Remgro het sy eerste kapitaalmarktedag op 14 Junie 2022 aangebied. Jannie Durand, die hoofuitvoerende beampte van Remgro, het meer inligting oor Remgro se portefeulje met die mark gedeel. In die uitlig van sommige van die huidige groei-inisiatiewe het hy gefokus op een van sy sleutelgroeibates, Community Investment Ventures Holdings (“CIVH”). CIVH is die beheermaatskappy van Dark Fibre Africa en Vumatel. Die CIVH-inligtingsessie het ook ‘n besoek aan die Vuma Reach-netwerk in Mitchells Plain ingesluit vir diegene wat die dag in persoon bygewoon het.

Data Aflaai

Inhoud