Direksie

EN LEDE VAN KOMITEES

 

NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE

J P Rupert (58)
Voorsitter
  J P Rupert   Direkteurskappe: Uitvoerende voorsitter van Compagnie Financière Richemont SA en Richemont Société Anonyme en nie-uitvoerende voorsitter van VenFin Beperk en voorsitter van Business Partners Beperk.
         
E de la H Hertzog (58)
Ondervoorsitter
  E de la H Hertzog   Direkteurskappe: Voorsitter van Medi-Clinic Korporasie Beperk. Dien in die direksies van Distell Groep Beperk, Total South Africa (Edms) Beperk en Trans Hex Groep Beperk.
         
P E Beyers (58)   P E Beyers   Direkteurskappe: Distell Groep Beperk, Unilever South Africa Holdings (Edms) Beperk en Sports Science Institute of South Africa.
         
J W Dreyer (57)   J W Dreyer   Direkteurskap: RMB Holdings Beperk.
         
J Malherbe (52)   J Malherbe (52)   Direkteurskappe: Uitvoerende ondervoorsitter van VenFin Beperk. Dien in die direksies van Dimension Data Holdings Plc, Datacraft Asia Limited, e.tv (Edms) Beperk, Psitek (Edms) Beperk, Xiocom Wireless, Inc. en Specpharm Holdings (Edms) Beperk.

UITVOERENDE DIREKTEURE

M H Visser (54)
Hoofuitvoerende beampte
Kwalifikasie: BComm (Hons), GR(SA)
Diensjare by die groep: 28
  M H Visser (54)   Direkteurskappe: British American Tobacco Plc, Distell Groep Beperk, Kagiso Trust Investments (Edms) Beperk, Nampak Beperk, Medi-Clinic Korporasie Beperk, Unilever South Africa Holdings (Edms) Beperk, PGSI Beperk en voorsitter van Rainbow Chicken Beperk.
         
W E Bührmann (53)
Beleggings
Kwalifikasie: BComm, GR(SA)
Diensjare by die groep: 21
  E de la H Hertzog    
         
D M Falck (62)
Groepfinansies
Kwalifikasie: GR(SA)
Diensjare by die groep: 36
Afgetree: 18 Junie 2008
  D M Falck (62)   Direkteurskappe: RMB Holdings Beperk, FirstRand Beperk, FirstRand Bank Holdings Beperk, Total South Africa (Edms) Beperk en Trans Hex Groep Beperk.
         
L Crouse (55)
Groepfinansies
Kwalifikasie: GR(SA)
Aangestel: 18 Junie 2008
  L Crouse    
         
J A Preller (Mev) (58)
Korporatiewe sake
Kwalifikasie: BEcon
Diensjare by die groep: 36
  J A Preller    
         
T van Wyk (60)
Beleggings
Kwalifikasie: BComm, LLB, LLM,
H Dip Tax
Diensjare by die groep: 18
  D M Falck (62)   Direkteurskappe: Air Products SA (Edms) Beperk, Dorbyl Beperk, Kagiso Trust Investments (Edms) Beperk, Momentum Groep Beperk, Tsb Sugar Holdings (Edms) Beperk, voorsitter van Wispeco Holdings Beperk en ondervoorsitter van Business Partners Beperk.

ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE

G D de Jager (57)   G D de Jager   Direkteurskappe: Anglo Suisse Investment Holdings Beperk en Sharp Interpack Beperk.
         
P K Harris (58)   P K Harris   Direkteurskappe: Hoofuitvoerende beampte van FirstRand Beperk en direkteur van RMB Holdings Beperk en Momentum Groep Beperk.
         
M M Morobe (51)   M M Morobe   Direkteurskappe: Hoofuitvoerende beampte van Kagiso Media Beperk en direkteur van Kagiso Media Beperk groep van maatskappye, City Year South Africa, Johannesburg Housing Company, Resolve Group (Edms) Beperk en Tokiso Commercial (Edms) Beperk.
         
D Prins (60)   D Prins    
         
M Ramos (Mej) (49)   M Ramos   Direkteurskappe: Hoofuitvoerende beampte van Transnet Beperk en direkteur van SABMiller plc en Sanlam Beperk.
         
F Robertson (53)   D M Falck (62)   Direkteurskappe: Uitvoerende ondervoorsitter van Brimstone Investment Corporation Beperk en voorsitter van Lion of Africa Insurance Company Beperk en Lion of Africa Life Assurance Company Beperk.

LEDE VAN KOMITEES

UITVOERENDE KOMITEE
M H Visser (Voorsitter)
W E Bührmann
L Crouse (vanaf 18 Junie 2008)
D M Falck (tot 18 Junie 2008)
J A Preller
T van Wyk
 
OUDIT-EN-RISIKOKOMITEE
D Prins (Voorsitter)
G D de Jager
F Robertson
 
VERGOEDINGS-EN-NOMINASIEKOMITEE
J P Rupert (Voorsitter)
G D de Jager
P K Harris
F Robertson