<% myURL = request.servervariables("URL") %>

GROEPSTRUKTUUR

OP 31 MAART 2007

 

Remgro Beperk
 
           
 
 
      GEASSOSIEERDE MAATSKAPPYE EN ANDER
   
         
        Tabakbelange
          • British American Tobacco 10.4%
             
        FinansiŽle dienste
          • RMB Holdings 23.7%
          • FirstRand 9.3%
             
        Nywerheidsbelange
          • Air Products SA 50.0%
          • Distell 29.4%
          • Dorbyl 41.4%
          • Kagiso Trust Investments 41.8%
          • Medi-Clinic 47.6%
          • Nampak 13.4%
          • Total South Africa 24.9%
          • Unilever Bestfoods Robertsons 41.0%
             
        Mynbelange
          • Trans Hex 33.6%
          • Implats 4.2%
             
        Ander belange
          • Business Partners 21.3%
           
 
 
      FiliaalMAATSKAPPYE
   
         
        Nywerheidsbelange
          • Tsb Sugar 100.0%
          • Wispeco 100.0%
          • Rainbow 61.4%
             
        Korporatief en ander belange
          • Remgro Finansieringskorporasie 100.0%
          • M & I Groepsdienste 100.0%
           
          Persentasies verteenwoordig die direkte belange gehou.
Bylae A en B gee meer besonderhede van filiaalmaatskappye en beleggings.

 

GROEPSTRUKTUUR

INLIGTING OOR MAATSKAPPYE WAARIN BELEGGINGS GEHOU WORD

 
 
  GEASSOSIEERDE MAATSKAPPYE EN ANDER
 
                 
                 
                 
                 
  Tabakbelange   Finansiële dienste   Mynbelange
 
 
 
British American Tobacco
effektiewe belang: 10.4%
Genoteer op die Londense Aandelebeurs.
Hoofuitvoerende beampte: P Adams
Vervaardig hoë kwaliteit tabakprodukte vir ’n diverse, wêreldwye mark. Die maatskappy is betrokke vanaf die verbouingstadium tot die bemarking van sy produkte.
Belang word verteenwoordig deur ’n eenderde belang in die gewone aandele en ’n 100%-belang in die “2005” deelnemende sekuriteite van R&R Holdings SA (R&R). Die ander twee-derdes belang in R&R word gehou deur Compagnie Financière Richemont SA.
Markkapitalisasie op 31 Maart 2007:
£32 658 miljoen
Webwerf: www.bat.com
 
RMB Holdings
effektiewe belang: 23.7%
Genoteer op die JSE Beperk.
Bedryfshoof: P Cooper
RMBH se belange is:
 FirstRand Beperk (33%)
RMB Structured Insurance Beperk (80%)
OUTsurance Beperk (62%)
Glenrand M.I.B Beperk (16%)
Markkapitalisasie op 31 Maart 2007:
R42 749 miljoen
Webwerf: www.rmbh.co.za
FirstRand
effektiewe belang: 9.3%
(uitgesluit indirekte belang gehou deur RMB Holdings)
Genoteer op die JSE Beperk.
Hoofuitvoerende beampte: P K Harris
Die FirstRand groep van maatskappye doen sake in die finansiëledienste-sektor insluitende kleinhandel, korporatief, beleggings en aksepbanksake, korttermynversekering, lewensversekering, werknemervoordele, gesondheidsversekering en batebestuur.
Die bank- en versekeringsaktiwiteite word verteenwoordig deur die volfiliale FirstRand Bank Holdings Beperk en Momentum Groep Beperk onderskeidelik en die gesondheidsorgaktiwiteite in Discovery Holdings Beperk waarin ’n belang van 57% gehou word.
Markkapitalisasie op 31 Maart 2007: R127 063 miljoen
Webwerf: www.firstrand.co.za
 
Trans Hex
effektiewe belang: 33.6%
Genoteer op die JSE Beperk.
Hoofuitvoerende beampte: L Delport
Eksplorasie vir, en myn en bemarking van land- en mariene diamante.
Markkapitalisasie op 31 Maart 2007:
R1 304 miljoen
Webwerf: www.transhex.co.za
IMPLATS
effektiewe belang: 4.2%
Genoteer op die JSE Beperk.
Hoofuitvoerende beampte: D Brown
Implats is ’n ten volle geïntegreerde mynbou- en metallurgiese organisasie, wat suiwer platinumgroep-metale internasionaal bemark en is een van die wêreld se grootste platinumherwinners.
Markkapitalisasie op 31 Maart 2007: R143 851 miljoen
Webwerf: www.implats.co.za
   
 
 
  GEASSOSIEERDE MAATSKAPPYE EN ANDER
 
                 
                 
                 
                 
  Nywerheidsbelange        
 
 
 
