Remgro belê in ondernemings wat voortreflike groei in verdienste en dividende oor die lang termyn kan voorsien. Dit behels die verkryging van betekenisvolle belange in maatskappye wat goeie bestuur het en wat oor die vermoë beskik om sterk kontantopbrengste en groei voort te bring. Remgro gaan strategiese verbintenisse op ’n vennootskapsgrondslag aan en beywer hom om, waar moontlik, waarde toe te voeg. Die doel is om uitmuntende opbrengste in die vorm van dividendvloei en kapitaalgroei vir aandeelhouers te verseker.

FinansiŽle hooftrekke

         %  
   2008   2007   verandering  
  WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL –         
    nie-herhalende gedeelte van SEB-koste uitgesluit 1 700.7c   1 453.6c   17  
  WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL 1 692.8c   1 453.6c   16.5  
  VERDIENSTE PER AANDEEL 2 095.7c   1 464.2c   43.1  
spacer
  WESENSVERDIENSTE –         
    nie-herhalende gedeelte van SEB-koste uitgesluit R8 028m   R6 892m   16.5  
  WESENSVERDIENSTE R7 991m   R6 892m   15.9  
  VERDIENSTE – netto wins vir die jaar R9 893m   R6 942m   42.5  
       
  Dividende per aandeel         
  Gewoon 510.00c   434.00c   17.5  
  – Tussen 180.00c   153.00c   17.6  
  – Finaal 330.00c   281.00c   17.4  
       
  Netto batewaarde per aandeel           
  (toeskryfbaar aan eie lede)         
  – teen intrinsieke waarde R253.67   R221.00   14.8  
  Tabakbelange R146.07   R110.56   32.1  
  Ander beleggings R107.60   R110.44   (2.6) 
       
  Wisselkoerse         
  SA rand/pond sterling-wisselkoers         
  – geweegde gemiddelde vir die finansiele jaar 14.2882   13.2898     
  – op 31 Maart 16.029   14.3449     
       
  Beurspryse           
  Sluitingsprys per aandeel op 31 Maart R195.93   R181.00   8.2