Posted

P J Neethling (38)

Aangestel: 28 November 2019

Direkteurskappe: Mnr Neethling dien as alternatiewe direkteur vir mnr J J Durand op die direksie van RCL Foods Beperk. Hy was ‘n beleggingsbestuurder in die korporatiewe finansieringsafdeling van Remgro Bestuursdienste Beperk, ‘n volfiliaal van Remgro Beperk en het uitgebreide besigheidservaring opgedoen deur ‘n aantal ander direkteurskappe. Hy het ‘n BComm (Hons) graad in Finansiële en Beleggingsbestuur aan die Universiteit Stellenbosch behaal. Mnr Neethling is ‘n alternatiewe lid vir mnr J P Rupert op die beleggingskomitee.

Comments are closed.