<% myURL = request.servervariables("URL") %>

AANDELESTATISTIEK

 

JSE Beperk 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Geweegde aantal Remgro            
    gewone aandele uitgereik –            
    ongenoteerde “B-aandele”            
    uitgesluit (’000) 438 617 447 648 461 786 467 774 481 011 486 494
             
Markkapitalisasie op            
    31 Maart (R miljoen) –             
    Alleenlik gewone aandele  81 233 60 588 45 633 35 028 25 030 30 649
             
Prys (sent per aandeel)             
– 31 Maart  18 100 13 500 9 380 7 200 5 145 6 300
– Hoogste  18 294 13 800 9 701 7 495 7 399 6 650
– Laagste  12 200 9 150 6 980 5 150 5 145 4 780
             
Aantal aandele             
    verhandel (’000)  236 577 284 396 187 389 187 231 216 082 203 231
             
Waarde van aandele            
    verhandel (R miljoen)  35 509 32 732 15 553 11 785 14 105 12 101
             
Aandele verhandel/             
    geweegde aantal            
    gewone aandele (%)  53.9 63.5 40.6 40 44.9 41.8
             
Aantal transaksies  126 747 100 309 64 707 54 055 58 873 67 712

Remgro-aandeelprys