<% myURL = request.servervariables("URL") %>

BYLAAG B

BELANGRIKSTE BELEGGINGS OP 31 MAART 2007

                   
    GENOTEER ONGENOTEER
    2007  2006  2007  2006 
    Effektiewe  Effektiewe  Effektiewe  Effektiewe 
In Suid-Afrika geïnkorporeer    Aandele  belang  Aandele  belang  Aandele  belang  Aandele  belang 
tensy anders vermeld    gehou  gehou  gehou  gehou 
Tabakbelange                   
R&R Holdings SA – Luxembourg  (1)                 
– gewone aandele            316 000  33.3  316 000  33.3 
– skuldbriewe            682 291  38.7  682 291  38.7 
– deelnemende sekuriteite (2005)            19 281 686  100.0  19 281 686  100.0 
– deelnemende sekuriteite (2006)            33.3  33.3 
– gehou deur R&R Holdings SA:                   
   – BAT Plc – VK (29%)  (1)    10.4    10.2         
                   
                   
Finansiële dienste                   
RMB Holdings Beperk  (2)  280 946 517  23.7  274 109 670  23.1         
– gehou deur RMB Holdings Beperk:                   
   – FirstRand Beperk (33%)      7.8    7.6         
FirstRand Beperk  (2)  481 142 375  9.3  481 142 375  9.4         
                   
Nywerheidsbelange                   
Air Products South Africa (Edms) Beperk  (1)          4 500 000  50.0  4 500 000  50.0 
Dorbyl Beperk  (1)  14 058 346  41.4  14 058 346  41.4         
Kagiso Trust Investments (Edms) Beperk  *(2)          10 344  41.8  10 344  41.8 
Medi-Clinic Korporasie Beperk  (1)  171 128 418  47.6  170 988 418  48.0         
Nampak Beperk  (1)  78 096 694  13.4  78 096 694  13.5         
Unilever Bestfoods Robertsons                   
   (Holdings) Limited L.L.C. – VSA  (1)          8 200  41.0  8 200  41.0 
Total South Africa (Edms) Beperk  *(2)          12 872 450  33.2  12 872 450  33.2 
Remgro-KWV Beleggings Beperk  (2)          50  50.0  50  50.0 
– gehou deur Remgro-KWV                   
   Beleggings Beperk:                   
– Distell Groep Beperk (59%)      29.4    29.7         
                   
Mynbelange                   
Impala Platinum Holdings Beperk  **  26 687 288  4.2  3 335 911  5.0         
Trans Hex Groep Beperk  (1)  30 215 000  33.6  30 215 000  33.6         
                   
Ander belange                   
Business Partners Beperk  *(3)          35 766 919  21.3  28 696 220  17.8 
                   
                   
Finansiële tydperk verantwoord:                   
(1)  Twaalf maande tot 31 Maart 2007 
(2)  Twaalf maande tot 31 Desember 2006 
(3)  Word vanaf 31 Maart 2007 as geassosieerde maatskappy verantwoord 
Effektiewe belang, op ’n volle verwaterde grondslag: 
  Total South Africa (Edms) Beperk 24.9% 
  Kagiso Trust Investments (Edms) Beperk 37.1% 
  Business Partners Beperk 20.0% (2006: 16.0%) 
**  Nie ’n geassosieerde maatskappy nie – die toename in aandeelhouding is as gevolg van ’n onderverdeling van aandele in die verhouding van 8:1 
     

VK – Verenigde Koninkryk
VSA – Verenigde State van Amerika

Besonderhede van beleggings wat nie wesentlik is vir die beoordeling van die groep nie, word nie aangetoon nie.