Bylaag A

BELANGRIKSTE FILIAALMAATSKAPPYE OP 31 MAART 2008

         
NAAM VAN MAATSKAPPY   Uitgereikte        Effektiewe       GEHOU DEUR MAATSKAPPY  
    kapitaal        belang        Aandele       Lening  
In Suid-Afrika geïnkorporeer   R (tensy anders   2008   2007   2008   2007   2008   2007  
tensy anders vermeld   vermeld)   %   %   R   R   R miljoen R miljoen
Tabakbelange                
Remgro International Holdings (Edms) Beperk   2   100   100   2   2      
Remgro Investments Limited – Jersey (GBP) 1 315 000   100   100          
                 
Finansiële dienste                
Financial Securities Beperk   250 000   100   100   250 000   250 000      
                 
Nywerheidsbelange                
Industrial Partnership Investments Beperk   125 000   100   100   125 000   125 000      
IPI (Overseas) Limited – Jersey #   719 476   100   –          
Rainbow Chicken Beperk *   1 157 092 000  74   61.4          
Remgro Investment Corporation (Edms) Beperk   100   100   100   100   100      
Robertsons Holdings (Edms) Beperk   1 000   100   100          
Tsb Sugar Holdings (Edms) Beperk   100   100   100          
Wispeco Holdings Beperk   5 000 000   100   100          
                 
Mynbelange                
Partnership in Mining Beperk   100   100   100   100   100      
Tegniese Mynbeleggings Beperk   2   100   100          
                 
Korporatiewe finansies en ander belange                
Eikenlust (Edms) Beperk   100   100   100          
Entek Beleggings Beperk   810 630   65   64.5          
Historiese Huise van Suid-Afrika Beperk   555 000   54   51.4          
M&I Groepsdienste Beperk   100   100   100       200   70  
Remgro Finansieringskorporasie Beperk   300 000   100   100          
Remgro International Investments (Edms) Beperk #   100   100   –          
Remgro Leningskorporasie Beperk   700   100   100       2 110   2 296  
Remgro Suid-Afrika (Edms) Beperk   48 614   100   100   96 506   96 506      
Stellenryck Trust Beperk   700   100   100          
              2 310   2 366  
(GBP) Britse pond                
* Genoteerde maatskappy                
# Nuut geïnkorporeer                
                 
Besonderhede van diverse filiaalmaatskappye wat nie wesentlik is vir die beoordeling van die besigheid van die groep nie, word nie aangetoon nie.