BELEGGING IN DIE GEMEENSKAP

Gedurende die jaar onder oorsig het Remgro twee noemenswaardige donasies gemaak wat nie by die maatskappy se jaarlikse korporatiewe maatskaplike besteding (KMB) hieronder ingesluit is nie.

‘n Eenmalige donasie van R500 miljoen is aan die The South African SME Relief Trust ter ondersteuning van die Sukumabystandfonds gemaak. Die fonds is gestig om finansiële bystand te verleen aan klein- en mediumgroot-ondernemings wat nadelig geraak is deur maatreëls wat ingestel is om die verspreiding van die Covid-19-pandemie te keer. Teen die middel van Augustus 2020 is finansiële bystand van meer as R750 miljoen aan meer as 3 400 klein besighede bewillig, waardeur meer as 31 000 werknemers positief beïnvloed is.

‘n Bedrag van R25 miljoen is aan die Khaya Lam-projek bewillig, waarvan R9 miljoen in die jaar onder oorsig toegeken is. Die projek streef daarna om die toekenning van titelaktes aan kwalifiserende dorpsinwoners te fasiliteer en hulle sodoende te help om verby die burokratiese rompslomp te kom wat hulle hierdie reg ontneem het. Die uitgangspunt van die inisiatief is dat die verkryging van titelaktes aan die eienaars ‘n ondubbelsinnige reg van toegang tot verhandelbare eiendomsbates sal gee, waardeur hul toetrede tot die formele mark vergemaklik sal word. Die inisiatief fokus tans op die Wes-Kaap, waar dit begin is.

Remgro se KMB- en skenkingsprogram dek ’n breë spektrum van die gemeenskap en kan in die volgende kategorieë opgesom word:

  • Gemeenskapsontwikkeling
  • Kulturele ontwikkeling
  • Entrepreneurskap, opleiding en opvoeding
  • Omgewing
  • Gesondheidsorg
  • Sportontwikkeling

Remgro probeer om ’n KMB van ongeveer 2.5% van sy jaarlikse netto oorskot kontantvloei te handhaaf. In hierdie opsig is daar ’n amptelike donasiekomitee wat gereeld vergader om verdienstelike instansies te oorweeg en skenkings goed te keur. Skenkings aan kwalifiserende instansies word op ’n jaarlikse grondslag vir ’n spesifieke tydperk gemaak en hoewel bydraes oor ’n taamlik breë spektrum strek, is daar twee ooglopende uitsonderings: politieke partye en godsdienstige instellings. Hoewel die maatskappy sy werknemers se reg respekteer om volgens keuse by hierdie instansies betrokke te raak, oefen hyself nie ’n keuse uit nie.

Gedurende die jaar onder oorsig het Remgro se KMB R25 miljoen bedra (2019: R24 miljoen), soos in die onderstaande tabel uiteengesit.

Opsomming van KMB Jaar
geëindig
30 Junie
2020
R miljoen
Jaar
geëindig
30 Junie
2019
R miljoen
Gemeenskapsontwikkeling 6 7
Kulturele ontwikkeling 3 3
Entrepreneurskap, opleiding en opvoeding 11 10
Omgewing 2 2
Gesondheidsorg 1
Sportontwikkeling 3 1
25 24

Meer inligting rakende Remgro se KMB kan gevind word in die volledige volhoubare ontwikkelingsverslag (Slegs in Engels beskikbaar).