Volhoubaarheidsverslag

 

DIENSBILLIKHEID

Remgro streef daarna om, in ooreenstemming met die Wet op Gelyke Indiensneming, aan alle werknemers die geleentheid te bied om hulle volle potensiaal te verwesenlik.

Remgro se bestuur en personeel is deurlopend betrokke by die bepaling van opleidings- en ontwikkelingsbehoeftes, asook by die implementering en monitering van ’n arbeidsplan. Aandag word veral gegee aan dié groepe wat om historiese redes ’n agterstand mag hê.

In ooreenstemming met die vereistes van die Wet op Gelyke Indiensneming dien M&I, namens Remgro, jaarliks ’n arbeidsplan by die Departement van Arbeid in.

Vanweë die gespesialiseerde aard van sy werksaamhede, word Remgro se arbeidsmag deur die volgende gekenmerk:

Remgro glo dat die gehalte van sy personeel ’n belangrike, volhoubare, mededingende voordeel is. Daarom glo hy dat sy sukses nie in die eenvormigheid van sy personeel lê nie, maar in die verskeidenheid en die ontwikkeling van hul kollektiewe vaardighede. Daarvoor sal altyd ruimte en geleenthede geskep word.

Menslike hulpbronne-beleid en -prosedures spreek ook die aangeleenthede van nie-diskriminasie, kinderarbeid, dissiplinêre praktyke, menseregte, ens. aan.