• GRINDROD BEPERK (GRINDROD)

  Grindrod het ‘n Desember-jaareinde, maar sy resultate vir die 12 maande tot 30 Junie 2018 is ingesluit in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. Die maatskappy se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig behels ‘n verlies van R46 miljoen (2017: verlies van R48 miljoen).

  Wesensverdienste van voortgesette besighede, dit is uitgesluit die verskepingsbesigheid, het gedurende die eerste helfte van 2018 verbeter en het van R232 miljoen tot R285 miljoen toegeneem. Die Maputo-hawe het voortgegaan om voordeel te trek uit die 75km toegangskanaal-bagger wat in 2017 voltooi is, sowel as goeie chroom- en ferrochroommarkte. Steenkoolvolumes het ook by die Matola-terminaal met 36% toegeneem. Die logistieke besigheid word steeds beperk deur uitdagende marktoestande, terwyl die finansiële dienste-onderneming konsekwente groei gerapporteer het.

  Kapitaalbesteding vir die ses maande tot 30 Junie 2018 het R476 miljoen bedra, waarvan 71% ten opsigte van uitbreidings was en die res vir onderhoud en vervangingsprojekte.

  Grindrod het die uitkering en afsonderlike notering op die NASDAQ van sy verskepingsbesigheid (met ‘n sekondere notering op die JSE) suksesvol geïmplementeer gedurende die jaar onder oorsig. Dit sal die onderneming in staat stel om met strategiese fokus op sy vrag- en finansiële dienste-besighede te handel.

  Grindrod Shipping se resultate sluit in die vrystelling van ‘n wins van R2.8 miljard in buitelandse valutaomskakeling weens die uitkering van die verskepingsbesigheid. Die onderneming het voordeel getrek uit sy blootstelling aan die droë-grootmaatmark, wat verbeter het in die vergelykende tydperk, terwyl die tariewe vir die tenkskepe onder druk was. Grindrod Shipping het ‘n wesensverlies vir die eerste helfte van R116 miljoen, 14.7% laer as die vergelykende tydperk se verlies van R136 miljoen, rapporteer. Dit sluit noteringstransaksiekoste uit. Met sy reputasie en moderne omgewingsvriendelike vloot is die besigheid goed geposisioneer om te groei.

 • COMMUNITY INVESTMENT VENTURES HOLDINGS EIENDOMS BEPERK (CIV GROEP)

  Remgro het, op 30 Junie 2018, ‘n effektiewe belang van 51.0% in die CIV groep, wat in die telekommunikasie- en inligtingstegnologiesektor bedrywig is. Die belangrikste bedryfsmaatskappy van die groep is DFA, wat optiesevesel-netwerke bou en besit.

  Die CIV groep het ‘n Maart-jaareinde en gevolglik is sy resultate vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2018 ingesluit in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. Die CIV groep se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het R48 miljoen (2017: R110 miljoen) bedra.

  DFA se omset vir die finansiële jaar geëindig 31 Maart 2018 het met 17.5% op ‘n jaargrondslag tot R1 916 miljoen (2017: R1 630 miljoen) toegeneem, danksy stewige groei van 29% in annuïteitsinkomste. DFA se EBITDA het in die tydperk onder oorsig met 11.0% tot R1 189 miljoen (2017: R1 071 miljoen) toegeneem. Die huidige boekwaarde van die optiesevesel-netwerk is meer as R8 miljard. DFA kon sover ‘n gesonde annuïteitsinkomste van meer as R138 miljoen per maand (2017: R115 miljoen) verseker, waarvan die meeste uit lang-termynkontrakte met kliënte afkomstig is. Die verminderde bydrae in wesensverdienste is hoofsaaklik te wyte aan hoër finansieringskoste as gevolg van hoër hefboomfinansiering.

