Volhoubaarheidsverslag

 

BBSEB - BREň-BASIS SWART EKONOMIESE BEMAGTIGING

Die direksie glo dat BBSEB ’n sosiale, politieke en ekonomiese noodsaaklikheid is en die maatskappy se filiale en geassosieerde maatskappye se inisiatiewe in hierdie verband word ondersteun en aangemoedig. In die mate wat Remgro se filiale en geassosieerde maatskappye BBSE B implementeer, neem Remgro se aandeelhouers ook effektiewelik deel aan BBSE B en die uitwerking en sukses daarvan. Hoewel die ideaal is om alle persone te ondersteun om hul volle potensiaal te verwesenlik, is besondere fokus nodig op diegene wat weens historiese redes agterstande het. Die doel is om hulle toe te rus om op meriete in die mark te kan meeding. Ons sien uit na die dag wanneer alle Suid-Afrikaners, veral al ons kinders, op ’n nie-rassige en gelyke grondslag ten volle aan ons ekonomie kan deelneem.