Aandeelhouerskontak
Lwanda Zingitwa
Telefoon: +27 (21) 888 3296
E-pos: investor.relations@remgro.com

Kantoor van die HUB
Mangaka Meso (Uitvoerende Assistent van die HUB)
Telefoon: +27 (21) 888 3000
E-pos: mva@remgro.com

Marinda van Aswegen (Persoonlike Assistant van die HUB)
Telefoon: +27 (21) 888 3000
E-pos: mva@remgro.com

Sekretaris
DI Dreyer
Telefoon: +27 (21) 888 3373
E-pos: ddreyer@remgro.com

Sake-adres en geregistreerde kantoor
Millenniapark
Stellentialaan 16
Stellenbosch
7600

Kaart na kantore

Posbus 456
Stellenbosch
7599

Telefoon: +27 (21) 888 3000
Epos: info@remgro.com