Remgro se korporatiewe maatskaplike bestedingsinisiatiewe (KMB) en skenkingsprogram dek ’n breë spektrum van die gemeenskap en kan in die volgende kategorieë opgesom word:

  • Gemeenskapsontwikkeling
  • Kulturele ontwikkeling
  • Entrepreneurskap, opleiding en opvoeding
  • Omgewing
  • Gesondheidsorg
  • Sportontwikkeling

Remgro probeer om ’n KMB van 2.5% van sy jaarlikse netto oorskot kontantvloei te handhaaf. In hierdie opsig is daar ’n amptelike donasiekomitee wat gereeld vergader om verdienstelike instansies te oorweeg en skenkings goed te keur. Skenkings aan kwalifiserende instansies word op ’n jaarlikse grondslag vir ’n spesifieke tydperk gemaak en hoewel bydraes oor ’n taamlik breë spektrum strek, is daar twee ooglopende uitsonderings: politieke partye en godsdienstige instellings. Hoewel die maatskappy sy werknemers se reg respekteer om volgens keuse by hierdie instansies betrokke te raak, oefen hyself nie ’n keuse uit nie.

Gedurende die jaar onder oorsig het Remgro se korporatiewe maatskaplike besteding R27 miljoen bedra (2017: R23 miljoen), soos in die onderstaande tabel uiteengesit.

Opsomming van KMB Jaar 
30 Junie 
2018 
R miljoen 
Jaar 
30 Junie 
2017 
R miljoen 
Gemeenskapsontwikkeling
Kulturele ontwikkeling
Entrepreneurskap, opleiding en opvoeding 13  10 
Omgewing
Gesondheidsorg
Sportontwikkeling
27  23 

Meer inligting rakende Remgro se korporatiewe maatskaplike besteding kan gevind word in die volledige volhoubare ontwikkelingsverslag wat op die maatskappy se webwerf by www.remgro.com beskikbaar is.