<% myURL = request.servervariables("URL") %>

MAATSKAPPY-INLIGTING

 

SEKRETARIS OUDITEURE
M Lubbe (Mev) PricewaterhouseCoopers Ing.
  Kaapstad
SAKE-ADRES EN GEREGISTREERDE KANTOOR  
Carpe Diem Kantoorgebou NOTERING
Quantumstraat JSE Beperk
Tegnopark Sektor: Nywerhede – Algemene Nywerhede
Stellenbosch  
7600 AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT
(ADR) PROGRAM
Posbus 456 Cusip nommer 75956M107
Stellenbosch ADR tot gewone aandeel 1:1
7599  
  Depositaris:
OORDRAGSEKRETARIS The Bank of New York
Computershare Investor Services 2004 (Edms) Beperk 101 Barclay Street
Marshallstraat 70 New York, NY 10286
Johannesburg  
2001

BORG

  Rand Aksepbank (’n Deel van FirstRand Bank Beperk)
Posbus 61051  
Marshalltown  
2107 WEBWERF
  www.remgro.com