Remgro belê in ondernemings wat voortreflike groei in verdienste en dividende oor die lang termyn kan voorsien. Dit behels die verkryging van betekenisvolle belange in maatskappye wat goeie bestuur het en wat oor die vermoë beskik om sterk kontantopbrengste en groei voort te bring. Remgro gaan strategiese verbintenisse op ’n vennootskapsgrondslag aan en beywer hom om, waar moontlik, waarde toe te voeg. Die doel is om uitmuntende opbrengste in die vorm van dividendvloei en kapitaalgroei vir aandeelhouers te verseker.

Finansiële hooftrekke

        %   
    2009    2008   verandering   
  WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL 987.7c    1 692.8c   (41.7)  
  WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL VAN      
     VOORTGESETTE BEDRYWIGHEDE* 671.5c    964.1c   (30.3)  
  VERDIENSTE PER AANDEEL 9 607.9c    2 095.7c   358.5   
         
  WESENSVERDIENSTE R4 660m    R7 991m   (41.7)  
  WESENSVERDIENSTE VAN VOORTGESETTE      
     BEDRYWIGHEDE* R3 168m    R4 551m   (30.4)  
  VERDIENSTE – netto wins vir die jaar R45 330m    R9 893m   358.2   
         
  Dividende per aandeel       
  Gewoon 190.00c    510.00c   (62.7)  
  – Tussen 80.00c    180.00c   (55.6)  
  – Finaal 110.00c    330.00c   (66.7)  
         
  Netto batewaarde per aandeel       
  (toeskryfbaar aan eie lede)      
  – teen intrinsieke waarde R99.15    R253.67   (60.9)  
     Tabakbelange –    R137.47    
     Ander beleggings R99.15    R116.20   (14.7)  
         
  Beurspryse       
  Sluitingsprys per aandeel op 31 Maart R67.50    R195.93   (65.5)