FinansiŽle hooftrekke

         %  
   2008   2007   verandering  
  WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL –         
    nie-herhalende gedeelte van SEB-koste uitgesluit 1 700.7c   1 453.6c   17  
  WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL 1 692.8c   1 453.6c   16.5  
  VERDIENSTE PER AANDEEL 2 095.7c   1 464.2c   43.1  
spacer
  WESENSVERDIENSTE –         
    nie-herhalende gedeelte van SEB-koste uitgesluit R8 028m   R6 892m   16.5  
  WESENSVERDIENSTE R7 991m   R6 892m   15.9  
  VERDIENSTE – netto wins vir die jaar R9 893m   R6 942m   42.5  
       
  Dividende per aandeel         
  Gewoon 510.00c   434.00c   17.5  
  – Tussen 180.00c   153.00c   17.6  
  – Finaal 330.00c   281.00c   17.4  
       
  Netto batewaarde per aandeel           
  (toeskryfbaar aan eie lede)         
  – teen intrinsieke waarde R253.67   R221.00   14.8  
  Tabakbelange R146.07   R110.56   32.1  
  Ander beleggings R107.60   R110.44   (2.6) 
       
  Wisselkoerse         
  SA rand/pond sterling-wisselkoers         
  – geweegde gemiddelde vir die finansiele jaar 14.2882   13.2898     
  – op 31 Maart 16.029   14.3449     
       
  Beurspryse           
  Sluitingsprys per aandeel op 31 Maart R195.93   R181.00   8.2  

 

Dividenddekking