Laai PDF af

 

PDF Remgro jaarverslag 2008 – volledige verslag ( 4.0 MB)
  PDF Beleggingsfilosofie ( 69 KB)
  PDF Groepprofiel ( 69 KB)
  PDF Groepstruktuur ( 199 KB)
  PDF FinansiŽle hooftrekke ( 200 KB)
  PDF Aandelestatistiek ( 142 KB)
  PDF Sewejaar oorsig ( 263 KB)
  PDF Direksie ( 2 MB)
  PDF Algemene verslag – volledige verslag ( 357 KB)
    PDF Algemene verslag – finansiŽle oorsig ( 145 KB)
    PDF Algemene verslag – beleggingsoorsig ( 336 KB)
  PDF Intrinsieke netto batewaarde ( 117 KB)
  PDF Korporatiewe bestuur ( 158 KB)
  PDF Volhoubaarheidsverslag – volledige verslag ( 152 KB)
    PDF Verhoudinge met belanghebbendes ( 72 KB)
    PDF Groepetiek ( 72 KB)
    PDF Veiligheid en die omgewing ( 104 KB)
    PDF MIV/vigs-beleid ( 101 KB)
    PDF Werknemers ( 101 KB)
    PDF Pandemies ( 70 KB)
    PDF Diensbillikheid ( 70 KB)
    PDF SEB – swart ekonomiese bemagtiging ( 70 KB)
    PDF Sosiale belegging ( 142 KB)
  PDF FinansiŽle verslag – volledige verslag ( 481 KB)
    PDF Verklaring van verantwoordelikheid deur die raad van direkteure ( 102 KB)
    PDF Verklaring deur die maatskappysekretaris ( 102 KB)
    PDF Verslag van die onafhanklike ouditeur ( 108 KB)
    PDF Verslag van die raad van direkteure ( 186 KB)
    PDF Rekeningkundige beleid ( 176 KB)
    PDF Balansstate ( 115 KB)
    PDF Inkomstestate ( 118 KB)
    PDF State van veranderinge in ekwiteit ( 119 KB)
    PDF Kontantvloeistate ( 106 KB)
    PDF Aantekeninge by die finansiŽle jaarstate ( 299 KB)
    PDF Bylaag A – Belangrikste filiaalmaatskappye ( 117 KB)
    PDF Bylaag B – Belangrikste beleggings ( 102 KB)
    PDF Bylaag C – Beduidende geassosieerde maatskappye ( 138 KB)
    PDF Bylaag D – Inligting oor sake- en geografiese segmente ( 123 KB)
  PDF Maatskappy-inligting ( 90 KB)
  PDF Aandeelhouersinligting ( 124 KB)
  PDF Kennisgewing aan aandeelhouers ( 140 KB)
  PDF Verduidelikende notas by die kennisgewing aan aandeelhouers ( 116 KB)
  PDF Volmagvorm ( 112 KB)