ANDER BELEGGINGS

 

BYDRAE TOT WESENSVERDIENSTE 30 Junie 2020
R miljoen
30 Junie 2019
R miljoen
Business Partners 25 65
Ander (91) (26)
(66) 39

PROFIEL: Business Partners se hoofbedryf is om kapitaal, kennis en vaardigheid in lewensvatbare klein- en mediumgrootte ondernemings (KMO’s) te belê. Die maatskappy belê in KMO’s deur befondsing, ondersteuning en mentorskap aan entrepreneurs te verskaf.

KORPORATIEWE INLIGTING
Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2020
R2 717 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte
B Bierman
Remgro genomineerde direkteure
C W Ceasar, M Lubbe,
N J Williams
Webwerf
www.businesspartners.co.za
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig
31 Maart 2020
R miljoen %
Omset 495 (18.7)
Bedryfswins 80 77.8
Wesensverdienste 59 (61.2)
VOLHOUBAARHEIDS-MAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
R8 miljoen
Aantal werknemers
249
BBSEB-status
Vlak 4

BUSINESS PARTNERS BEPERK (BUSINESS PARTNERS)

Business Partners het ‘n Maart-jaareinde en gevolglik is sy resultate vir die 12 maande tot 31 Maart 2020 geëkwiteer in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. Wesensverdienste toeskryfbaar aan Remgro vir die jaar onder oorsig het R25 miljoen (2019: R65 miljoen) bedra.

Business Partners se wesensverdienste vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2020 het R59 miljoen (2019: R152 miljoen) bedra, terwyl die wins toeskryfbaar aan aandeelhouers met 75.1%, van R213 miljoen tot R53 miljoen, afgeneem het. Die afname in wins is hoofsaaklik aan laer beleggingsinkomste en profyte te wyte.

Die impak van Covid-19 op die resultate van Business Partners was aansienlik en het die twee hoofbateklasse wesentlik geraak deur die kredietverliese wat in die beleggingsportefeulje verwag word, asook die herwaardering van die beleggingseiendomsportefeulje.

Die verwagte kredietverliese vereis ‘n bykomende waardedalingskoste van R84 miljoen om die ekonomiese verwoesting veroorsaak deur die geveg teen die virus in berekening te bring, waardeur die waardedalingspersentasie van 9.5% tot 12.4% van die bruto portefeuljewaarde verhoog word.

Netto kredietverliese het met 184.6% tot R148 miljoen (2019: R52 miljoen) toegeneem. Die impak van die virus op die ekonomie, en in die besonder op batepryse, het tot ‘n devaluering ten bedrae van R64 miljoen van die beleggingseiendomsportefeulje gelei.

In die verlening van finansiële steun aan KMO-entrepreneurs is die maatskappy se sleutelontwikkelingsdoelwit die indiensneming wat deur kapitaalverskaffing geskep of bevorder word. In die jaar onder oorsig het Business Partners 16 440 werkgeleenthede (2019: 18 817) gefasiliteer.

Sedert 31 Maart 2020 administreer Business Partners The South African SME Relief Trust (of Sukuma-bystandsprogram), wat deur Remgro en die Rupert-gesin befonds word om verligting te bied vir die impak van die Covid-19-pandemie, en ontwikkel en implementeer ook sy eie bystandmaatreëls vir KMO-klante om hulle in staat te stel om die uitdagings wat Covid-19 bied, te bowe te kom.

CAXTON CTP BEPERK (CAXTON) (INDIREK GEHOU DEUR FUNDCO EN BIDCO STRUKTUUR)

PROFIEL: Caxton is een van die grootste uitgewers en drukkers van boeke, tydskrifte, koerante en kommersiële drukwerk in Suid-Afrika.

WEBWERF: www.caxton.co.za

INVENFIN EIENDOMS BEPERK (INVENFIN)

PROFIEL: Invenfin fokus op kleiner vroeëfase-beleggings.

WEBWERF: www.invenfin.com

MILESTONE CAPITAL III EN MILESTONE CAPITAL INVESTMENTS HOLDINGS

PROFIEL: Milestone Capital, gesetel in Hongkong, is ’n privaatekwiteitsbeleggingsfirma, met China as fokus.

WEBWERF: www.mcmchina.com

PRESCIENT CHINA EQUITY FUND

PROFIEL: Prescient, wat ‘n sistematiese, kwantitatiewe benadering volg om langtermyn kapitaalgroei na te streef, belê in genoteerde aandele in die Chinese mark en gebruik die Shanghai Shenzhen CSI 300 indeks as maatstaf.

WEBWERF: www.prescient.co.za