Air Products
effektiewe belang: 50.0%
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte: A G Cooper
Air Products SA produseer suurstof, stikstof, argon, waterstof en koolstofdioksied vir verkoop in gasvorm deur middel van pypleidings ingevolge langtermynkontrakte aan groot industriële gebruikers asook die verkoop en verspreiding van industriële gasse en chemikalieë, saam met die toepaslike toerusting, aan die algemene handelsmark.
Die ander 50% van die gewone aandele word gehou deur Air Products and Chemicals Incorporated, ’n VSA-maatskappy.
Webwerf: www.airproducts.com
Medi-Clinic
effektiewe belang: 47.6%
Genoteer op die JSE Beperk.
Hoofuitvoerende beampte: L J Alberts
Medi-Clinic se besigheid behels die voorsiening van omvattende, hoë-gehalte hospitaaldienste op ’n kostedoeltreffende grondslag.
Markkapitalisasie op 31 Maart 2007:
R9 898 miljoen
Webwerf: www.mediclinic.co.za
Dorbyl Limited
effektiewe belang: 41.4%
Genoteer op die JSE Beperk.
Hoofuitvoerende beampte: R F Röhrs
Dorbyl is ’n industriële groep in die outomobiel ingenieursbedryf. Die maatskappy spesialiseer in die vervaardiging en montering van ’n wye reeks motorkomponente.
Markkapitalisasie op 31 Maart 2007: R511 miljoen
Webwerf: www.dorbyl.co.za
 
Distell
effektiewe belang: 29.4%
Genoteer op die JSE Beperk.
Hoofuitvoerende beampte: J J Scannell
Distell produseer en bemark gehaltewyne, spiritualieë en gegeurde alkoholiese drank in Suid-Afrika met ’n toenemend internasionale profiel.
Belang word verteenwoordig deur ’n 50%- belang in Remgro-KWV Beleggings Beperk wat op 31 Maart 2007 ’n belang van 59% in Distell gehou het.
Markkapitalisasie op 31 Maart 2007:
R10 397 miljoen
Webwerf: www.distell.co.za
Kagiso Trust Investments
effektiewe belang: 41.8%
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte: J J Njeke
KTI is ’n gevestigde bemagtigde maatskappy met ’n fokus op beleggingsbankdienste, media- en strategiese beleggings. KTI beskik oor ’n beleggingsportefeulje en -strategie wat aanvullend is tot dié van Remgro.
Webwerf: www.kagiso.com
TOTAL
effektiewe belang: 24.9%
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte: P W Jordan
Filiaal van Total (Frankryk). Die besigheid van Total South Africa is die raffinering en bemarking van petroleum en petroleumprodukte in Suid-Afrika en sy markaandeel beloop 14.7%. Versprei ook aan die aangrensende NBLS-lande en het ’n 36%-belang in National Petroleum Refiners of S.A. (Edms) Beperk (Natref ).
Webwerf: www.total.co.za
 
Nampak
effektiewe belang: 13.4%
Genoteer op die JSE Beperk.
Hoofuitvoerende beampte: G E Bortolan
Nampak is die grootste en mees gediversifiseerde verpakkingsvervaardiger in Afrika met bedrywighede in die Verenigde Koninkryk en Europa. Dit produseer verpakkingsprodukte van metaal, papier, plastiek en glas en is die grootste vervaardiger en verspreider van “tissue”- produkte.
Markkapitalisasie op 31 Maart 2007:
R14 552 miljoen
Webwerf: www.nampak.com
Unilever
effektiewe belang: 41.0%
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beamptes:
Mev G A Klintworth (Suid-Afrika);
M Keren (Israel)
Die UBR-onderneming bedien die gebiede van Suider-Afrika en Israel en vervaardig en bemark ’n wye reeks voedselprodukte. Dit geniet markleierskap in die meeste van sy hoofkategorieë. Bekende internasionale en plaaslike handelsmerke in Suid-Afrika sluit die volgende in: Robertsons se kruie en speserye, Knorr-soppe, Aromat-smaakmiddels, Rama- en Flora-margarien, Lipton- en Joko-tee en
Mrs Ball’s
se kookprodukte.
Webwerf: www.unilever.co.za
 
 
Ander belange
 
Business Partners
effektiewe belang: 21.3%
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte: J Schwenke
Business Partners is ’n spesialis beleggingsmaatskappy wat leningskuld en ekwiteitsbelegging, asook mentorskap en eiendomsbestuursdienste aan klein en medium ondernemings in Suid-Afrika beskikbaar stel.
Webwerf: www.businesspartners.co.za

 

 

 
 
  FILIAALMAATSKAPPYE
 
                 
                 
                 
                 
  Nywerheidsbelange   Korporatief en ander belange    
                 
 
Tsb Sugar
effektiewe belang: 100.0%
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte: H Snyman
Tsb Sugar is betrokke by die suikerrietbedryf en die produksie, vervoer en bemarking van suiker, asook veevoere. Sitrus word ook op plase van die maatskappy verbou.
Webwerf: www.tsb.co.za
WISPECO Aluminium
effektiewe belang: 100.0%
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte: H Rolfes
Wispeco se hoofbesigheid is die vervaardiging van aluminiumprodukte vir gebruik in die geboue-, ingenieur- en duursamegoederesektore.
Webwerf: www.wispeco.co.za
Dorbyl Limited
effektiewe belang: 61.4%
Genoteer op die JSE Beperk.
Hoofuitvoerende beampte: M Dally
Rainbow is die houermaatskappy van een hoofbedryfsfiliaal wat ’n vertikaal geïntegreerde hoenderprodusent is.
Markkapitalisasie op 31 Maart 2007:
R4 693 miljoen
Webwerf: www.rainbowchicken.co.za
 
Remgro Finansieringskorporasie Beperk en M&I Groepsdienste Beperk
effektiewe belang: 100.0%
Beide maatskappye is ongenoteer.
Verantwoordelik vir Remgro se sentrale tesourie-funksie sowel as bestuurs- en ondersteunende dienste.