<% myURL = request.servervariables("URL") %>

VOLHOUBAARHEIDSVERSLAG

SEB-SWART EKONOMIESE BEMAGTIGING

Die direksie glo dat SEB op ’n breë grondslag ’n sosiale, politieke en ekonomiese noodsaaklikheid is en ons ondersteun die maatskappy se filiale en geassosieerde maatskappye se inisiatiewe in hierdie verband. Hoewel die ideaal is om persone te ondersteun om hul volle potensiaal te verwesenlik, is besondere fokus nodig op diegene wat weens historiese redes agterstande het. Die doel is om hulle toe te rus om op meriete in die mark te kan meeding. Ons sien uit na die dag wanneer alle Suid-Afrikaners, veral ons kinders, ten volle op ’n nie-rassige en gelyke grondslag aan ons ekonomie kan deelneem.