Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2021
R miljoen
30 Junie
2020
R miljoen
Mediclinic 674 1 655

Profiel:

Mediclinic verskaf omvattende, hoëgehalte hospitaaldienste op ’n kostedoeltreffende grondslag in Suider-Afrika, die Verenigde Arabiese Emirate, Switserland en die Verenigde Koninkryk.

Korporatiewe inligting

Markkapitalisasie op 30 Junie 2021 £2 191 miljoen
Primêre notering: Londense aandelebeurs
Sekondêre notering: JSE Beperk
Hoofuitvoerende beampte R van der Merwe
Remgro genomineerde direkteure J J Durand, P J Uys (alternatief)

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering R71 miljoen
Aantal werknemers 33 136
BBSEB-status Level 4
Omgewingsaspek Vlak 1- en 2-uitlatings van  226 048 ton CO2e
Finansiële hoogtepunte Jaar geëindig 31 Maart 2021
£ miljoen 
Omset 2 995 (2.9)
Bedryfswins 209 213.6
Aangepaste verdienste 101 (42.9)

Mediclinic International plc (Mediclinic)

Mediclinic het ‘n Maart-jaareinde en die resultate vir die 12 maande tot 31 Maart 2021 is geëkwiteer in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. Mediclinic se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het R674 miljoen (2020: R1 655 miljoen) bedra.

Mediclinic gebruik aangepaste inkomstestaat-rapportering as nie-IFRS-maatstaf om prestasie te beoordeel, en as ’n metode om duidelike en konsekwente rapportering te verskaf.

Prestasie in die eerste helfte van die jaar is wesentlik in April 2020 beïnvloed deur Covid-19-verwante inperkingsmaatreëls en beperkings op nie-dringende gekose prosedures. In April 2020 was groepomset 33% laer en aangepaste EBITDA nagenoeg £60 miljoen laer, vergeleke met die vorige tydperk. Sedert Mei 2020 het ‘n verslapping van inperkings tot ‘n stewige herstel in die bedryfsvertoning in Switserland en die Verenigde Arabiese Emirate (VAE) gelei. Suider-Afrika het ‘n meer geleidelike herstel in die tweede kwartaal van die finansiële jaar na die eerste golf van die pandemie ervaar.

Die groep se omset het met 3% afgeneem tot £2 995 miljoen (2020: £3 083 miljoen). Sterker aanvraag in die tweede helfte van die jaar het omsetgroei van 1% gelewer. Aangepaste EBITDA was 21% laer op £426 miljoen (2020: £541 miljoen) as gevolg van ’n afname in omset, wat vererger is deur ‘n grootliks vaste werknemer-kostebasis, waardevermindering en amortisasie, asook ‘n toename in die gebruik van persoonlike beskermingstoerusting, verbruiksprysvasstelling en personeelvereistes weens isolasie- en kwarantynregulasies. Regoor die groep het inkrementele Covid-19-verwante uitgawes nagenoeg £32 miljoen bedra.

Switserland se omset het in die 2021-finansiële jaar met 1% tot CHF1 784 miljoen (2020: CHF1 804 miljoen) afgeneem en breedweg herstel na die wesentlik impak wat in April 2020 ervaar is. Binnepasiënt-inkomste was feitlik onveranderd op CHF1 329 miljoen (2020: CHF1 331 miljoen).

Mediclinic Suider-Afrika se inkomste was 9% laer op R15 573 miljoen (2020: R17 031 miljoen), wat ‘n weerspieëling is van die impak wat in April 2020 ervaar is.

Mediclinic Midde-Ooste se aangepaste EBITDA het met 6% tot AED492 miljoen (2020: AED521 miljoen) afgeneem weens die volgehoue impak van Covid-19 op buitepasiëntvolumes, in die besonder, ‘n laer bydraemarge deur Covid-19-verwante en ander inkomste, wat vererger is deur Covid-19-verwante uitgawes wat nagenoeg AED28 miljoen beloop het. Aangepaste verdienste het met 6% tot AED170 miljoen (2020: AED181 miljoen) afgeneem.