Remgro se korporatiewe maatskaplike bestedingsinisia­tiewe en skenkingsprogram dek ’n breë spektrum van die gemeenskap en kan in die volgende kategorieë opgesom word:

  • Gemeenskapsontwikkeling
  • Kulturele ontwikkeling
  • Entrepreneurskap en opleiding
  • Omgewing
  • Gesondheidsorg
  • Sportontwikkeling

Remgro probeer om ’n korporatiewe maatskaplike besteding van ongeveer 2.5% van sy jaarlikse netto oorskot kontant-vloei te handhaaf. In hierdie opsig is daar ’n amptelike donasiekomitee wat gereeld vergader om verdienstelike instansies te oorweeg en skenkings goed te keur. Skenkings aan kwalifiserende instansies word op ’n jaarlikse grondslag vir ’n spesifieke tydperk gemaak en hoewel bydraes oor ’n taamlike breë spektrum strek, is daar twee ooglopende uitsonderings: politieke partye en kerkgenootskappe. Hoewel die maatskappy sy werknemers se reg respekteer om volgens keuse by hierdie instansies betrokke te raak, oefen hyself nie ’n keuse uit nie.

Gedurende die jaar onder oorsig het Remgro se korpo­ratiewe maatskaplike besteding R14 miljoen bedra (2012: R12 miljoen), soos in die onderstaande tabel uiteengesit.

Opsomming van korporatiewe maatskaplike besteding Jaar
30 Junie
2013
R miljoen
Jaar
30 Junie
2012
R miljoen
Gemeenskaps­ontwikkeling 4 4
Kulturele ontwikkeling 2 2
Entrepreneurskap en opleiding 4 3
Omgewing 2 1
Gesondheidsorg 1 1
Sportontwikkeling 1 1
14 12

Die vernaamste inisiatiewe waarby Remgro in die jaar onder oorsig betrokke was, is hier beskikbaar.