INFRASTRUKTUUR

 

BYDRAE TOT WESENSVERDIENSTE 30 Junie 2020
R miljoen
30 Junie 2019
R miljoen
CIVH (649) (204)
Grindrod (12) 72
Grindrod Shipping (46) (65)
SEACOM (10) (2)
Ander 1 25
(716) (174)

PROFIEL: CIVH is aktief in die telekommunikasie- en inligtingstegnologiesektor. Die belangrikste bedryfsmaatskappye van die groep is Dark Fibre Africa Eiendoms Beperk (DFA) en Vumatel Eiendoms Beperk (Vumatel), wat optiese veselnetwerke bou en besit.

KORPORATIEWE INLIGTING
Ekwiteitswaardasie op
30 Junie 2020

R19 353 miljoen
Hoofuitvoerende beampte van CIVH
RSM Ndlovu
Hoofuitvoerende beampte van DFA
M W Mulder
Hoofuitvoerende beampte
van Vumatel

D Mare
Remgro genomineerde
direkteure

C W Ceasar, P J Uys
Webwerf
www.dfafrica.co.za
www.vumatel.co.za

FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig
31 Maart 2020
R miljoen %
Omset 3 704 57.7
Bedryfsverlies 608 150.2
Wesensverdienste (1 269) (173.5)
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
R22 miljoen
Aantal werknemers
1 084
BBSEB-status
DFA: Vlak 2

COMMUNITY INVESTMENT VENTURES HOLDINGS EIENDOMS BEPERK (CIVH)

CIVH is aktief in die telekommunikasie- en inligtingstegnologiesektor en is die houermaatskappy van ‘n groep maatskappye waarvan DFA en Vumatel die grootste bedryfsfiliale is.

DFA is die voorste verskaffer wat vrye toegang tot veselen verbindingsinfrastruktuur in Suid-Afrika bied. Dit bou, installeer, bestuur en onderhou ‘n optieseveselnetwerk wat telekommunikasieverkeer in stedelike gebiede, asook op langafstandroetes, hanteer en aan klante (telekommunikasiemaatskappye en internetdiensverskaffers (IDVs)) verhuur word deur van ‘n groothandelsmodel gebruik te maak wat vrye toegang bied. DFA beskik oor veselbates wat oor meer as 12 000 km strek en besit netwerke in Johannesburg, Kaapstad, Durban, Midrand, Centurion en Pretoria, sowel as netwerke in 25 kleiner metropole soos Oos-Londen, Polokwane, Tlokwe, Emalahleni en George, om slegs ‘n paar te noem.

Vumatel bied vrye toegang en stel optiese vesel op die “laaste myl”-vlak beskikbaar deur die vesel-tot-huis (FTTH)-produkte en -dienste wat aan IDVs verskaf word. Vumatel installeer optiese vesel in voorstedelike woongebiede en beskik oor meer as 18 000 km se veselbates. Nadat die vesel geïnstalleer is, verhuur Vumatel die infrastruktuur aan IDVs, wat breëbandkleinhandelsinternetdienste aan eindgebruikers verskaf.

CIVH het ‘n Maart-jaareinde en daarom is sy resultate vir die 12 maande tot 31 Maart 2020 by dié van Remgro ingesluit vir die jaar onder oorsig. CIVH se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het ’n verlies van R649 miljoen behels, vergeleke met ‘n wesensverlies van R204 miljoen die vorige jaar. Die toename in die verlies was hoofsaaklik te wyte aan aansienlike transaksie- en befondsingskoste wat verband hou met die Vumatel-verkryging in die huidige finansiële jaar, sowel as die konsolidering van tien maande van Vumatel se rekeningkundige verliese. Die groep se resultate is ook negatief geraak deur omsigtige kredietvoorsiening weens die onsekerhede wat deur Covid-19 veroorsaak is.

Die groep genereer aansienlike kontant en het gedurende die jaar meer as R2 miljard van sy bedryfskontantvloei in die uitbreiding van bedrywe en sy netwerkvoetspoor herbelê.

