S E N DE BRUYN (47)
AANGESTEL: 16 Maart 2015

Direkteurskappe: Medestigter van Identity Capital Partners Eiendoms Beperk in 2008. Sy het 17 jaar ondervinding as ‘n direkteur van maatskappye en het gedien op die direksies van FirstRand Beperk, Anglo American Platinum Beperk, Mr Price Group Beperk, en Dimension Data (Suid-Afrika) Eiendoms Beperk. Sy is tans ‘n nie-uitvoerende direkteur van RMB Holdings Beperk, RMI Holdings Beperk en Discovery Beperk. Me De Bruyn is ook voorsitter van die Ethos Mid Market Fund. Sy was voorheen ‘n trustee van die Nasionale Bemagtigingsfonds en ‘n lid van die presidensiële werkgroep oor SEB. Sonja het bygedra tot die debat oor die bemagtiging van vroue, SEB, transformasie, privatisering en die ekonomie deur publikasies, artikels en onderhoude. Sy is voorsitter van die oudit-en-risikokomitee en ‘n lid van die maatskaplike-en-etiesekomitee.

< TERUG NA ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE