Jaarverslag

2021 Geïntegreerde Jaarverslag van Remgro Beperk

Besigheidsoorsig

Remgro se benadering tot verslagdoening
Finansiële hooftrekke
Groepprofiel
Maatskappygeskiedenis
Ons besigheidsmodel
Begrip vir die besigheid van Remgro
Kerndoelwitte en vernaamste geïntegreerde risiko’s
Direksie en lede van komitees
Uitvoerende bestuurstruktuur
Aandeelhouersdagboek en maatskappy-inligting

Verslae aan aandeelhouers

Voorsitter se verslag
Hoofuitvoerende beampte se verslag
Hoof finansiële beampte se verslag
Beleggingsoorsig

Bestuur en volhoubaarheid

Korporatiewe bestuurverslag
Risiko- en geleentheidsbestuurverslag
Vergoedingsverslag
Maatskaplike-en-etiesekomiteeverslag
Verkorte volhoubare ontwikkelingsverslag

Finansiële verslag

Verklaring van verantwoordelikheid van die raad van direkteure
Verantwoordelikheidsverklaring deur die HUB en HFB
Verklaring deur die maatskappysekretaris
Verslag van die oudit-en-risikokomitee
Verslag van die raad van direkteure
Verslag van die onafhanklike ouditeur
Verkorte finansiële state

Addisionele inligting

Vyfjaar-oorsig en aandelestatistiek
Aandeelhouersinligting
Kennisgewing aan aandeelhouers
Volmagvorm