Aandelestatistiek

 

JSE Beperk   2008   2007   2006   2005   2004   2003  
Geweegde aantal Remgro            
    gewone aandele uitgereik –            
    ongeAanwysingerde “B-aandele”            
    uitgesluit (’000) 436 547   438 617   447 648   461 786   467 774   481 011  
             
Markkapitalisasie op            
    31 Maart (R miljoen) –             
    Alleenlik gewone aandele  87 973   81 233   60 588   45 633   35 028   25 030  
             
Prys (sent per aandeel)             
– 31 Maart  19 593   18 100   13 500   9 380   7 200   5 145  
– Hoogste  20 700   18 294   13 800   9 701   7 495   7 399  
– Laagste  17 200   12 200   9 150   6 980   5 150   5 145  
             
Aantal aandele             
    verhandel (’000)  289 937   236 577   284 396   187 389   187 231   216 082  
             
Waarde van aandele            
    verhandel (R miljoen)  53 841   35 509   32 732   15 553   11 785   14 105  
             
Aandele verhandel/             
    geweegde aantal            
    gewone aandele (%)  66.4   53.9   63.5   40.6   40   44.9  
             
Aantal transaksies  201 515   126 747   100 309   64 707   54 055   58 873  

Remgro-aandeelprys