Direksie Oudit-en-
risiko-
komitee
Vergoedings-
en-nominasie-
komitee
Maat-
skaplike-
en-etiese-
komitee
Bestuurs-
raad
Beleggings-
komitee
Aantal vergaderings gehou 5 4 3 3 12 3
             
Bywoning deur direkteure            
Nie-uitvoerende direkteure            
J P Rupert 5 3 3
E de la H Hertzog 4
J Malherbe 5 3
A E Rupert(1) 3
             
Onafhanklike nie-uitvoerende direkteure            
S E N De Bruyn 4 4 3
G T Ferreira 4 3 1
P K Harris 5 3 2
N P Mageza 4 4 3
P J Moleketi 4 4
M Morobe 5 3
F Robertson 5 4 3
             
Uitvoerende direkteure en bestuursraad            
J J Durand 5 12 3
P R Louw 3 12
M Lubbe 5 12
R S M Ndlovu 10
P J Uys 3 12
N J Williams 5 12 3
             
(1) Mnr A E Rupert is aangestel as nie-uitvoerende direkteur met effek vanaf 29 November 2018 en het sedertdien al die vergaderings bygewoon.