Posted

P J Moleketi (66)

Aangestel: 4 November 2009

Direkteurskappe: Mnr Moleketi was die voormalige adjunkminister van finansies van die Republiek van Suid-Afrika en LUR vir finansiële en ekonomiese sake in die Gautengprovinsie. Hy is ook direkteur van verskeie maatskappye wat op die JSE Beperk genoteer is. Hy is die nie-uitvoerende voorsitter van PPC Beperk. Hy beskik oor nagraadse kwalifikasies in ekonomie en bestuur van die Universiteit van Londen en die Harvard Besigheidskool en het wye internasionale ervaring, strategiese leierskapkwaliteite en in-diepte korporatiewe bestuurservaring in beide die openbare en privaatsektor. Hy is ’n lid van die oudit-en-risikokomitee en die vergoedings-ennominasiekomitee.

Comments are closed.