Bylaag C

BEDUIDENDE GEASSOSIEERDE MAATSKAPPYE - ADDISIONELE INLIGTING

         
  RMB Holdings   FirstRand   Medi-Clinic   R&R  
  (Finansiële   (Finansiële   (Nywerheids-   (Tabak-  
  dienste)  dienste)  belange)  belange) 
  2008   2008   2008   2008  
Effektiewe belang 25.0%   9.3%   45.9%   33⅓%  
  R miljoen   R miljoen   R miljoen   R miljoen  
Drawaarde van beleggings 5 493   5 085   4 091   19 229  
Deel van behoue ekwiteitsinkomste        
– Huidige jaar 715   676   1 150   1 866  
      Normale inkomste 1 030   1 090   286   3 579  
      Dividende (433)  (611)  (97)  (1 893) 
      Nie-herhalende en kapitale items en waardedalings 38   67   –   (55) 
      Ander reserwe- en wisselkoersbewegings 80   130   961   235  
– Kumulatief 2 168   2 330   2 028   16 216  
         
Opgesomde finansiële inligting: Per   Per   Per   Per  
  tussenverslag    tussenverslag    jaarverslag    jaarverslag  
  31/12/2007   31/12/2007   31/03/2008   31/03/2008  
        Nota 1  
BALANSSTAAT        
Bates        
Netto voorskotte, lenings en bankverwante sekuriteite 1 612   40 654   –   –  
Ontasbare bates 22   4 409   6 079   129 915  
Eiendom, aanleg en toerusting en ander 110   3 788   30 972   38 117  
Beleggings en lenings 17 850   22 812   34   46 147  
Netto bedryfsbates/(-laste) –   (14 352)  (3 812)  13 016  
  19 594   57 311   33 273   227 195  
         
Ekwiteit en laste        
Aandeelhouersfondse en langtermynskuld 19 594   57 311   33 273   227 195  
         
  12 maande   12 maande   12 maande   12 maande  
  geëindig   geëindig   geëindig   geëindig  
  31/12/2007   31/12/2007   31/03/2008   31/03/2008  
        Nota 2  
INKOMSTESTAAT        
Wesensverdienste 4 332   11 695   607   9 874  
Netto wins vir die jaar 4 491   12 429   609   9 719  
Dividende betaal 1 681   4 266   189   5 165  
Daar is geen lenings aan hierdie geassosieerde maatskappye nie.        
   
Nota 1: In die geouditeerde balansstaat van R&R word sy belang in British American Tobacco Plc (BAT) slegs as ’n enkele item getoon wat die drawaarde daarvan as ’n geëkwiteerde geassosieerde maatskappy verteenwoordig. Om meer betekenisvolle inligting te openbaar, word BAT se verkorte balansstaat eerder hierbo aangebied. Hierdie balansstaat is soos op 31 Desember 2007 aangesien BAT nie ’n balansstaat in sy kwartaalverslag tot 31 Maart 2008 ingesluit het nie.
Nota 2: Wesensverdienste en netto wins vir die jaar het betrekking op die inkomstestaat van R&R wat sy belang in die netto inkomste van BAT insluit.
Nota 3: Bogenoemde beleggings verteenwoordig 78% van die totale drawaarde van geassosieerde maatskappye.

 

  RMB Holdings   FirstRand   Medi-Clinic   R&R  
  (Finansiële   (Finansiële   (Nywerheids-   (Tabak-  
  dienste)  dienste)  belange)  belange) 
  2007   2007   2007   2007  
Effektiewe belang  23.7%   9.3%   47.6%   33⅓%  
  R miljoen   R miljoen   R miljoen   R miljoen  
Drawaarde van beleggings 4 054   4 539   987   17 047  
Deel van behoue ekwiteitsinkomste        
– Huidige jaar   403   552   197   4 015  
      Normale inkomste 715   813   280   2 964  
      Dividende (345)  (354)  (91)  (1 405) 
      Nie-herhalende en kapitale items en waardedalings 86   101   –   (190) 
      Ander reserwe- en wisselkoersbewegings (53)  (8)  8   2 646  
– Kumulatief   1 453   1 654   878   14 350  
         
Opgesomde finansiële inligting:   Per   Per   Per   Per  
  tussenverslag   tussenverslag   jaarverslag   jaarverslag  
  31/12/2006   31/12/2006   31/03/2007   31/03/2007  
        Note 1  
BALANSSTAAT        
Bates         
Netto voorskotte, lenings en bankverwante sekuriteite 1 257   50 804   –   –  
Ontasbare bates 10   4 261   419   107 242  
Eiendom, aanleg en toerusting en ander   100   941   3 124   31 659  
Beleggings en lenings   13 703   17 894   46   38 760  
Netto bedryfsbates/(-laste) –   (21 875)  356   13 456  
  15 070   52 025   3 945   191 117  
         
Ekwiteit en laste          
Aandeelhouersfondse en langtermynskuld  15 070   52 025   3 945   191 117  
         
  12 maande   12 maande   12 maande   12 maande  
  geëindig   geëindig   geëindig   geëindig  
  31/12/2006   31/12/2006   31/03/2007   31/03/2007  
        Nota 2  
INKOMSTESTAAT        
Wesensverdienste 3 155   9 048   581   8 190  
Netto wins vir die jaar 3 524   10 126   582   7 653  
Dividende betaal 1 347   3 267   178   3 964  
Daar is geen lenings aan hierdie geassosieerde maatskappye nie.        
   
Nota 1: In die geouditeerde balansstaat van R&R word sy belang in British American Tobacco Plc (BAT) slegs as ’n enkele item getoon wat die drawaarde daarvan as ’n geëkwiteerde geassosieerde maatskappy verteenwoordig. Om meer betekenisvolle inligting te openbaar, word BAT se verkorte balansstaat eerder hierbo aangebied. Hierdie balansstaat is soos op 31 Desember 2006 aangesien BAT nie ’n balansstaat in sy kwartaalverslag tot 31 Maart 2007 ingesluit het nie.
Nota 2: Wesensverdienste en netto wins vir die jaar het betrekking op die inkomstestaat van R&R wat sy belang in die netto inkomste van BAT insluit.
Nota 3: Bogenoemde beleggings verteenwoordig 81% van die totale drawaarde van geassosieerde maatskappye.