<% myURL = request.servervariables("URL") %>

FINANSIňLE HOOFTREKKE

      %  
  2007 2006 verandering  
  WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL –      
    nie-herhalende gedeelte van SEB-koste uitgesluit 1 445.4c 1 130.9c 27.8  
  WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL 1 445.4c 1 052.3c 37.4  
  VERDIENSTE PER AANDEEL 1 464.2c 1 697.6c (13.7) 
  WESENSVERDIENSTE –      
    nie-herhalende gedeelte van SEB-koste uitgesluit R6 853m R5 464m 25.4  
  WESENSVERDIENSTE R6 853m R5 084m 34.8  
  VERDIENSTE – netto wins vir die jaar  R6 942m R8 202m (15.4) 
       
  Dividende per aandeel      
  Gewoon 434.00c 361.00c 20.2  
  – Tussen 153.00c 133.00c 15.0  
  – Finaal 281.00c 228.00c 23.2  
  Spesiaal   400.00c  
       
  Netto batewaarde per aandeel      
  (toeskryfbaar aan eie lede)      
       
  – teen intrinsieke waarde R221.00 R157.59 40.2  
  Tabakbelange R110.56 R70.99 55.7  
  Ander beleggings R110.44 R86.60 27.5  
       
  Wisselkoerse      
  SA rand/pond sterling-wisselkoers      
  – geweegde gemiddelde vir die finansiele jaar 13.2898 11.4050  
  – op 31 Maart 14.3449 10.6437  
       
  Beurspryse      
  Sluitingsprys per aandeel op 31 Maart R181.00 R135.00 34.1  

 

Dividenddekking