RMI HOLDINGS BEPERK (RMI)

RMI se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het tot R1 228 miljoen (2017: R1 041 miljoen) toegeneem.

Die onderliggende beleggings van RMI (met persentasie-belange in hakies) sluit in Discovery (25.0%), MMI Holdings (26.2%), OUTsurance (88.6%), Hastings (29.9%), RMI Investment Managers (100%), AlphaCode en twee nuwegenerasie-beleggings, Merchant Capital (25.1%) en Entersekt.

Discovery bedien die gesondheidsorgbefondsings- en versekeringmarkte in Suid-Afrika, die Verenigde Koninkryk, die Verenigde State van Amerika, China, Australië en Singapoer. MMI is gevorm deur die samevoeging van Metropolitan en Momentum en fokus op langtermyn- en korttermynversekering, batebestuur, gesondheidsorgadministrasie en werknemer-voordele. OUTsurance is ‘n direktelyn persoonlike en kleinbesigheid-korttermynversekeraar en het na Australië en Nieu-Seeland, onder die Youi-handelsmerk, uitgebrei. RMI Investment Managers bou steeds sy portefeulje van geaffilieerde batebestuurders uit in die strewe om wêreldklas batebestuurders te identifiseer, te ontwikkel en in vennootskap te tree, terwyl Merchant Capital nuwe produkte loods en vennootskappe aangaan om homself beter in die klein- en middelslagbesigheidsegment te vestig. Hastings is ‘n VK-genoteerde korttermynversekeraar.

RMI se wesensverdienste vir die jaar geëindig 30 Junie 2018 het met 19% tot R4 081 miljoen (2017: R3 441 miljoen) toegeneem. RMI glo egter dat genormaliseerde verdienste ‘n meer akkurate weerspieëling van die bedryfsvertoning is en daarom word wesensverdienste aangepas om nie-herhalende items en rekeningkundige afwykings in aanmerking te neem. RMI se genormaliseerde verdienste vir die jaar onder oorsig het met 15% tot R4 473 miljoen (2017: R3 897 miljoen) toegeneem.

Discovery se bydrae tot genormaliseerde verdienste het met 16% tot R1 356 miljoen (2017: R1 167 miljoen) toegeneem. Die toename is gedryf deur ‘n 9% toename in netto versekeringspremie inkomste tot R32.3 miljard. Geannualiseerde premie-inkomste uit nuwe besighede het met 10% tot R16.1 miljard toegeneem.

Hastings het goeie resultate opgelewer en het groei in winsgewendheid volgehou in ‘n mededingende mark, met bruto geskrewe premies wat met 5% en netto inkomste wat met 9% toegeneem het. Dit het R778 miljoen (vier maande geëindig 30 Junie 2017: R246 miljoen) bygedra tot RMI se genormaliseerde verdienste.

MMI Holdings se bydrae tot RMI se genormaliseerde verdienste het R715 miljoen (2017: R816 miljoen) bedra. Die verminderde bydrae is te wyte aan die voortgesette uitdagende makro-ekonomiese omgewing en bedryfsgebreke in die Momentum en Metropolitan-kleinhandel-afdelings.

OUTsurance se genormaliseerde verdienste het met 27% tot R2 661 miljoen (2017: R2 103 miljoen) toegeneem hoofsaaklik danksy ‘n gunstige eis-ondervinding deur al die groot bedrywighede en hoër geassosieerde verdienste uit sy indirekte belang in Hastings.