Bylaag B

BELANGRIKSTE BELEGGINGS OP 31 MAART 2008

       
NAAM VAN MAATSKAPPY   GENOTEER   ONGENOTEER  
    2008   2007   2008   2007  
      Effektiewe    Effektiewe    Effektiewe    Effektiewe 
In Suid-Afrika geïnkorporeer   Aandele  belang  Aandele  belang  Aandele  belang  Aandele  belang 
tensy anders vermeld   gehou  gehou  gehou  gehou 
Tabakbelange                  
R&R Holdings SA – Luxembourg (1)                  
– gewone aandele           316 000  33.3  316 000  33.3 
– skuldbriewe           682 291  38.7  682 291  38.7 
– deelnemende sekuriteite (2005)           19 281 686  100  19 281 686  100 
– deelnemende sekuriteite (2006)           33.3  33.3 
– gehou deur R&R Holdings SA:                  
   – BAT Plc – VK (30%) (1)     10.6    10.4         
                   
Finansiële dienste                  
RMB Holdings Beperk (2)   302 279 403  25  280 946 517  23.7         
– gehou deur RMB Holdings Beperk:                  
  – FirstRand Beperk (33%)     8.2    7.8         
FirstRand Beperk (2)   481 142 375  9.3  481 142 375  9.3         
                   
Nywerheidsbelange                  
Air Products South Africa                  
   (Edms) Beperk (1)           4 500 000  50  4 500 000  50 
Dorbyl Beperk (1)   14 058 346  41.4  14 058 346  41.4         
Kagiso Trust Investments                  
    (Edms) Beperk *(2)           10 344  41.8  10 344  41.8 
Medi-Clinic Korporasie Beperk (1)   257 346 286  45.9  171 128 418  47.6         
Nampak Beperk (1)   78 096 694  13.3  78 096 694  13.4         
PGSI Beperk – BVI #*(3)           11 153 362  28.5  –  – 
Unilever Bestfoods Robertsons                  
   (Holdings) Limited L.L.C. – VSA (4)           –  –  8 200  41 
Unilever South Africa Holdings                  
   (Edms) Beperk (5)           5 348 135  25.8  –  – 
Total South Africa (Edms) Beperk *(2)           12 872 450  33.2  12 872 450  33.2 
Remgro-KWV Beleggings Beperk (2)           50  50  50  50 
– gehou deur Remgro-KWV                  
  Beleggings Beperk:                  
   – Distell Groep Beperk (59%)     29.4    29.4         
                   
Mynbelange                  
Impala Platinum Holdings Beperk **   26 687 288  4.4  26 687 288  4.2         
Trans Hex Groep Beperk Δ (1)   30 215 000  28.5  30 215 000  33.6         
                   
Ander belange                  
Business Partners Beperk (1)           36 204 249  21.1  35 766 919  21.3 
Xiocom Wireless, Inc. – VSA (6)           11 250 000  44.4  –  – 
 
Finansiële tydperk verantwoord:
(1) Twaalf maande tot 31 Maart 2008
(2) Twaalf maande tot 31 Desember 2007
(3) Vir vyf maande vanaf datum van aankoop tot 31 Desember 2007
(4) Vir ses maande vanaf 1 April 2007 tot datum van herstrukturering van belang in Unilever
(5) Vir ses maande vanaf herstrukturering van belang in Unilever tot 31 Maart 2008
(6) Vir agt maande vanaf datum van aankoop tot 31 Maart 2008


* Effektiewe belang, op ’n volle verwaterde grondslag:
  – Total South Africa (Edms) Beperk 24.9%
  – Kagiso Trust Investments (Edms) Beperk 37.1%
  – Business Partners Beperk 20.2% (2007: 20.0%)
  – PGSI Beperk 24.5%
** Nie ’n geassosieerde maatskappy nie
# Belang verkry op 31 Julie 2007
Δ Gedurende Maart 2008 het Trans Hex 16 000 000 verpligtend omskepbare skuldbriewe wat gedurende 2002 uitgereik is, in gewone aandele omskep    in die verhouding van 1:1, met die gevolg dat Remgro se belang tot 28.5% verwater het.


BVI – “British Virgin Islands”
VK – Verenigde Koninkryk
VSA – Verenigde State van Amerika

Besonderhede van beleggings wat nie wesentlik is vir die beoordeling van die groep nie, word nie aangetoon nie.