M Lubbe

NAKOMING EN KORPORATIEWE MAATSKAPLIKE BELEGGINGS

M Lubbe (50)

NAKOMING EN KORPORATIEWE MAATSKAPLIKE BELEGGINGS

BA
Diensjare by die groep: 26

Direkteurskappe: Me Lubbe is in September 2016 as uitvoerende direkteur van Remgro aangestel en is verantwoordelik vir nakoming en korporatiewe maatskaplike beleggings van die maatskappy. Sy dien op die direksies van Remgro Beperk se volfiliale, asook die direksie van Historiese Huise van SA Beperk. Sy dien as ‘n nie-uitvoerende direkteur op die direksie van Business Partners Beperk.

<< TERUG NA DIREKSIE EN LEDE VAN KOMITEES