisoen en stewige mineraalvolumes. Die besigheid fokus daarop om sy voetspoor uit te brei in ooreenstemming met klante-aanvraag.

Grindrod Bank het ‘n winsgewende resultaat in ‘n uitdagende mark gelewer. Die bank het op kliënt-verhoudinge gefokus. Die toestaan van gehalte lenings het verseker dat ‘n sterk kapitaalposisie en likiditeit gehandhaaf is. Invorderbaarheid is behoorlik geëvalueer om seker te maak dat genoegsame voorsiening vir verwagte kredietverliese in plek is.

Profiel:

SEACOM se erfenis spruit uit die skep van verbindings in Afrika. SEACOM was instrumenteel om as telekommunikasieverskaffer die eerste onafhanklike veselverbindings op die vasteland moontlik te maak en sodoende Afrika aan die digitale wêreld bloot te stel. Met ‘n toekoms-oriëntasie en volgehoue beleggings in digitale platforms, stelsels en mense het die maatskappy hom as ‘n saamgevoegde telekommunikasieverskaffer gevestig wat voortgaan om die groothandels- en ondernemersmark in Suider- en Oos-Afrika te bedien.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2021 R2 663 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte O Fortuin
Remgro genomineerde direkteure H J Carse, P J Uys

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering $0.3 miljoen
Aantal werknemers 307
Finansiële hoogtepunte
SEACOM is ’n privaat maatskappy en sy finansiële inligting word nie in detail geopenbaar nie as gevolg van beperkinge op openbaarmaking soos onderling tussen aandeelhouers ooreengekom.

SEACOM Capital Beperk (SEACOM)

Remgro het ‘n effektiewe ekonomiese belang van 30% in SEACOM, ‘n saamgevoegde telekommunikasieverskaffer wat optiese veselverbindings bedryf en bemark en ook internet-, stem-, wolk- en sekuriteitsoplossings aan die groothandels- en ondernemingsmark in Suider- en Oos-Afrika bied.

SEACOM het ‘n Desember-jaareinde en dus is sy resultate vir die 12 maande tot 30 Junie 2021 ingesluit in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. SEACOM se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het ‘n wins van R26 miljoen (2020: ‘n verlies van R10 miljoen) bedra.

Daar was ‘n toename in die gebruik van data en wolkdienste, aangehelp deur veranderinge in werkwyse, wat verband hou met Covid-19. SEACOM se vermoë om by die snel ontwikkelende datamark aan te pas en te belê in sy ondersese en landnetwerk, asook wolkinfrastruktuur, stel die maatskappy in staat om op die steeds toenemende vraag na vinniger en meer betroubare datadienste te reageer, wat kritiek is om sy mededingende posisie te behou. Enkele hoogtepunte in dié verband sluit die onlangse verkryging van ‘n metro-veselbesigheid in Kenia in, asook ‘n veselkoppeling op Google se Equiano-kabel in 2021.

SEACOM se volgehoue belegging in netwerkinfrastruktuur maak nuwe tegnologieë moontlik en ondersteun sy klante se globale ambisies. As deel van ‘n nuwe vyfjaar-strategiese plan, en met plaaslike en internasionale vennootskappe, beoog Seacom om die beste dienste en oplossings vir sy klante te verskaf. Organiese groei en verkrygings het in die jaar onder oorsig tot SEACOM se volgehoue groei bygedra en sal voortgaan om die nuutgoedgekeurde vyfjaarplan voort te dryf.

Grindrod Shipping Holdings Beperk (Grindrod Shipping)

Profiel:

Grindrod Shipping is ‘n internasionale skeepsmaatskappy wat ‘n vloot droëvragskepe besit, huur en bedryf, en oor een mediumafstandtenkskip beskik.
Webwerf www.grinshipping.com

Energy Exchange of Southern Africa

Profiel:

Energy Exchange of Southern Africa fasiliteer die oordrag van energie tussen diegene wat dit produseer en dié wat dit verbruik.
Webwerf www.energyexchangesa.com