P J MOLEKETI (62)
AANGESTEL: 4 November 2009

Direkteurskappe: ‘n Voormalige adjunkminister van finansies van die Republiek van Suid-Afrika en LUR vir finansiële en ekonomiese sake in die Gauteng-provinsie, asook direkteur van verskeie maatskappye wat op die JSE Beperk genoteer is. Hy is nie-uitvoerende voorsitter van Brait South Africa, Vodacom Groep Beperk en PPC Beperk. Hy beskik oor nagraadse kwalifikasies in ekonomie en bestuur van die Universiteit van Londen en die Harvard Besigheidskool en het wye internasionale ervaring, strategiese leierskapkwaliteite en in-diepte korporatiewe bestuurservaring in beide die openbare en privaatsektor. Hy is ‘n lid van die oudit-en-risikokomitee.

< TERUG NA ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE