Mediclinic International PLC (Mediclinic)

Mediclinic het ‘n Maart-jaareinde en gevolglik is die groep se resultate vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2018 in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig geëkwiteer. Mediclinic se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het R1 556 miljoen (2017: R1 875 miljoen) bedra.

Mediclinic se omset in die finansiële jaar geëindig 31 Maart 2018 het met 4% tot £2 870 miljoen (2017: £2 749 miljoen) toegeneem. Aangepaste verdienste voor rente, belasting, waardevermindering en amortisasie (EBITDA) het met 3% van £501 miljoen tot £515 miljoen toegeneem, terwyl onderliggende marges van 18.2% tot 17.9% afgeneem het.

Mediclinic het ‘n belang van 100% in Hirslanden, die houermaatskappy van die grootste privaathospitaalgroep in Switserland. Hirslanden se omset in die jaar onder oorsig het met 2% tot CHF1 735 miljoen (2017: CHF1 704 miljoen) toegeneem en sy aangepaste EBITDA het met 7% tot CHF318 miljoen (2017: CHF340 miljoen) afgeneem. Die aangepaste EBITDA-marge het van 20.0% tot 18.3% afgeneem te wyte aan verlaagde omset weens veranderinge in die regulatoriese omgewing en versekeringsmengsel, asook volgehoue beleggingskoste wat verband hou met ‘n strategiese program. Dit is teengewerk deur koste-bestuursprogramme en effektiwiteitsbesparings.

Mediclinic Suider-Afrika se omset het met 5% tot R15 106 miljoen (2017: R14 367 miljoen) toegeneem in die jaar onder oorsig, hoofsaaklik vanweë ‘n 6.7%-toename in die gemiddelde inkomste per beddag. Aangepaste EBITDA het met 6% tot R3 245 miljoen (2017: R3 049 miljoen) toegeneem, terwyl die aangepaste EBITDA-marge van 21.2% tot 21.5% toegeneem het weens koste bestuur en effektiwiteit-inisiatiewe. Dit is gedeeltelik teengewerk deur die voortdurende neiging na meer mediese (in plaas van chirurgiese) gevalle en ‘n laer aantal pasiënte.

Op 31 Maart 2018 het Mediclinic Midde-Ooste ses hospitale en 22 klinieke met ‘n totaal van 748 beddens in Dubai en Abu Dhabi besit en bedryf. Omset het in die jaar onder oorsig met 1% tot AED3 134 miljoen (2017: AED3 109 miljoen) toegeneem. Aangepaste EBITDA het met 9% tot AED397 miljoen (2017: AED364 miljoen) toegeneem, terwyl die aangepaste EBITDA-marge van 11.7% tot 12.7% toegeneem het. Hierdie toenames is weens koste bestuur en effektiwiteit-inisiatiewe, asook ‘n toename in pasiënte.

Die groep is goed geplaas om voort te gaan om langtermynwaarde vir sy aandeelhouers te bewerkstellig met ‘n gebalanseerde portefeulje wêreldwye bedrywighede in al drie van die aantreklike gesondheidsorgmarkte. Saam met die belegging in Spire Healthcare Group plc bied hierdie portefeulje die groep ‘n goeie platform vir volhoubare langtermynprestasie.