CIVH het belangrike korporatiewe aksies in die jaar onder oorsig onderneem wat, onder andere, die verhoging van sy belang in Vumatel, van 34.9% tot 100% in Mei 2019, ingesluit het, asook die herstrukturering in Desember 2019 van die afsonderlike skuldpakkette van DFA en Vumatel in ‘n optimale groepwye skuldfasiliteit, met ‘n kapasiteit vir verdere bedryfskapitaalbesteding.

Vumatel het die FTTH-markleier in Suid-Afrika geword, met onderskeidelik 40% van huisverbindings en aktiewe intekenaars. Infrastruktuurinisiatiewe het die besigheid in staat gestel om optiese vesel suksesvol deur die Reach-produkaanbieding in laer lewenstandaardmeting (LSM)-gebiede te kommersialiseer en sy Reach-voorafbetaalde platform suksesvol te loods. Benewens pogings om besigheid op die bestaande ontplooide infrastruktuur op te neem, het hooffokusgebiede gedurende die jaar ook die uitbreiding van die Active Ethernet en Gigabit Passive Optic Network (GPON) in Ekurhuleni en Kaapstad ingesluit, terwyl uitbreidingsvermoë ook in nuwe Reach-gebiede, soos Mitchells Plain, Vosloorus en Soweto, geskep is.

Vumatel-groep se omset vir die tydperk het, vergeleke met die vorige jaar, met 80% tot R1.5 miljard toegeneem, hoofsaaklik vanweë geakkumuleerde groei in intekenaars.

Die boekwaarde van DFA se huidige optieseveselnetwerk is meer as R9.7 miljard. Die bedryfstyd vir die jaar onder oorsig was 99.985% en die gemiddelde tyd vir herstelwerk was minder as 2.5 uur, heelwat bo bedryfstandaarde. DFA se omsetmodel pas goed by klante se behoeftes aan en bied buigsame betalingsopsies, met ‘n mengsel van ‘n voorafbetaalde bedrag en maandelikse annuïteit, of meerjarige kontrakte, van tot
15 jaar, op ‘n annuïteitsgrondslag. Die toekomstige waarde van huidige annuïteitskontrakte (bestellings uitgesluit) bedra meer as R11.6 miljard.

DFA se groepomset het in die finansiële jaar tot 31 Maart 2020 op ‘n jaargrondslag met 5% tot R2 465 miljoen (2019: R2 349 miljoen) toegeneem, danksy annuïteitsinkomste wat tot meer as R179 miljoen per maand op 31 Maart 2020 (31 Maart 2019: R159 miljoen) toegeneem het, die meeste daarvan uit langtermynkontrakte met klante.

Vumatel het die registrasie van ‘n onafhanklike KMB-stigting geïnisieer, met die doel om volhoubare ekostelsels te skep in die gemeenskappe waar sake bedryf word. Die doel is om betekenisvol en volhoubaar tot hierdie gemeenskappe by te dra en stewige bande te ontwikkel, waardeur die belangrikheid van die handelsmerk bevestig word en Vuma van mededingers onderskei sal word op ‘n wyse wat nie maklik nagedoen kan word nie. Fokusgebiede sluit onderwys, veiligheid, die omgewing en gesondheidsorg in. Die besigheid sal ook voortgaan met die Vuma-skoolprojek, wat reeds 372 skole verbind het in gebiede waar vesel ontplooi is, en waar elke skool met ‘n Vumatelverbinding ‘n gratis aanbieding van 1Gbps ontvang.

DFA het ‘n vlak 2-BBSEB-gradering vir die jaar ontvang. Kritieke gapings in infrastruktuurontwikkeling, bv. plattelandse skoolverbindings, bly een van DFA se KMB-fokusgebiede ten einde die digitale skeiding in armoedige gebiede te oorbrug. Die positiewe impak hiervan sal wees om studente toegang tot e-onderrig, en uiteindelik tot werkskepping en toetrede tot die ekonomie te gee.

PROFILE: Grindrod is ‘n geïntegreerde verskaffer van vraglogistiek en vervoer van vrag per pad, spoor en lug, met behulp van gespesialiseerde bates en infrastruktuur, insluitend voertuie, lokomotiewe, hawens, terminale, pakhuise en depots. Grindrod Bank is die tweede sake-eenheid in die Grindrod-groep.

