Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2023
R miljoen
30 Junie
2022
R miljoen
Mediclinic 1 691 1 267

Profiel:

Mediclinic verskaf omvattende, hoëgehalte hospitaaldienste op ’n kostedoeltreffende grondslag in Suider-Afrika, die Verenigde Arabiese Emirate, Switserland en die Verenigde Koninkryk.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2023: £3 972 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte: R van der Merwe
Remgro genomineerde direkteure:
J J Durand, P J Uys, A Elias, S Crouse (alternatief)

 

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering: R112 miljoen
Aantal werknemers: 36 496
BBSEB-status: Vlak 4
Omgewingsaspek:

Vlak 1- en 2-uitlatings van 205 281 ton CO2e
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE Jaar geëindig
31 Maart 2023
£ miljoen %
Omset 3 618 11.9
Bedryfswins 78 (72.1)
Aangepaste verdienste 192 15.0

Mediclinic Group Beperk (Mediclinic)

Mediclinic het ‘n Maart-jaareinde en die resultate vir die 12 maande tot 31 Maart 2023 is in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig teen 44.6% geëkwiteer. Mediclinic se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het R1 691 miljoen (2022: R1 267 miljoen) bedra, wat ’n toename van 33.5% verteenwoordig. Ingesluit in Mediclinic se bydrae is ’n addisionele voorsiening vir transaksiekoste aangegaan voor 30 Junie 2023 ten bedrae van R539 miljoen, wat verband hou met die verkryging deur Manta Bidco Beperk (Bidco), ‘n nuutgevormde maatskappy wat gesamentlik deur Remgro en MSC Mediterranean Shipping Company SA besit word, van die volle uitgereikte gewone aandelekapitaal van Mediclinic, buiten die Mediclinic-aandele wat Remgro reeds besit (die Verkryging). Bidco en Mediclinic het transaksiekoste van onderskeidelik R247 miljoen en R292 miljoen voorsien, wat bykomend is tot die R78 miljoen wat reeds in Mediclinic se resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2023 verantwoord is. As gevolg van die Verkryging, het Remgro se indirekte belang in Mediclinic van 44.6% tot 50.0% (of met 5.4%) op 6 Junie 2023 toegeneem, die datum waarop Mediclinic-aandeelhouers hul aanbodprys ontvang het. Remgro sal Mediclinic se resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2024 teen 44.6% vir die eerste twee maande en 50.0% vir die volgende 10 maande verantwoord.

Mediclinic gebruik aangepaste inkomstestaat-rapportering as nie-IFRS-maatstaf om prestasie te beoordeel en as ’n metode om duidelike en konsekwente rapportering te verskaf.

Mediclinic het ’n moeilike eerste helfte ervaar weens makro-ekonomiese druk, met ’n verbeterde prestasie in die tweede helfte van sy boekjaar. Mediclinic se omset het met 12% tot £3 618 miljoen (2022: £3 233 miljoen) en 4% in konstante wisselkoersterme toegeneem, hoofsaaklik vanweë ’n 11.2%-groei in binnepasiënt- en ‘n 16.2%-groei in dagtoelatings, wat deels teengewerk is deur ‘n laer gemiddelde omset per geval weens veranderinge in die mengsel van gevalle, vererger deur die na-Covid-19-omgewing en tariefverhogings benede die inflasiekoers.

Aangepaste EBITDA was 9% hoër op £570 miljoen (2022: £522 miljoen) en 1% hoër in konstante wisselkoersterme. Die aangepaste EBITDA-marge was 15.8% (2022:16.1%), wat die uitwerking weerspieël op matige omsetgroei, verhoogde werknemerskoste wat aangegaan is weens die algemene verpleegsterstekorte in Switserland, asook sterk seisoenaliteit en verhoogde personeelgetalle wat verband hou met kapasiteitsuitbreiding in die Midde-Ooste.

Switserland se omset het met 1% tot CHF1 900 miljoen (2022: CHF1 885 miljoen) toegeneem, danksy omsetgroei van 2% in binnepasiënte en 3% in buitepasiënte en daggevalle, wat teengewerk is deur laer omset van Covid-19-verwante toetsing en inentingsbedrywighede. Toelatingsgroei is beïnvloed deur die tekort aan verpleegpersoneel en het tot kapasiteitsbeperkings in sekere afdelings gelei. Die beperkte omsetgroei, saam met hoër tydelike en oortydpersoneelkoste weens die algemene tekort aan verpleegsters, het tot ‘n 6%-afname in aangepaste EBITDA tot CHF280 miljoen (2022: CHF297 miljoen) gelei. Die aangepaste EBITDA-marge was 14.7% (2022: 15.6%).

Suider-Afrika se omset het met 6% tot R19 506 miljoen (2022: R18 416 miljoen) toegeneem, wat goeie kliëntbedrywighede weerspieël. Betaalde pasiëntdae het met 7% toegeneem. Die gemiddelde omset per bed was egter 1.1% laer, wat ‘n verwagte verandering in mengsel weerspieël na vorige tydperke met meer Covid-19-gevalle. Die gemiddelde verblyflengte was 7.3% laer, ‘n aanduiding van die afname in Covid-19-pasiënte wat langer gebly het, asook ‘n aansienlike toename in dagtoelatings. Aangepaste EBITDA het met 10% tot R3 775 miljoen (2022: R3 430 miljoen) toegeneem danksy die omsetvertoning en verantwoordelike kostebestuur wat ‘n verbeterde EBITDA-marge van 19.4% (2022: 18.6%) gelewer het.

In die Midde-Ooste het omset met 8% tot AED4 459 miljoen (2022: AED4 111 miljoen) toegeneem, wat ‘n goeie herstel was van die seisoenaliteit wat in die eerste helfte ervaar is na die opheffing van Covid-19-reisbeperkings. Binnepasiënttoelatings en daggevalle was 17% hoër en buitepasiëntgevalle 14% hoër. Dit is egter teengewerk deur afnames van 9% in die gemiddelde omset per binnepasiënt en dagtoelatings en 4% in buitepasiëntgevalle, wat ‘n weerspieëling is van mengselveranderinge in die na-Covid-19-omgewing. Apteekomset het met 15% toegeneem en het ongeveer 20% tot die totale omset van die afdeling bygedra. Aangepaste EBITDA het met 4% tot AED641 miljoen (2022: AED614 miljoen) toegeneem, ‘n aanduiding van bykomende personeelgetalle vanweë beleggings vir groei in nuwe en bestaande fasiliteite. Saam met die groei in apteekomset het dit tot ‘n geringe afname in die aangepaste EBITDA-marge tot 14.4% (2022: 14.9%) gelei.