GESONDHEIDSORG

 

BYDRAE TOT WESENSVERDIENSTE 30 Junie 2020
R miljoen
30 Junie 2019
R miljoen
Mediclinic 1 655 1 693

PROFIEL: Mediclinic verskaf omvattende, hoëgehalte hospitaaldienste op ’n kostedoeltreffende grondslag in Suider-Afrika, die Verenigde Arabiese Emirate, Switserland en die Verenigde Koninkryk.

KORPORATIEWE INLIGTING
Markkapitalisasie op 30 Junie 2020
£1 951 miljoen
Primêre notering:
Londense aandelebeurs
Sekondêre notering:
JSE Beperk
Hoofuitvoerende beampte
R van der Merwe
Remgro genomineerde direkteure
J J Durand, P J Uys (alternatief)
Webwerf
www.mediclinic.com
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig
31 Maart 2020
£ miljoen %
Omset 3 083 5.2
Bedryfsverlies (184) (327.2)
Aangepaste verdienste 177 (10.6)
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
R115 miljoen
Aantal werknemers
33 140
BBSEB-status
Vlak 4
Omgewingsaspek
Vlak 1- en 2-uitlatings
van 240 405 ton CO2e

Mediclinic International PLC (Mediclinic)

Mediclinic het ‘n Maart-jaareinde en gevolglik is die resultate vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2020 in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig geëkwiteer. Mediclinic se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het R1 655 miljoen (2019: R1 693 miljoen) bedra.

Die volgende kommentaar is op voor-IFRS 16-syfers gegrond om vergelykbaarheid tussen finansiële jare moontlik te maak.

Mediclinic se omset vir die finansiële jaar geëindig 31 Maart 2020 het met 5% tot £3 083 miljoen (2019: £2 932 miljoen) toegeneem. Aangepaste voor-IFRS 16-verdienste, voor rente, belasting, waardevermindering en amortisasie (EBITDA), het met 3%, vanaf £493 miljoen tot £480 miljoen, afgeneem, terwyl die aangepaste EBITDA-margevlak van 16.8% tot 15.6% afgeneem het. Die Covid-19-pandemie het, weens beperkings op gekose chirurgie, ‘n impak op Mediclinic se resultate vir Maart 2020 gehad.

Mediclinic het ‘n belang van 100% in Hirslanden, die houermaatskappy van die grootste private hospitaalgroep in Switserland. Hirslanden se omset vir die jaar onder oorsig het met 1% tot CHF1 804 miljoen (2019: CHF1 778 miljoen) toegeneem en aangepaste EBITDA was 7% laer op CHF266 miljoen (2019: CHF285 miljoen). Die aangepaste EBITDA-marge het van 16.0% tot 14.8% afgeneem. Die besigheid maak vordering in sy aanpassing by veranderde regulasies wat die Switserse gesondheidstelsel raak en is ook steeds besig om sy dagkliniekstrategie uit te brei.

Mediclinic Suider-Afrika se omset het in die jaar onder oorsig met 7% tot R17 031 miljoen (2019: R15 960 miljoen) toegeneem. Aangepaste EBITDA het tot R3 388 miljoen (2019: R3 385 miljoen) toegeneem, terwyl die aangepaste EBITDA-margevlak van 21.2% tot 19.9% afgeneem het, ‘n weerspieëling van die koste van inisiatiewe om kliniese standaarde te verhoog en oor die volle spektrum van gesondheidsorg uit te brei.

Op 31 Maart 2020 het Mediclinic Midde-Ooste sewe hospitale en 20 klinieke met ‘n totaal van 926 beddens in Dubai en Abu Dhabi besit en bedryf. Omset het met 6% tot AED3 445 miljoen (2019: AED3 262 miljoen) vir die jaar onder oorsig toegeneem. Aangepaste EBITDA het met 1% tot AED422 miljoen (2019: AED425 miljoen) toegeneem, terwyl die aangepaste EBITDAmargevlak van 13.0% tot 12.3% afgeneem het. Omsetgroei was onder druk as gevolg van moeilike makro-ekonomiese toestande en ‘n baie mededingende omgewing, asook Covid-19-inperkings.

Al drie afdelings het in Maart 2020 Covid-19-inperkingsmaatreëls ingestel, wat die opskorting van gekose prosedures ingesluit het. Sedert die verslapping van hierdie maatreëls in April en Mei 2020 het pasiëntgetalle en bedbesetting geleidelik verbeter.