STATISTIEK OP 30 JUNIE 2018

Geen ander aandeelhouer het op 30 Junie 2018 ’n voordelige belang van meer as 5% in die gewone aandele van die maatskappy gehou nie.

Op 30 April 2018, toe mnr W E Bührmann afgetree het, was sy indirekte voordelige aandeelhouding in Remgro Beperk 290 400 gewone aandele.