Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2023
R miljoen
30 Junie
2022
R miljoen
FirstRand 605 389
Momentum Metropolitan 141
Ander portefeuljebeleggings 58 55
804 444

FirstRand Beperk (FirstRand)

Profiel:

FirstRand, deur sy portefeulje van geïntegreerde finansiëledienstebesighede, waaronder FNB, RMB, WesBank, DirectAxis, Aldermore, MotoNovo, Ashburton Investments en MotoVantage, bedryf sake in Suid-Afrika, sekere markte in die sub-Saharastreek in Afrika, die Verenigde Koninkryk en Indië.

Webwerf www.firstrand.co.za

Discovery Beperk (Discovery)

Profiel:

Discovery is ‘n globale, geïntegreerde finansiëledienste-organisasie wie se pioniers-versekeringsmodel van gedeelde waarde regoor sy besighede gebruik word om die kerndoelwit te bereik, naamlik om mense gesonder te laat leef en hulle lewens te verbeter en te beskerm.

Sy produkreeks strek van gesondheidsversekering, administrasie en bestuurde sorg van mediese skemas tot lewensversekering, korttermyn persoonlike en kommersiële versekering, langtermyn-besparings en -beleggings, bankdienste en gedragsveranderingsprogramme.

Webwerf www.discovery.co.za

Momentum Metropolitan Holdings Beperk (Momentum Metropolitan)

Profiel:

Momentum Metropolitan is een van Suid-Afrika se grootste gediversifiseerde finansiëledienste-maatskappye, met noterings op die JSE, A2X-finansiële markte en Namibië-effektebeurs. Die besigheid gaan oor beskerming (lewens en nie-lewens), beleggings en langtermyn-besparings en sake word deur die Momentum-, Metropolitan-, Guardrisk- en Eris Properties-handelsmerke bedryf.

Webwerf www.momentummetropolitan.co.za

British American Tobacco plc (BAT)

Profiel:

‘n Vooraanstaande multi-kategorie verbruikersgoederebesigheid, wat ten doel het om ‘n beter toekoms te bou en die gesondheidsimpak van die besigheid te verminder deur die aanbod van ‘n groter keuse van genotvolle, minder riskante, produkte vir verbruikers. Die maatskappy verkoop vyf hoofkategorieë produkte: damp-, verhitte tabak-, moderne mond-, tradisionele mond- en ontbrandbare sigarette.

Webwerf www.bat.com