<% myURL = request.servervariables("URL") %>

DIREKSIE

EN LEDE VAN KOMITEES

 

NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE
J P Rupert   J P Rupert (57)
Voorsitter
Direkteurskappe: Uitvoerende voorsitter van Compagnie Financière Richemont SA en Richemont Société Anonyme en nie-uitvoerende voorsitter van VenFin Beperk en voorsitter van Business Partners Beperk.
E de la H Hertzog   E de la H Hertzog (57)
Ondervoorsitter
Direkteurskappe: Voorsitter van Medi-Clinic Korporasie Beperk. Dien in die direksies van Distell Groep Beperk, Total South Africa (Edms) Beperk en Trans Hex Groep Beperk.
P E Beyers   P E Beyers (57) Direkteurskappe: Richemont Société Anonyme, British American Tobacco Plc, Distell Groep Beperk en Unilever Bestfoods Robertsons (Holdings) Limited L.L.C.
J W Dreyer   J W Dreyer (56) Direkteurskappe: RMB Holdings Beperk.
J Malherbe   J Malherbe (52) Direkteurskappe: Dimension Data Holdings Plc, Datacraft Asia Limited, e.tv (Edms) Beperk en ondervoorsitter van VenFin Beperk.
     
UITVOERENDE DIREKTEURE
M H Visser   M H Visser (53)
Hoofuitvoerende beampte
Kwalifikasie: BComm (Hons), GR(SA)
Diensjare by die groep: 27
Direkteurskappe: British American Tobacco Plc, Distell Groep Beperk, Kagiso Trust Investments (Edms) Beperk, Nampak Beperk, Medi-Clinic Korporasie Beperk, Unilever Bestfoods Robertsons (Holdings) Limited L.L.C. en voorsitter van Rainbow Chicken Beperk.
W E Bührmann   W E Bührmann (52)
Beleggings
Kwalifikasie: BComm, GR(SA)
Diensjare by die groep: 20
 
D M Falck   D M Falck (61)
Groepfinansies
Kwalifikasie: GR(SA)
Diensjare by die groep: 35
Direkteurskappe: RMB Holdings Beperk, FirstRand Beperk, FirstRand Bank Holdings Beperk, Total South Africa (Edms) Beperk en Trans Hex Groep Beperk.
J A Preller   J A Preller (Mev) (57)
Korporatiewe sake
Kwalifikasie: BEcon
Diensjare by die groep: 35
 
T van Wyk   T van Wyk (59)
Beleggings
Kwalifikasie: BComm, LLB, LLM,
H Dip Tax
Diensjare by die groep: 17
Direkteurskappe: Air Products SA (Edms) Beperk, Dorbyl Beperk, Kagiso Trust Investments (Edms) Beperk, Momentum Groep Beperk, Tsb Sugar Holdings (Edms) Beperk, voorsitter van Wispeco Holdings Beperk en ondervoorsitter van Business Partners Beperk.
       
ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE
G D de Jager   G D de Jager (56) Direkteurskappe: Anglo Suisse Investment Holdings Beperk, Lenco Holdings Beperk en Sharp Interpack Beperk.
P K Harris   P K Harris (57) Direkteurskappe: Hoofuitvoerende beampte van FirstRand Beperk en direkteur van RMB Holdings Beperk en Momentum Groep Beperk.
M M Morobe   M M Morobe (50) Direkteurskappe: Voorsitter van My Acre of Africa Trust en mede-voorsitter van City Year South Africa en direkteur van Johannesburg Housing Company, Resolve Group (Edms) Beperk en Suid-Afrikaanse Nasionale Parkeraad.
D Prins   D Prins (59)  
M Ramos   M Ramos (Mej) (48) Direkteurskappe: Sanlam Beperk en hoofuitvoerende beampte van Transnet Beperk.
F Robertson   F Robertson (52) Direkteurskappe: Uitvoerende ondervoorsitter van Brimstone Investment Corporation Beperk en voorsitter van Lion of Africa Insurance Company Beperk en Lion of Africa Life Assurance Company Beperk.

 

LEDE VAN KOMITEES
 
Uitvoerende komitee Oudit-en-risikokomitee
M H Visser (Voorsitter) D Prins (Voorsitter)
W E Bührmann G D de Jager
D M Falck D M Falck
J A Preller F Robertson
T van Wyk  
   
Vergoedings-en-nominasiekomitee
J P Rupert (Voorsitter)  
G D de Jager  
P K Harris  
F Robertson