KORPORATIEWE INLIGTING
Markkapitalisasie op 30 Junie 2020
R2 286 miljoen
Genoteer op die JSE Beperk
Hoofuitvoerende beampte
A G Waller
Remgro genomineerde direkteure
P J Uys, W O van Wyk (alternatief)
Webwerf
www.grindrod.co.za
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig
31 Desember 2019
R miljoen %
Omset 3 873 11.7
Bedryfsverlies 527 28.9
Wesensverdienste 55 (93.0)
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
R15 miljoen
Aantal werknemers
4 746
BBSEB-status

Vlak 2

Omgewingsaspek
Vlak 1-, 2- en 3-uitlatings
van 15 000 ton CO2e

GRINDROD BEPERK (GRINDROD)

Grindrod het ‘n Desember-jaareinde, maar sy resultate vir die 12 maande tot 30 Junie 2020 is ingesluit in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. Die maatskappy se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar bedra ‘n verlies van R12 miljoen (2019: verlies van R72 miljoen).

Voortgesette bedrywighede het wesensverdienste ten bedrae van R23 miljoen vir die eerste helfte van 2020 gegenereer, vergeleke met R165 miljoen in 2019.

Die Maputo-hawe het sy verdienstevlak gehandhaaf en voordeel getrek uit ‘n swakker VSA dollar teenoor die rand, waardeur die impak van ‘n 5%-afname in sy volume, van 9.3 miljoen ton in 2019 tot 8.8 miljoen ton, teengewerk is. Die Matola-eindpunt het gebaat by ‘n bestendige ysterertsprys, ondersteun deur vraag uit China, waardeur volumes met 13% verhoog is, vergeleke met Junie 2019. Die seevragbesigheid en behoueringsbedryf het verdienstegroei van 30% teenoor 2019 behaal. Klaring en versending het goeie verdienstegroei getoon, terwyl spoorlogistiek, danksy herstruktureringsinisiatiewe, verbeter het. Die padvervoerbesighede word toenemend deur ‘n hoogs mededingende en dalende volumemark beïnvloed, asook die blootstelling aan swakker ekonomiese groei in Suid-Afrika.

Grindrod Bank gaan voort om in hierdie tyd sake omsigtig te bedryf en te verseker dat dit voldoen aan likiditeits-dekkingsvereistes en toereikende kapitaalverhoudings. Die voorskotboek is versigtig nagegaan om te verseker dat genoegsame voorsienings beskikbaar is om lenings te dek waar sekuriteitswaardes weens die Covid-19-pandemie in gevaar gestel is.

PROFIEL: Grindrod Shipping is ‘n verskepingsdiensverskaffer en besit ‘n vloot vragskepe.

KORPORATIEWE INLIGTING
Markkapitalisasie op 30 Junie 2020
R913 miljoen
Primêre notering
New Yorkse Effektebeurs
Sekondêre notering
JSE Beperk
Hoofuitvoerende beampte
M R Wade
Remgro genomineerde direkteure
P J Uys, W O van Wyk (alternatief)
Webwerf
www.grinshipping.com
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig
31 Desember 2019
$ miljoen %
Omset 331 3.8
Bruto wins 21 86.6
Verlies
toeskryfbaar aan
aandeelhouers (21) 0.0
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
R3 miljoen
Aantal werknemers
699

GRINDROD SHIPPING holdings BEPERK (Grindrod Shipping)

Grindrod Shipping het ‘n Desember-jaareinde, maar sy resultate vir die 12 maande tot 30 Junie 2020 is ingesluit in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. Die maatskappy se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar behels ‘n verlies van R46 miljoen (2019: R65 miljoen verlies).

Grindrod Shipping rapporteer sy resultate vir die ses maande geëindig 30 Junie 2020. Omset was feitlik onveranderd, met ‘n geringe afname vanaf $167.2 miljoen, vir die ses maande tot 30 Junie 2019, tot $167.1 miljoen vir die ses maande tot 30 Junie 2020. Die grootste gedeelte van omset is vaartuigomset, wat met $19.7 miljoen, of nagenoeg 13.3%, van $147.7 miljoen (vir die ses maande geëindig 30 Junie 2019) tot $128.0 miljoen (vir die ses maande tot 30 Junie 2020) afgeneem het. Verbeterde skeepshuurtariewe in die tenkskipmark is in die eerste helfte van 2020 teengewerk deur ‘n daling in huurtariewe in die droëvragmark. Gedurende hierdie tydperk het omset uit skeepsverkope van $16.5 miljoen tot $37.9 miljoen toegeneem.

