<% myURL = request.servervariables("URL") %>

VOLHOUBAARHEIDSVERSLAG

DIENSBILLIKHEID

M&I streef daarna om, in ooreenstemming met die Wet op Gelyke Indiensneming, aan alle werknemers die geleentheid te bied om hulle volle potensiaal te verwesenlik.

M&I se bestuur en personeel is deurlopend betrokke by die bepaling van opleidings- en ontwikkelingsbehoeftes, asook by die implementering en monitering van ’n arbeidsplan. Aandag word veral gegee aan dié groepe wat om historiese redes ’n agterstand mag hê.

In ooreenstemming met die vereistes van die Wet op Gelyke Indiensneming dien M&I jaarliks ’n arbeidsplan by die Departement van Arbeid in.

Vanweë die aard van sy werksaamhede, om onder andere kerndienste aan Remgro te verskaf, word M&I se arbeidsmag deur die volgende gekenmerk:

M&I glo dat die gehalte van sy personeel ’n belangrike, volhoubare, mededingende voordeel is. Daarom glo hy dat sy sukses nie in die eenvormigheid van sy personeel lê nie, maar in die verskeidenheid en die ontwikkeling van hul kollektiewe vaardighede. Daarvoor sal altyd ruimte en geleenthede geskep word.

Menslike hulpbronne-beleid en -prosedures spreek ook die aangeleenthede van nie-diskriminasie, kinderarbeid, dissiplinêre praktyke, menseregte, ens. aan.