icon description

icon description

Voltydse ESG- en volhoubaarheidskenner aangestel om ESG- en volhoubaarheidstrategie in die Remgro-groep te stuur en lei Vergrote omvang van koolstofrapportering om ses van Remgro se onderliggende beleggings by die bestek van Remgro se omgewings-verslagdoening in te sluit

icon description

icon description

Eerste openbaarmakings ten opsigte van klimaatsverandering in ooreenstemming met TCFD-raamwerk se aanbevelings gepubliseer Vlak 7- bydraerstatus volgens of BBSEB

icon description

icon description

Strategiese ESG-raamwerk ontwikkel om omgewingsgerigte fokusgebiede te skep Groepwye samewerking ten opsigte van maatskaplike impak- en KMB-inisiatiewe

icon description

icon description

ESG-beleggingsraamwerken -beleid, wat standaard-bedryfsprosedure (SBO) insluit, in
werking gestel
Remgro steeds ingesluit by die FTSE4Goodindeksreeks

icon description

icon description

ESG-opleiding via Remgro-groep se beleggingsbestuurderskonferensie na alle beleggingsbestuurders uitgebrei Voortgesette lidmaatskap van die Etiekinstituut van Suid-Afrikauth Africa

icon description

ESG-basislynverslag voltooi vir Remgro se onderliggende beleggings Lees die volledige  ESG en Volhoubaarheidsverslag.