Maatskappy-inligting

   

SEKRETARIS

OUDITEURE

M Lubbe (Mev) PricewaterhouseCoopers Ing.
  Kaapstad

SAKE-ADRES EN GEREGISTREERDE KANTOOR

 
Carpe Diem Kantoorgebou

NOTERING

Quantumstraat JSE Beperk
Tegnopark Sektor: Nywerhede – Algemene Nywerhede
Stellenbosch  
7600

AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT
(ADR) PROGRAM

  Cusip nommer 75956M107
Posbus 456 ADR tot gewone aandeel 1:1
Stellenbosch  
7599 Depositaris:
  The Bank of New York

OORDRAGSEKRETARIS

101 Barclay Street
Computershare Investor Services (Edms) Beperk New York, NY 10286
Marshallstraat 70  
Johannesburg

BORG

2001 Rand Aksepbank
  (’n Afdeling van FirstRand Bank Beperk)
Posbus 61051  
Marshalltown

WEBWERF

2107 www.remgro.com