STATISTIEK OP 30 JUNIE 2016

30 Junie 2016  30 Junie 2015 
Aantal aandele  Aantal aandele 
VERNAAMSTE VOORDELIGE AANDEELHOUERS 
Gewone aandele 
Public Investment Corporation  16.22  78 014 765  16.76   80 621 000  
Ander  83.78  403 091 605  83.24   400 485 370  
100.00  481 106 370  100.00   481 106 370  
B-gewone aandele 
Rupert Beleggings Eiendoms Beperk  100.00  35 506 352  100.00   35 506 352  
Totaal  516 612 722  516 612 722  

 

Geen ander aandeelhouer het op 30 Junie 2016 ’n voordelige belang van meer as 5% in die gewone aandele van die maatskappy gehou nie.

30 Junie
2016 
30 Junie
2015 
30 Junie
2014 
30 Junie
2013 
VERSPREIDING VAN AANDEELHOUERS 
Gewone aandele 
Publieke aandeelhouers  60 890   59 141   53 874  49 487 
Persentasie van aandeelhouers  99.85   99.86   99.83  99.85 
Aantal aandele  465 687 383   465 119 986   464 263 605  464 305 068 
Persentasie van aandele uitgereik  96.80   96.68   96.50  96.51 
Nie-publieke aandeelhouers 
Direkteure en hulle verwantes/Aandeletrust/Tesourie-aandele  90   84   91  73 
Persentasie van aandeelhouers  0.15   0.14   0.17  0.15 
Aantal aandele  15 418 987   15 986 384   16 842 765  16 801 302 
Persentasie van aandele uitgereik  3.20   3.32   3.50  3.49 
Aantal aandeelhouers  60 980  59 225   53 965  49 560 

 

30 Junie
2016 
30 Junie
2015 
30 Junie
2014 
30 Junie
2013 
AANTAL AANDELE UITGEREIK 
– Gewone aandele sonder pariwaarde 
Uitgereik aan die begin van die jaar  481 106 370  481 106 370  481 106 370  481 106 370 
– Ongenoteerde B-gewone aandele sonder pariwaarde  35 506 352  35 506 352  35 506 352  35 506 352 
Totale aantal aandele uitgereik  516 612 722  516 612 722  516 612 722  516 612 722 
Aantal aandele in tesourie gehou 
Gewone aandele teruggekoop en in tesourie gehou  (1 725 393)  (2 169 558)  (2 960 766)  (3 433 101) 
514 887 329  514 443 164  513 651 956  513 179 621 
Geweegde aantal aandele  514 634 062  514 200 979  513 404 676  513 526 699 

Addisionele Inligting

Institusionele en privaat aandeelhoudings in Remgro Beperk gewone aandele

aandeelhouersinligting-4

Buitelandse en plaaslike aandeelhoudings in Remgro Beperk gewone aandele

aandeelhouersinligting-5

Belange van direkteure in die uitgereikte kapitaal van die maatskappy

GEWONE AANDELE

Direkteure  Direk
voordelig 
Indirek
voordelig 
Verwantes  Totaal 
30 Junie 2016 
W E Bührmann  –  264 000  –  264 000 
J J Durand  –  742 524  7 500  750 024 
G T Ferreira  158 625  –  560 000  718 625 
P K Harris  –  169 118  –  169 118 
E de la H Hertzog  261 892  1 931 814  129 984  2 323 690 
J Malherbe  26 826  –  1 053 301  1 080 127 
P J Moleketi  1 130  –  9 925  11 055 
M Morobe  –  575  –  575 
F Robertson   –  5 000  –  5 000 
J P Rupert  –  –  6 867 150  6 867 150 
S E N De Bruyn Sebotsa  450  –  –  450 
H Wessels  –  –  4 500  4 500 
N J Williams  10 000  –  60 000  70 000 
458 923  3 113 031  8 692 360  12 264 314 

 

Op 31 Maart 2016, toe mnr L Crouse afgetree het, was sy direk voordelige aandeelhouding in Remgro Beperk 178 039 gewone aandele.

Direkteure  Direk
voordelig 
Indirek
voordelig 
Verwantes  Totaal 
30 Junie 2015 
W E Bührmann  264 000   –   –   264 000  
L Crouse  178 039   –   –   178 039  
J J Durand  –   742 524   7 500   750 024  
G T Ferreira  158 625   –   560 000   718 625  
P K Harris  –   169 118   –   169 118  
E de la H Hertzog  261 892   1 931 814   129 984   2 323 690  
J Malherbe  26 826   –   1 053 301   1 080 127  
P J Moleketi  1 130   1 445   1 180   3 755  
M Morobe  –   575   –   575  
F Robertson   –   5 000   –   5 000  
J P Rupert  –   –   6 867 150   6 867 150  
S E N De Bruyn Sebotsa  450   –   –   450  
H Wessels  –   –   4 500   4 500  
890 962   2 850 476   8 623 615   12 365 053  

 

B-gewone aandele

Mnr J P Rupert is ’n direkteur van Rupert Beleggings Eiendoms Beperk (voorheen Rembrandt Trust Eiendoms Beperk) wat die houer is van al die uitgereikte ongenoteerde B-gewone aandele.Sedert die einde van die finansiële jaar tot datum van hierdie verslag het die belange van die direkteure onveranderd gebly.