<% myURL = request.servervariables("URL") %>

BYLAAG A

BELANGRIKSTE FILIAALMAATSKAPPYE OP 31 MAART 2007

                 
  Uitgereikte  Effektiewe     GEHOU DEUR MAATSKAPPY       
  kapitaal  belang       Aandele      Lening       
In Suid-Afrika geïnkorporeer    R (tensy anders  2007  2006  2007  2006  2007  2006 
tensy anders vermeld    vermeld)  R miljoen  R miljoen 
Tabakbelange                 
Remgro International Holdings (Edms) Beperk    100.0  100.0     
Remgro Investments Limited – Jersey   (GBP) 1 314 000  100.0  100.0         
                 
Finansiële dienste                 
Financial Securities Beperk    250 000  100.0  100.0  250 000  250 000     
                 
Nywerheidsbelange                 
Industrial Partnership Investments Beperk    125 000  100.0  100.0  125 000  125 000     
Robertsons Holdings (Edms) Beperk    1 000  100.0  100.0         
Tsb Sugar Holdings (Edms) Beperk  100  100.0  100.0         
Rainbow Chicken Beperk   1 127 285 000  61.4  61.9         
Wispeco Holdings Beperk    5 000 000  100.0  100.0         
                 
Mynbelange                 
Partnership in Mining Beperk    100  100.0  100.0  100  100     
Tegniese Mynbeleggings Beperk    100.0  100.0         
                 
Korporatiewe finansies en ander belange                 
Eikenlust (Edms) Beperk    100  100.0  100.0         
Entek Beleggings Beperk    810 630  64.5  64.0         
Historiese Huise van Suid-Afrika Beperk    555 000  51.4  51.4         
M&I Groepsdienste Beperk 100  100.0  100.0      70  – 
Remgro Finansieringskorporasie Beperk    300  100.0  100.0         
Remgro Investments (Edms) Beperk    100.0  100.0         
Remgro Leningskorporasie Beperk    700  100.0  100.0      2 296  1 878 
Remgro Suid-Afrika (Edms) Beperk    48 614  100.0  100.0  96 506  96 506  –  912 
Stellenryck Trust Beperk    700  100.0  100.0         
TTR Holdings (Edms) Beperk    100.0  100.0     
            2 366  2 790 
               
               
(GBP) Britse pond
* Genoteerde maatskappy
# Voorheen genaamd Remgro Finance and Services Beperk


Besonderhede van diverse filiaalmaatskappye wat nie wesentlik is vir die beoordeling van die besigheid van die groep nie, word nie aangetoon nie.