  DFA besit optiesevesel-netwerke in Johannesburg, Kaapstad, Durban, Midrand, Centurion en Pretoria, sowel as netwerke in kleiner metropole soos Oos-Londen, Polokwane, Tlokwe, Emalahleni en George, om slegs ‘n paar te noem. Die maatskappy installeer ook optiesevesel-netwerke na besighede en privaat wonings. Op 31 Maart 2018 was ‘n totale afstand van 10 554 km (31 Maart 2017: 9 854 km) optiesevesel-netwerk in die belangrik-ste stedelike gebiede en op langafstand roetes voltooi. Die netwerk se bedryfstyd in die jaar onder oorsig was ‘n uitstekende 99.9868%.

  DFA se inkomstemodel is buigsaam om by kliënte se behoeftes aan te pas en die maatskappy verkoop óf ‘n onvervreembare gebruiksregooreenkoms, wat ‘n eenmalige voorafbetaling vereis, óf betaling op ‘n jaarlikse grondslag vir multi-jaarkontrakte van tot 15 jaar. Die toekomstige waarde van huidige annuïteitskontrakte (wat bestellings insluit) beloop meer as R12.5 miljard.

  Gedurende Junie 2018 het die CIV groep ‘n 34.9% belang in Vumatel verkry. Vumatel is ‘n leier in die verskaffing van optiese vesel aan privaathuise (FTTH). Vumatel se FTTH netwerk beslaan meer as 8 000 kilometer in residensiële gebiede wat aan Internet diensverskaffers verhuur word. Laasgenoemde verkoop op hul beurt Internetdienste aan verbruikers. Vumatel komplimenteer die CIV groep se bestaande portefeulje en versterk sy vermoë om breëband en Internet toegang aan skole, huise en besighede in Suid-Afrika te bied beduidend.

 • SEACOM CAPITAL BEPERK (SEACOM)

  Remgro het ‘n effektiewe belang van 30% in SEACOM, wat ‘n internasionale en plaaslike optiesevesel-netwerk bedryf om Suider- en Oos-Afrika met Europa en Asië te verbind.

  SEACOM het ‘n Desember-jaareinde, maar sy resultate vir die 12 maande tot 30 Junie 2018 is ingesluit in Remgro se resul-tate vir die jaar onder oorsig. SEACOM se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het R15 miljoen (2017: R33 miljoen verlies) bedra. Die verbeterde winsgewendheid is weens groei in die ondernemingsmark, eenmalige inkomste op langtermynkontrakte en die inkorting van bedryfs- en bokoste. Die maatskappy genereer ook sterk kontantvloei.

  SEACOM verskaf hoëkapasiteit internasionale en plaaslike bandwydtedienste aan klante in die vorm van internasionale privaatlyne, IP-transitodienste, Internettoegang en “cloud”- dienste. Hierdie dienste word verkoop as 12- tot 36-maand verhuringskontrakte en as 10- tot 15-jaar onvervreembare gebruiksregte (IRU), waarby jaarlikse onderhoudskoste ingesluit is. Vooruitontvangde inkomste uit IRU-ooreenkomste word oor die volle termyn van elke kontrak verantwoord.

  SEACOM handhaaf ‘n pro-aktiewe benadering om winsgewendheid te verseker deur die uitbreiding van sy netwerk en produkte om aan markaanvraag te voorsien, asook deur die aanbod van ‘n meer gediversifiseerde produkreeks wat hom in staat stel om, danksy ‘n beter waarde-aanbod, markaandeel te vergroot.

  Die maatskappy gaan voort om sy besigheid in die onder-nemingsmark uit te brei en te groei, waar metro- en laaste myl-veseloplossings aan besigheidsklante aangebied word deur die verskaffing van Internet-, Metro Ethernet en “cloud”-dienste.

  Verhoogde gebruik van data- en “cloud”-dienste verseker groei in vraag. SEACOM se vermoë om by ‘n snel veranderende datamark aan te pas, en om te reageer op die stygende vraag na vinniger, betroubare datadienste, is kritiek in die behoud van sy mededingende posisie.

  SEACOM groei steeds sy markaandeel deur ‘n kombinasie van sterk organiese groei en verkrygings.

 • ANDER INFRASTRUKTUURBELANGE