<% myURL = request.servervariables("URL") %>

Remgro belê in ondernemings wat voortreflike verdienste en dividendgroei oor die lang termyn kan voorsien. Dit behels die verkryging van betekenisvolle belange in maatskappye wat goeie bestuur het en wat oor die vermoë beskik om sterk kontantopbrengste en groei voort te bring. Remgro gaan strategiese verbintenisse op ’n vennootskapsgrondslag aan en beywer hom om, waar moontlik, waarde toe te voeg. Die doel is om uitmuntende opbrengste in die vorm van dividendvloei en kapitaalgroei vir aandeelhouers te verseker.

FINANSIËLE HOOFTREKKE

      %  
  2007 2006 verandering  
  WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL –      
    nie-herhalende gedeelte van SEB-koste uitgesluit 1 445.4c 1 130.9c 27.8  
  WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL 1 445.4c 1 052.3c 37.4  
  VERDIENSTE PER AANDEEL 1 464.2c 1 697.6c (13.7) 
  WESENSVERDIENSTE –      
    nie-herhalende gedeelte van SEB-koste uitgesluit R6 853m R5 464m 25.4  
  WESENSVERDIENSTE R6 853m R5 084m 34.8  
  VERDIENSTE – netto wins vir die jaar  R6 942m R8 202m (15.4) 
       
  Dividende per aandeel      
  Gewoon 434.00c 361.00c 20.2  
  – Tussen 153.00c 133.00c 15  
  – Finaal 281.00c 228.00c 23.2  
  Spesiaal   400.00c  
       
  Netto batewaarde per aandeel      
  (toeskryfbaar aan eie lede)      
       
  – teen intrinsieke waarde R221.00 R157.59 40.2  
  Tabakbelange R110.56 R70.99 55.7  
  Ander beleggings R110.44 R86.60 27.5  
       
  Wisselkoerse      
  SA rand/pond sterling-wisselkoers      
  – geweegde gemiddelde vir die finansiele jaar 13.2898 11.4050  
  – op 31 Maart 14.3449 10.6437  
       
  Beurspryse      
  Sluitingsprys per aandeel op 31 Maart R181.00 R135.00 34.1