<% myURL = request.servervariables("URL") %>

INTRINSIEKE NETTO BATEWAARDE

OP 31 MAART 2007

               
               
    Aandele  Beurs-      31 Maart  31 Maart 
    gehou  sluitings-    Wissel-  2007  2006 
  Aantekeninge miljoen  prys  £ miljoen koers  R miljoen  R miljoen 
Tabakbelange              
R&R Holdings       3 641.0  14.3449  52 229  34 065 
– BAT-gewone aandele 1 214.3  1 589  3 405.2       
– Kontant en dividende ontvangbaar       236.1       
– Ander netto bates       (0.3)      
               
Finansiële dienste              
FirstRand   481.1  2 460      11 836   9 623 
RMB Holdings   280.9  3 599      10 111  7 990 
               
Nywerheidsbelange              
Medi-Clinic Korporasie   171.1  2 510      4 295  3 531 
Unilever Bestfoods Robertsons           3 020  1 984 
Distell Groep   58.7  5 205      3 054  2 112 
Nampak   78.1  2 221      1 735  1 308 
Total South Africa           2 226   1 889 
Rainbow Chicken   173.6  1 600      2 778  1 642 
Tsb Sugar           1 980  1 260 
Air Products South Africa           910  801 
Dorbyl   14.1  1 300      211  191 
Wispeco           421  441 
Kagiso Trust Investments           1 312  710 
Caxton   7.8  1 670      130  117 
               
Mynbelange              
Implats   26.7  22 801      6 085  3 886 
Trans Hex Groep   30.2  1 450      438  363 
Gencor   38.0  –      –  8 
               
Ander              
Diverse beleggings en lenings           220  117 
Uitgestelde belastingbate/(-aanspreeklikheid)           (738) (417)
Ander netto bates/(laste)           506  (100)
               
Kontant by die kern              
– Plaaslik 2         1 220  4 066 
– Buiteland 2     218.7  14.3449  3 137  1 729 
Intrinsieke netto batewaarde           107 116  77 316 
Potensiële KWB-aanspreeklikheid 3         (2 714) (1 699)
Intrinsieke netto batewaarde na belasting           104 402  75 617 
Uitgereikte aandele na aftrekking van aandele teruggekoop en aandele
  in Die Remgro Aandeletrust (miljoen)           472.4  479.8 
               
Intrinsieke waarde per aandeel           R221.00  R157.59 
               
Aantekeninge              
1. Dit verteenwoordig Remgro se effektiewe belang van 10.4% in BAT Plc.
2. Kontant by die kern sluit uit kontant gehou deur filiale en geassosieerde maatskappye wat afsonderlik hierbo gewaardeer is.
3. Die potensiële kapitaalwinsbelasting (KWB)-aanspreeklikheid, wat ongeouditeer is, is bereken op die spesifieke-identifikasiemetode deur gebruik te maak van die voordeligste berekening vir beleggings wat voor 1 Oktober 2001 verkry is en met inagname van die korporatiewe vrystellingsbepalings. Uitgestelde KWB op beleggings beskikbaar vir verkoop (Implats en Caxton) is onder “Ander” hierbo ingesluit.
4. Ongenoteerde beleggings word teen direkteurswaardasie aangetoon. Genoteerde beleggings, met die uitsluiting van Rainbow Chicken, word teen beurspryse aangetoon. Rainbow Chicken word getoon teen R16.00, die prys wat geld vir die alternatiewe aanbod aan Rainbow Chicken-aandeelhouers sedert 6 Junie 2007.