Posted

N P Mageza (68)

Aangestel: 4 November 2009

Direkteurskappe: Mnr Mageza was voorheen die hoof bedryfsbeampte van die Absa Groep. Hy is ’n geoktrooieerde gesertifiseerde rekenmeester en ’n genoot van die Vereniging van Geoktrooieerde Gesertifiseerde Rekenmeesters (VGGR) VK, sowel as ’n direkteur van verskeie maatskappye, insluitende RCL Foods Beperk en Sappi Beperk. Hy het wye ervaring opgedoen in talle uitvoerende poste in die oudit-, finansiëledienste- en die vervoer- en logistiekesektore. Hy is ’n lid van die oudit-en-risikokomitee en die maatskaplike-enetiesekomitee.

Comments are closed.