Posted

S E N De Bruyn (51)

Hoof onafhanklike direkteur

Aangestel: 16 Maart 2015

Direkteurskappe: Me De Bruyn is medestigter van Identity Capital Partners Eiendoms Beperk, ‘n beleggingsmaatskappy wat deur vroue gelei word. Sy het 21 jaar ondervinding as ’n direkteur van maatskappye en het gedien op die direksies van FirstRand Beperk, Anglo American Platinum Beperk, OUTsurance Group Beperk en Discovery Beperk. Sy is tans ’n nie-uitvoerende direkteur van RMB Holdings Beperk. Sy was voorheen ’n trustee van die Nasionale Bemagtigingsfonds en ’n lid van die presidensiële werkgroep oor SEB. Sy is tans ’n lid van die presidensiële adviesraad vir beleggings. Me De Bruyn het bygedra tot die debat oor die bemagtiging van vroue, SEB, transformasie, privatisering en die ekonomie deur publikasies, artikels en onderhoude. Sy is voorsitter van die oudit-en-risikokomitee en ’n lid van die maatskaplike-en-etiesekomitee, die vergoedings-ennominasiekomitee en die strategiese ESG-komitee.

Comments are closed.