Bruto wins het met $3.0 miljoen, of 50.8%, van $5.9 miljoen (in die ses maande geëindig 30 Junie 2019) tot $8.9 miljoen (vir die ses maande tot 30 Junie 2020) toegeneem. Dit was hoofsaaklik die gevolg van laer huurtariewe, aangesien droëvraghuurtariewe in die eerste helfte van 2020 afgeneem het, asook ‘n afname in grootmaatverspreiding na derdepartye na die aankope en konsolidasie van die maatskappy se IVS-massabesigheid.

Grindrod Shipping se wesensverlies vir die ses maande geëindig 30 Junie 2020 het $6.3 miljoen (2019: $14.4 miljoen) bedra.

PROFIEL: SEACOM verskaf plaaslike en internasionale optieseveselverbindings, met ‘n hoëkapasiteit, asook internet- en “cloud”-dienste aan die groothandels- en ondernemingsmarkte in Suider- en Oos-Afrika.

KORPORATIEWE INLIGTING
Ekwiteitswaardasie op
30 Junie 2020

R3 030 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte
B Clatterbuck
Remgro genomineerde
direkteure

H J Carse, P J Uys
Webwerf
www.seacom.mu
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
SEACOM is ’n privaat maatskappy en sy finansiële inligting word nie in detail geopenbaar nie as gevolg van beperkinge op openbaarmaking soos onderling tussen aandeelhouers ooreengekom.
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
VS$0.3 miljoen
Aantal werknemers
292

SEACOM capital BEPERK (SEACOM)

Remgro het ‘n effektiewe ekonomiese belang van 30% in SEACOM, wat optiesevesel-gegronde telekommunikasiestelsels deur stedelike-, streeks- en internasionale roetenetwerke in Suider- en Oos-Afrika bemark.

SEACOM het ‘n Desember-jaareinde, maar sy resultate vir die 12 maande tot 30 Junie 2020 is ingesluit in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. SEACOM se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar het ‘n verlies van R10 miljoen (2019: R2 miljoen verlies) bedra. Hoër toeskryfbare rentekoste weens die impak van die aanvaarding van IFRS 15 het die groep se winsgewendheid in die vorige jaar beïnvloed.

SEACOM verskaf hoëkapasiteit internasionale en plaaslike bandwydtedienste aan klante in die vorm van internasionale privaatlyne, IP-transitodienste, internettoegang en “cloud”-dienste. Die maatskappy brei steeds sy besigheid in die onderneming- en diensverskaffersmark uit deur nasionale langafstand-, metro- en laastemyl-veseloplossings aan klante te bied, asook hoëkapasiteit internet-, Metro Ethernet- en “cloud”-dienste.

‘n Toename is in die vraag na data en wolkdienste ervaar. SEACOM se vermoë om by die snel ontwikkelende datamark aan te pas en te belê in sy ondersese en landnetwerk, stel die maatskappy in staat om op die steeds toenemende vraag na vinniger en meer betroubare datadienste te reageer en sodoende sy mededingende posisie te handhaaf.

SEACOM volg ‘n pro-aktiewe benadering om winsgewendheid te verseker deur die uitbreiding van sy netwerk en produkte om in markaanvraag te voorsien, asook deur die bekendstelling van ‘n meer gediversifiseerde produkreeks, wat hom in staat stel om, danksy ‘n beter waarde-aanbod, markaandeel te vergroot. Organiese groei en verkrygings het in die jaar onder oorsig tot SEACOM se volgehoue groei bygedra.

PRIMCO EN PRIF

PROFIEL: Pembani Remgro Infrastructure Managers Eiendoms Beperk (PRIMCO) is die adviseur van Pembani Remgro Infrastruktuurfonds I (PRIF), ’n fonds wat toegespits is op privaatsektor-beleggings in infrastruktuur op die Afrika-vasteland.

WEBWERF: www.pembani-remgro.com