Volhoubaarheidsverslag

 

WERKNEMERS

Opsomming van die werknemers van bedryfsfiliale

  2008 2007
Rainbow Chicken 7 653 7 223
Wispeco 1 039 963
Tsb Sugar (kontrakwerkers uitgesluit) 3 010 2 533
Ander 11 14
  11 713 10 733
M&I 172 172
  11 885 10 905

Die direksies van die onderskeie bedryfsfiliale is verantwoordelik vir hul eie strategie met betrekking tot diensbillikheid, MIV/vigs, opleiding en ander personeelaangeleenthede.