Belegging in die gemeenskap

Twee noemenswaardige donasies wat nie by Remgro se jaarlikse korporatiewe maatskaplike besteding (KMB) ingesluit is nie, is die volgende:

  • Die eenmalige donasie in die vorige finansiële jaar van R500 miljoen aan The South African SME Relief Trust (SA SME Relief Trust) ter ondersteuning van die Sukuma-bystandfonds (Sukuma-fonds) en
  • ’n Bedrag van R25 miljoen wat bewillig is vir die Khaya Lam (my huis)-grondhervormingsprojek (Khaya Lam-projek), waarvan R8 miljoen in die jaar onder oorsig toegeken is (2020: R9 miljoen).

Die Sukuma-fonds, wat meer as R1 miljard in totale donasies ontvang het, is tot stand gebring om finansiële bystand en verligting te bied aan klein- en mediumgroot-ondernemings (KMO’s) wat nadelig geraak is deur maatreëls wat ingestel is om die verspreiding van die Covid-19-pandemie te bekamp. Die Sukuma-fonds is in Desember 2020 gesluit en uitbetalings tot 30 Junie 2021 was soos volg:

  • Sagte lenings aan 1 304 KMO’s ten bedrae van R747 miljoen
  • Oorlewingstoelaes aan meer as 1 270 KMO’s en 2 600 formele alleeneienaars ten bedrae van R97 miljoen.

Die aantal werknemers wat by hierdie inisiatief baatgevind het, het 32 527 bedra.

Die SA SME Relief Trust het ook R200 miljoen bewillig aan ’n aantal inisiatiewe wat op KMO’s gerig is, waaronder die restaurant-herstelprogram, bedryfskapitaalbystandsprogram, maatskaplike onrusbystandsprogram, rentevrye lenings vir tegniese ondersteuning en voorspraakprogramme vir KMO’s.

Die Khaya Lam-projek ondersteun die toestaan van titelaktes aan kwalifiserende dorpsinwoners en help hulle om sodoende verby die burokratiese rompslomp te kom wat hulle hierdie reg ontneem het. Die onderliggende uitgangspunt van hierdie inisiatief is dat die verkryging van titelaktes eienaars ‘n ondubbelsinnige reg van toegang tot verhandelbare eiendomsbates gee en dus hul toegang tot die formele markte sal vergemaklik. Die inisiatief fokus tans op die Wes-Kaap, waar dit begin is. Sover dit die eerste R9 miljoen betref, wat deel is van die R25 miljoen wat bewillig is, is nagenoeg 2 908 titelaktes oorhandig, of is in ‘n proses van oorhandiging. Ingevolge die tweede toekenning van R8 miljoen, wat betrekking het op twee projekte wat nog in hul kinderskoene is, word 470 oordragte vir Wupperthal (’n tweejaarprojek) en 2 100 vir Brown’s Farm beplan.

Remgro se KMB-inisiatiewe en donasieprogram dek ’n breë spektrum van die gemeenskap en kan as volg opgesom word:

  • Gemeenskapsontwikkeling
  • Kulturele ontwikkeling
  • Entrepreneurskap, opleiding en onderwys
  • Omgewing
  • Gesondheidsorg
  • Sportontwikkeling

Remgro probeer om ’n KMB van ongeveer 2.5% van sy jaarlikse netto vrye kontantvloei te handhaaf. In hierdie opsig is daar ’n amptelike KMB-komitee wat gereeld vergader om verdienstelike instansies te oorweeg en skenkings goed te keur. Donasies aan kwalifiserende instansies word op ’n jaarlikse grondslag vir ’n spesifieke tydperk gemaak en hoewel bydraes oor ’n taamlik breë spektrum strek, is daar twee ooglopende uitsonderings: politieke partye en godsdienstige instellings. Remgro respekteer sy werknemers se keuses om by hierdie instansies betrokke te raak, maar oefen nie self ’n keuse uit nie.

Gedurende die jaar onder oorsig het Remgro se KMB R22 miljoen bedra (2020: R25 miljoen), soos in die onderstaande tabel uiteengesit.

Opsomming van KMB Jaar geëindig
30 Junie
2021
R miljoen
Jaar geëindig
30 Junie
2020
R miljoen
Gemeenskapsontwikkeling 6 6
Kulturele ontwikkeling 3 3
Entrepreneurskap, opleiding en opvoeding 8 11
Omgewing 2 2
Gesondheidsorg 1
Sportontwikkeling 2 3
22 25

Meer inligting rakende Remgro se KMB-inisiatiewe kan gevind word in die volledige volhoubare ontwikkelingsverslag (Slegs in Engels beskikbaar).